ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
�� ติดต่อฝ่ายบริการตอบคำถาม

EMC ใช้เวลานานในการส่งกลับค่าผลลัพธ์เมื่อคุณจัดการสิทธิ์ในการเข้าถึงแบบเต็มในองค์กร Exchange Server 2010 ที่มีผู้ใช้หลายคน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2600943
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • องค์กรที่ Microsoft Exchange Server 2010 มีผู้ใช้หลายคน
  • คุณสามารถใช้แลกเปลี่ยนจัดการคอนโซล (EMC) เพื่อเรียกใช้ตัวช่วยสร้างจัดการสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็ม
  • คุณคลิก เพิ่ม ในตัวช่วยสร้างการจัดการสิทธิ์ในการเข้าถึงแบบเต็มสำหรับกล่องจดหมาย
ในสถานการณ์สมมตินี้ รายการของผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรปรากฏขึ้นหลังจากการหน่วง

ตัวอย่างเช่น การหน่วงเวลาหลายชั่วโมงเกิดขึ้นในองค์กรที่มีผู้ใช้มากกว่า 100000

นอกจากนี้ EMC หยุดการตอบสนองในขณะที่คุณรอรายการปรากฏขึ้น ถ้าคุณค้นหาผู้ใช้หลังจากที่ปรากฏในรายการ EMC ยังหยุดการตอบสนองมากกว่า 10 นาทีจนกระทั่งมีการส่งคืนผลลัพธ์
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก EMC ไม่ได้ใช้ตัวกรองที่ถูกต้องหรือข้อจำกัดเมื่อโปรแกรมสร้างการ รับ-SecurityPrincipal cmdlet ดังนั้น บริการการโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (โฆษณา DS) ส่งรายการที่มีผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรผ่านเครือข่าย ...

การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับการแก้ไข
สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมที่มีผู้เชี่ยวชาญปกติสำหรับการโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนสามารถยกเลิกหากเจ้าหน้าที่สนับสนุน Microsoft กำหนดว่า มีการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนตามปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่ได้มีการกำหนดลักษณะสำหรับการปรับปรุงเฉพาะในคำถาม
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ รับ-SecurityPrincipal cmdlet โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ