วิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Windows 2000

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
จะมีการเผยแพร่รายการปรับปรุงและรายการแก้ไขของ Microsoft Windows 2000 ในเซอร์วิสแพ็ค เซอร์วิสแพ็คช่วยให้ผลิตภัณฑ์ทันสมัยเสมอ เซอร์วิสแพ็คประกอบด้วยการปรับปรุง เครื่องมือการจัดการระบบ โปรแกรมควบคุม และคอมโพเนนต์เพิ่มเติมที่รวบรวมไว้เป็นชุดเดียวกันเพื่อให้สามารถดาวน์โหลดได้สะดวก เซอร์วิสแพ็คเป็นแบบสะสม ดังนั้นเซอร์วิสแพ็คใหม่แต่ละตัวจะประกอบไปด้วยรายการแก้ไขทั้งหมดที่รวมอยู่ในเซอร์วิสแพ็ครุ่นก่อนหน้านี้ พร้อมกับรายการแก้ไขใหม่ๆ เพิ่มเติม คุณไม่ต้องติดตั้งเซอร์วิสแพ็คก่อนหน้าก่อนที่จะติดตั้งเซอร์วิสแพ็คล่าสุด เช่น คุณไม่ต้องติดตั้ง Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ก่อนที่จะติดตั้ง Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)

เซอร์วิสแพ็คของ Windows 2000 ใช้สำหรับ Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server และสำหรับ Windows 2000 Advanced Server

หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Windows XP โปรดดูที่ 322389 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP
ข้อมูลเพิ่มเติม
อ่านข้อมูลต่อไปนี้เพื่อดูวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็คของ Windows 2000 รุ่นล่าสุด

โปรแกรมแก้ไขด่วน การปรับปรุง และการปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยของ Windows 2000 Post-SP4

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน การปรับปรุง และการปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยของ Windows 2000 post-SP4 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
922667 ความพร้อมในการใช้งานของ Windows 2000 Post-Service Pack 4 COM+ 1.0 Hotfix Rollup Package 37 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

Windows 2000 Service Pack 4 Update Rollup 1

วันที่เผยแพร่: 28 มิถุนายน 2548

วิธีการขอรับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโหลด Windows 2000 Service Pack 4 Update Rollup 1 โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
891861 Update Rollup 1 สำหรับ Windows 2000 SP4 และปัญหาที่ทราบ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

รายการการแก้ไข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ได้รับการแก้ไขโดย Windows 2000 Service Pack 4 Update Rollup 1 โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
900345 การแก้ไขที่รวมใน Update Rollup 1 สำหรับ Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 คือวันที่ 28 มิถุนายน 2548 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

Windows 2000 Service Pack 4

วันที่เผยแพร่: 28 มิถุนายน 2546

วิธีการขอรับ

หากต้องการโหลด Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

รายการการแก้ไข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ได้รับการแก้ไขโดย Windows 2000 Service Pack 4 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
327194 รายการข้อบกพร่องที่ได้รับการแก้ไขใน Windows 2000 Service Pack 4 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

หมายเหตุการเผยแพร่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
813432 หมายเหตุการเผยแพร่สำหรับ Windows 2000 Service Pack 4 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ได้รับการแก้ไขเซอร์วิสแพ็คต่างๆ ของ Windows 2000 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
320853 รายการข้อบกพร่องที่ได้รับการแก้ไขใน Windows 2000 Service Pack 3 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
321295 หมายเหตุการเผยแพร่สำหรับ Windows 2000 Service Pack 3 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
282522 รายการข้อบกพร่องที่ได้รับการแก้ไขใน Windows 2000 Service Pack 2 (1 จาก 4) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
282524 รายการข้อบกพร่องที่ได้รับการแก้ไขใน Windows 2000 Service Pack 2 (2 จาก 4) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
282525 รายการข้อบกพร่องที่ได้รับการแก้ไขใน Windows 2000 Service Pack 2 (3 จาก 4) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
298193 รายการข้อบกพร่องที่ได้รับการแก้ไขใน Windows 2000 Service Pack 2 (4 จาก 4) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
259524 รายการข้อบกพร่องที่ได้รับการแก้ไขใน Windows 2000 Service Pack 1 (1 จาก 3) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
269425 รายการข้อบกพร่องที่ได้รับการแก้ไขใน Windows 2000 Service Pack 1 (2 จาก 3) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
269428 รายการข้อบกพร่องที่ได้รับการแก้ไขใน Windows 2000 Service Pack 1 (3 จาก 3) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
kbGetWin2000sp1 kbGetWin2000sp2 kbGetWin2000sp3 kbGetWin2000sp4
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 260910 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 19:56:53 - ฉบับแก้ไข: 11.0

Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, the operating system: Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive kbresolve kbhtmlplaceholder kbproductlink kbgetsp kbhowto KB260910
คำติชม