ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

วิธีกู้คืนโปรแกรมที่หายไปจากโปรแกรมทั้งหมดในเมนูเริ่ม - EeeKB

โดยปกติเราเคยชินกับการค้นหาและเปิดโปรแกรมจากโปรแกรมทั้งหมดในเมนูเริ่ม เมื่อเร็วๆ นี้ฉันพบว่าเมื่อฉันคลิก โปรแกรมทั้งหมด ปรากฏว่าหลายโปรแกรมหายไป วิธีแก้ปัญหานี้

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อระบบเรียกใช้ซอฟต์แวร์ปรับระบบให้เหมาะสมหรืออาจเกิดจากติดไวรัส

ถ้ามีเพียงบางโปรแกรมหายไป คุณอาจเลือกแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง ก่อนอื่น ค้นหาแฟ้มที่เรียกใช้โปรแกรมนั้น สร้างทางลัด แล้ววางในพาธ "C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs"ถ้าโปรแกรมเกือบทั้งหมดหายไป แต่คุณเห็นว่าโปรแกรมยังคงทำงานถูกต้องในช่องค้นหาในเมนูเริ่ม สาเหตุอาจเนื่องมาจากโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องถูกซ่อน

ป้อนพาธ "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu" ในแถบแอดเดรสแล้วกด Enter
คลิกขวาบนที่ว่างในหน้าต่าง แล้วคลิก "คุณสมบัติ"บนแท็บ "ทั่วไป" ตรวจสอบว่าได้เลือกคุณสมบัติ "ซ่อน" ไว้หรือไม่ ถ้าเลือกไว้ ไม่ต้องเลือกคุณสมบัตินี้ แล้วคลิก "ตกลง"

(ถ้าหน้าต่างยืนยันการอนุญาตปรากฏขึ้น โปรดป้อนชื่อบัญชีและรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือคลิก "ทำต่อ")PS: ถ้า "โปรแกรมทั้งหมด" ไม่ปรากฏด้วย คุณอาจคลิกสถานะการกำหนดค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกลุ่มเพื่อแก้ปัญหานี้

ถ้าวิธีการข้างต้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เราอาจ กู้คืนระบบ หรือ ใช้ดิสก์ติดตั้งเพื่อซ่อมแซมระบบ
ถ้าวิธีการข้างต้นไม่ได้ผล ขอแนะนำให้อ่าน ฟอรัม เพื่อดูวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมสำหรับคุณ

เรายินดีรับฟังทุกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณ!

เรายินดีรับฟังทุกข้อคิดเห็นของคุณ หลังจากที่คุณได้เรียนรู้จาก EeeKB หากมีเวลา โปรดให้คะแนนบทความนี้ในตารางคำติชมที่ด้านล่างของหน้า ขอบคุณทุกคำติชมของคุณเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น คุณสามารถให้คำแนะนำและแนวคิดดีๆ ได้ใน "ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม" (เพื่อการแก้ปัญหาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น คุณสามารถอภิปรายคำถามด้านเทคนิคในประกาศที่เหมาะสมในชุมชน Microsoft)
เมนูเริ่ม
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ