ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Outlook 2007 / 2010 status is always offline and can't receive or send mail normally (Easy Fix Articles)

Scenario Description
When I am using Outlook 2007 / 2010, how come Outlook shows "Work Offline" in the lower right corner and I can't send or receive e-mail normally, even when the network connection is working normally? How can I resolve this issue?

Simple solutions 123
For Outlook 2010
,
please click the "Send / Receive" button first.

And then click on "Work Offline".  

"Work Offline" will no longer appear in the lower right corner of Outlook 2010. You can now send and receive your e-mail normally as well.

For Outlook 2007

, please click the "Offline" button in the lower right corner, and then just click "Work Offline".

Please let us know
Are you satisfied with our contents? Whether you think:
"Great! Problems solved."
or "Problems are not solved. I have a better idea",
we would like you to provide us with your precious opinions using the survey form located at the bottom of this article. We welcome any encouragements you may have, and will be creating more useful technical articles for you.
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2601637 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/29/2014 05:02:00 - ฉบับแก้ไข: 1.1

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010

  • kbprb kbtshoot kbexpertisebeginner kbstepbystep kbgraphxlink KB2601637
คำติชม