ความแรงของการเข้ารหัสปรากฏเป็น 0 บิตใน Internet Explorer

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:261328
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ใน Microsoft Internet Explorer คุณอาจพบลักษณะการทำงานต่อไปนี้:
 • เมื่อคุณคลิกเกี่ยวกับ Internet Explorerในการวิธีใช้เมนู การความแรงของการเข้ารหัสค่า0-บิต.
 • คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ และดูเว็บเพจที่บนเว็บไซต์ที่ปลอดภัย SSL
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้น หากแฟ้ม Schannel.dll, Rsabase.dll หรือ Rsaenh.dll หาย เสียหาย หรือรุ่นไม่ถูกต้อง
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการของคุณ

วิธีที่ 1: Millennium Microsoft Windows Edition

ขั้นตอนที่ 1: เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Schannel.dll, Rsabase.dll และ Rsaenh.dll

 1. ใส่ดิสก์เริ่มต้นระบบ Edition Millennium Windows ลงในไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์ แล้ว รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างดิสก์เริ่มต้นระบบ Edition Millennium Windows คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  267287วิธีการสร้างดิสก์เริ่มต้นระบบใน Windows Millennium Edition
 2. เมื่อปรากฏเมนู Startup ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์กับฝ่ายสนับสนุนของซีดีรอมแล้ว กด ENTER
 3. หมายเหตุอักษรชื่อไดรฟ์ของไดรฟ์ซีดีรอมของคุณ
 4. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด enter หลังจากแต่ละบรรทัด

  หมายเหตุ:c:คือไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows:
  c:
  windows\system ซีดี
 5. เปลี่ยนชื่อ Schannel.dll, Rsabase.dll และ Rsaenh.dll แฟ้ม (ถ้ามีอยู่) โดยใช้นามสกุลของชื่อแฟ้ม.old เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ และกด enter หลังจากแต่ละบรรทัด:
  ren schannel.dll schannel.old
  ren rsabase.dll rsabase.old
  ren rsaenh.dll rsaenh.old

ขั้นตอนที่ 2: แยกสำเนาใหม่ของแฟ้ม Schannel.dll, Rsabase.dll และ Rsaenh.dll

 1. ใส่ซีดี Edition Millennium Windows ของคุณลงในซีดีรอมไดรฟ์ดีวีดีรอมหรือ
 2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด enter หลังจากแต่ละบรรทัด:
  a:
  ดไป
 3. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้พิมพ์เส้นทางของ Windows CAB แฟ้ม พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  ไดรฟ์: \win9x
  หมายเหตุ:ไดรฟ์คืออักษรระบุไดรฟ์ของไดรฟ์ซีดีรอมของคุณ ตัวอย่างเช่น พิมพ์:
  E:\win9x
  หมายเหตุ:ถ้าคุณมีการติดตั้งของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ของ Windows แฟ้มการติดตั้งอาจยังมีอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  ไดรฟ์: \Windows\Options\Install
  หมายเหตุ:ไดรฟ์มีไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows

  ถ้าแฟ้มเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณไม่จำเป็นซีดี Windows ได้เนื่องจากคุณสามารถแยกแฟ้มจากโฟลเดอร์ที่เหมาะสมบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ตัวอย่างเช่น พิมพ์คำสั่งต่อไป และกด enter:
  C:\Windows\Options\Install
 4. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้พิมพ์ชื่อของแฟ้มที่คุณต้องการขยาย พิมพ์คำสั่งต่อไป และกด enter:
  schannel.dll rsabase.dll rsaenh.dll
 5. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้พิมพ์เส้นทาง พิมพ์คำสั่งต่อไป และกด enter:
  ไดรฟ์: \Windows\System
  หมายเหตุ:ไดรฟ์มีไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows
 6. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันว่า นี่ใด ๆ ไม่เป็นไร พิมพ์yแล้ว กด ENTER
 7. เอาดิสก์เริ่มต้นระบบ Edition Millennium Windows จากฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ แล้ว รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่แยกแฟ้ม ด้วยเครื่องมือยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  265371วิธีการแตกและแทนที่ไฟล์ที่ป้องกันใน Windows Me

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบรุ่นของแฟ้ม Advapi32.dll

 1. เริ่มการทำงานของ Windows Explorer และจากนั้น ระบุตำแหน่งแฟ้มต่อไปนี้:
  ไดรฟ์: \Windows\System\Advapi32.dll
  หมายเหตุ:ไดรฟ์มีไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows
 2. คลิกขวาAdvapi32.dllแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการรุ่นแท็บ
 4. หมายเหตุรุ่นของแฟ้ม Advapi32.dll ถ้ารุ่นของแฟ้มนี้ไม่ใช่ 4.90.0.3000 หรือ มากกว่า คุณต้องทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 2 เพื่อแยกสำเนาใหม่ของแฟ้มนี้ไปไดรฟ์: \Windows\ โฟลเดอร์ของระบบ

ขั้นตอนที่ 4: การลงทะเบียนแฟ้ม Schannel.dll, Rsabase.dll, Rsaenh.dll, Security.dll และ Secur32.dll

หมายเหตุ:ทำตามขั้นตอนเหล่านี้แยกต่างหากสำหรับแต่ละแฟ้มที่คุณลงทะเบียน
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดคำสั่งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง (ตัวอย่างแฟ้มที่คุณกำลัง re-registering), แล้วคลิกตกลง.
  ไดรฟ์: \windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\schannel.dll

  ไดรฟ์: \windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\rsabase.dll

  ไดรฟ์: \windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\rsaenh.dll

  ไดรฟ์: \windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\security.dll

  ไดรฟ์: \windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\secur32.dll
  หมายเหตุ:ไดรฟ์มีไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows
 3. คลิกตกลงเมื่อคุณได้รับการ DllRegisterServer"ในfile namesucceeded" message.

Step 5: Verify the cipher strength in Internet Explorer

Start Internet Explorer, and then clickAbout Internet Explorerในการวิธีใช้เมนู ตรวจสอบว่า การCipher Strengthvalue is128-bit.

Method 2: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกตัวเลือกโฟลเดอร์แล้ว คลิกการมุมมองแท็บ
 2. ในการAdvanced settingsกล่อง คลิกShow all files, clear theซ่อนส่วนขยายของแฟ้มชนิดแฟ้มที่รู้จักcheck box (if it is selected), and then clickตกลง.
 3. Start Windows Explorer, and then locate theไดรฟ์: \Windows\System โฟลเดอร์

  หมายเหตุ:ไดรฟ์is the drive where Windows is installed.
 4. Rename the Schannel.dll, Rsabase.dll, and Rsaenh.dll files (if they exist) by using the .old file name extension. To do this, follow these steps:
  1. คลิกขวาSchannel.dllแฟ้ม แล้วคลิกเปลี่ยนชื่อ.
  2. ประเภท:schannel.oldแล้ว กด ENTER
  3. Repeat steps 2a through 2b to rename the Rsabase.dll and Rsaenh.dll files to Rsabase.old and Rsaenh.old.
 5. ติดตั้ง Internet Explorer To do this, use the method that is appropriate for your version of Internet Explorer:

  Microsoft Internet Explorer 6

  1. ดาวน์โหลด และติดตั้ง Microsoft Internet Explorer 6 หรือติดตั้ง Microsoft Internet Explorer 6 โดยการไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::หมายเหตุ:ถ้าการรายการทั้งหมดที่ติดตั้งใหม่หรือไม่กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น คลิกการติดตั้งคอมโพเนนต์ทั้งหมดแล้ว คลิกตกลง.
  2. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ เริ่มเปิด Internet Explorer คลิกเกี่ยวกับ Internet Explorerในการวิธีใช้เมนู และจากนั้น ตรวจสอบว่าความแรงของการเข้ารหัสคือ128 บิต.

วิธีที่ 3: Microsoft Windows XP

ซ่อมแซม หรือการติดตั้ง Internet Explorer หรือ Windows XP

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
318378วิธีการติดตั้งใหม่หรือซ่อมแซมโปรแกรม Internet Explorer ใน Windows XP
315341วิธีการปรับรุ่น (การติดตั้งใหม่) ของ Windows XP ในพื้นที่เดิม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าคุณคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ความแรงของการเข้ารหัสแบบ 128-บิต และคุณยังคงไม่สามารถดูเว็บเพจที่บนเว็บไซต์ที่ปลอดภัย SSL ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ตในการเครื่องมือเมนู แล้วคลิกการขั้นสูงแท็บ
 2. ภายใต้การรักษาความปลอดภัยเลือกนั้นใช้ SSL2.0กล่องกาเครื่องหมายและใช้ SSL3.0กล่องกาเครื่องหมาย (หากยังไม่ได้เลือก)
 3. คลิกตกลง.
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขยายการบีบอัดแฟ้มของ Windows คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
129605วิธีการขยายไฟล์ต้นฉบับต่างๆ ที่บีบอัดไว้ของ Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบที่มีการติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ Windows คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
305792วิธีการตรวจสอบที่มีการติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ Windows
ความปลอดภัยการเข้ารหัสลับ rsabase dll rsaenh schannel ierelease เข้ารหัส cypher

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 261328 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 20:02:05 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.0

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbui kbmt KB261328 KbMtth
คำติชม