วิธีการใช้ Netdom.exe เพื่อตั้งค่าเครื่องจักรบัญชีรหัสผ่านของตัวควบคุมโดเมน 2000 Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:260575
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows แต่ละเก็บรักษาประวัติรหัสผ่านบัญชีเครื่องประกอบด้วยรหัสปัจจุบัน และก่อนหน้าผ่านที่ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้ เมื่อคอมพิวเตอร์สองเครื่องพยายามรับรองความถูกต้อง ด้วยกันและการเปลี่ยนรหัสผ่านปัจจุบันไม่ ได้ รับ Windows นั้นใช้รหัสผ่านก่อนหน้านี้ ถ้าลำดับของการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านมีการเปลี่ยนแปลงที่สอง เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถติดต่อสื่อสาร และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด (ตัวอย่างเช่น ข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" ข้อความเมื่อเกิดการจำลองแบบ Active Directory)

ลักษณะการทำงานนี้จะยังสามารถใช้ได้กับการจำลองแบบระหว่างโดเมนคอนโทรลเลอร์ของโดเมนเดียวกัน ตรวจถ้าตัวควบคุมโดเมนที่กำลัง replicating ไม่อยู่ในโดเมนที่แตกต่างกันสอง คุณควรสอบความสัมพันธ์ที่เชื่อถือกขนาดมากขึ้น

คุณไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีเครื่องที่ใช้ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และสแน็ปอินคอมพิวเตอร์ แต่คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านโดยใช้เครื่องมือ Netdom.exe ที่รวมอยู่ในเครื่องมือสนับสนุนของ Windows

เครื่องมือ Netdom รีเซ็ตรหัสบัญชีผ่านบนคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในเครื่อง (รู้จักเป็นแบบ "ท้องถิ่นลับ" และส่วนประกอบ) และเขียนการเปลี่ยนแปลงนี้ไปยังวัตถุบัญชีคอมพิวเตอร์ของคอมพิวเตอร์บนตัวควบคุมโดเมน Windows ที่อยู่ในโดเมนเดียวกัน ช่วยให้มั่นในเวลาเดียวกันเขียนรหัสผ่านใหม่ไปยังสถานที่ทั้งสองใจที่น้อยมีการซิงโครไนส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สองที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ และเริ่มการทำงานของการจำลองแบบ Active Directory เพื่อให้ตัวควบคุมโดเมนอื่นที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้นี้netdomคำสั่งเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านบัญชีของเครื่องจักร กระบวนการนี้ถูกใช้บ่อยที่สุดบนตัวควบคุมโดเมน แต่ยัง นำไปใช้กับ Windows ใด ๆ machine บัญชี

เนื่องจากคุณไม่สามารถใช้ Netdom จากระยะไกล คุณต้องเรียกใช้เครื่องมือจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows รหัสผ่านคุณต้องการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ คุณต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลภายใน และ บนวัตถุของบัญชีคอมพิวเตอร์ใน Active Directory เพื่อเรียกใช้ Netdom

back to the top

การใช้ Netdom เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านบัญชีของเครื่องจักร

 1. การติดตั้งเครื่องมือสนับสนุนของ Windows จาก Support\Tools ในโฟลเดอร์บนซีดีรอม Windows บนตัวควบคุมโดเมนซึ่งมีรหัสผ่านที่คุณต้องการตั้งค่าใหม่
 2. ถ้าคุณพยายามรีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับ Windows ตัวควบคุมโดเมน จำเป็นเพื่อหยุดศูนย์การแจกจ่ายคีย์ของ Kerberos บริการและการตั้งค่าเริ่มต้นของชนิดด้วยตนเองก่อนที่จะดำเนินการต่อด้วยขั้นตอนที่ 3

  หมายเหตุ:: หลังจากคุณรีสตาร์ท และตรวจสอบว่า รหัสผ่านได้รับการรีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นศูนย์การแจกจ่ายคีย์ของ Kerberos บริการ และการตั้งค่าของชนิดการเริ่มต้นกลับไปอัตโนมัติ ทำเช่นนี้บังคับให้ตัวควบคุมโดเมน ด้วยรหัสผ่านบัญชีคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้องการติดต่อตัวควบคุมโดเมนอื่นสำหรับบัตรแบบ Kerberos
 3. ที่พร้อมรับคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  netdom resetpwd /server:Replication_Partner_Server_Name/userd:domainname\administrator_id/passwordd: *
  โดย:Replication_Partner_Server_Nameไม่ครบถ้วน DNS หรือ NetBIOS ชื่อของตัวควบคุมโดเมนในโดเมนเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น และdomainname\administrator_idมีชื่อและผู้ดูแลรหัสโดเมนของ NetBIOS ตามลำดับในการรักษาความปลอดภัยรูปแบบข้อมูลประจำตัวชื่อบัญชีตัวจัดการบัญชีผู้ใช้ (SAM)

  " * " ค่าไป/ PasswordD:พารามิเตอร์ที่ระบุว่า รหัสผ่านที่ควรจะพิมพ์โดยใช้อักขระที่ซ่อนไว้เมื่อมีส่งคำสั่ง ตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ (ซึ่งเกิดขึ้นเป็น ตัวควบคุมโดเมน) คือ Server1 และชื่อคอนโทรลเลอร์ของโดเมน Windows เพียร์ Server2 หากคุณเรียกใช้ Netdom บน Server1 ด้วยพารามิเตอร์ต่อไปนี้ รหัสผ่านมีการเปลี่ยนแปลงในแบบโลคัล และในเวลาเดียวกันถูกเขียนลงบน Server2 และทำแบบจำลองแพร่กระจายจะเปลี่ยนเป็นตัวควบคุมโดเมนอื่น:
  netdom resetpwd /server:server2 /userd:mydomain\administrator /passwordd: *
 4. เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์จะมีรหัสผ่านถูกเปลี่ยนแปลง (ในตัวอย่างนี้ Server1)

back to the top
ชื่อหลักเป้าหมายจะไม่ถูกต้อง netlogon เหตุการณ์ 3210 5722

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 260575 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 19:52:45 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbacl kbgpo kbhowto kbhowtomaster kbmt KB260575 KbMtth
คำติชม