ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: PRB: "ไม่ไม่โหลดตัวแปลหรือไลบรารีการติดตั้ง"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:260558
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ซึ่งพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกของ ODBC หรือติดตั้งคอมโพเนนต์ ODBC เช่นคอมโพ เนนต์การเข้าถึงข้อมูลของ Microsoft เซอร์วิสแพ็ค หรือเข้า ถึงของ Microsoft หรือคุณได้กำหนดค่าแหล่งข้อมูล ODBC มีผ่านผู้ดูแลระบบ ODBC ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:
ไม่สามารถโหลดตัวแปลหรือไลบรารีการติดตั้ง
ข้อความนี้อาจถูกขณะ โดยหนึ่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถกำหนดค่าโปรแกรมควบคุม ODBC<driver name=""></driver>.

ตามปกติการตั้งค่าสำหรับการ<driver name=""></driver>ไม่สามารถโหลดเนื่องจากการโค้ดข้อผิดพลาดของระบบ 126

ไม่สามารถโหลดโปรแกรมควบคุมเนื่องจากการโค้ดข้อผิดพลาดของระบบ 1157
ข้อความเหล่านี้อาจรวมถึงชื่อโปรแกรมควบคุม เช่นโปรแกรม "Microsoft Access ควบคุม {*.mdb }," "ของ sql server หรือ" Microsoft ODBC สำหรับ Oracle ODBC โปรแกรมควบคุมได้ "
สาเหตุ
มีสองสาเหตุปัญหานี้:
 • การตั้งค่ารีจิสทรีไม่ถูกต้องสำหรับคอมโพเนนต์ของ MDAC
 • แฟ้ม.dll ที่เข้ากัน
ปัญหาเหล่านี้อาจมี arisen เนื่องจากการติดตั้งมีซอฟต์แวร์ที่เก่ากว่าที่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารีจิสทรีของโปรแกรมควบคุม ODBC หรือแทนแฟ้มบางแฟ้ม.dll ด้วยรุ่นที่เข้ากันไม่ได้
การแก้ไข
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

วิธีแก้ไขสำหรับปัญหาการตั้งค่ารีจิสทรีไม่ถูกต้อง:

 1. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
 2. ค้นหาคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  hkey_local_machine\software\odbc\odbcinst.ini
  ข้อมูลการติดตั้งสำหรับโปรแกรมควบคุม ODBC ถูกเก็บไว้ในคีย์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ต้อง ODBC ไดรเวอร์แฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่ถูกต้องตามที่อธิบายไว้ โดยรีจิสตรีคีย์ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณมีข้อมูลต่อไปนี้ในรีจิสทรีของคุณสำหรับโปรแกรมควบคุม ODBC การเข้าถึงของ Microsoft:
  โปรแกรมควบคุมการเข้าถึง HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\Microsoft (*.mdb)

  โปรแกรมควบคุม = C:\WINNT\System\Odbcjt32.dll
  การตั้งค่า = C:\WINNT\System\Odbcjt32.dll
  ซึ่งจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ถ้าแฟ้ม Odbcjt32.dll อยู่ในโฟลเดอร์ C:\WINNT\System32 คุณสามารถปรับเปลี่ยนค่ารีจิสทรีคีย์ไปยังC:\WINNT\System32\odbcjt32.dllเมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ตรวจสอบด้วย ว่า แฟ้ม Odbcinst.ini มีรายการที่ถูกต้องในลักษณะเดียวกัน

  ค่าไม่ถูกต้องใน HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI ภายใต้คีย์การตั้งค่าจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดนี้
สำหรับ ODBC ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ไดรเวอร์ คีย์รีจิสทรี เส้นทาง และ DLLs อยู่ต่อไปนี้:
เซิร์ฟเวอร์ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\SQL

โปรแกรมควบคุม = C:\WINNT\system32\SQLSRV32.dll
การตั้งค่า = C:\WINNT\system32\sqlsrv32.dll
สำหรับ ODBC Microsoft สำหรับ Oracle ไดรเวอร์ คีย์รีจิสทรี เส้นทาง และ DLLs อยู่ต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\Microsoft ODBC สำหรับ Oracle

โปรแกรมควบคุม = C:\Windows\System32\msorcl32.dll
การตั้งค่า = C:\Windows\System32\msorcl32.dll

ความละเอียดของ.dll ที่เข้ากันไม่ได้แฟ้มปัญหา:

การติดตั้งรุ่นปัจจุบันของ MDAC หรือติดตั้งรุ่นล่าสุด ดูส่วน "อ้างอิง" ของบทความนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบน reconfiguring การติดตั้ง MDAC MDAC รุ่นล่าสุดสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
307255ตัวตรวจสอบคอมโพเนนต์ของข้อมูล:: วินิจฉัย และการกำหนดค่าใหม่การติดตั้ง MDAC
232060HOWTO: การติดตั้ง MDAC รายการแนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
243069ข้อมูล: บทความที่เกี่ยวข้องกับรายการของ MDAC มีประโยชน์ตั้งค่า
translater

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ