ไม่มีดาวน์โหลด HTTP รุ่นของ Outlook แบบออฟไลน์ที่อยู่ตามบัญชี (OAB)

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2619347
อาการ

คุณสามารถใช้ Microsoft Outlook เพื่อเชื่อมต่อกับกล่องจดหมาย Microsoft Exchange Server เมื่อคุณเริ่มการดาวน์โหลดด้วยตนเองของตัวแบบออฟไลน์ที่อยู่ตามบัญชี (OAB) จากตำแหน่งที่ตั้ง HTTP (S) ดูเหมือนจะ ตรึงแถบความคืบหน้าที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบความคืบหน้าในการส่ง/รับ Outlookหรือกลายเป็นติดอยู่ การดาวน์โหลดยังไม่เสร็จสิ้น และไม่ได้ปรับปรุงแฟ้ม OAB ท้องถิ่น

สาเหตุ

มีสองทราบสาเหตุของปัญหานี้

 • อุปกรณ์แบบไร้สายบนคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมควบคุมที่ล้าสมัย

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าเก่า หรือมีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ล้าสมัยสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงไร้สาย ซึ่งรวมถึงโปรแกรมควบคุมแป้นพิมพ์และเมาส์

 • มีการกำหนดค่านโยบายสำหรับ Background Intelligent Transfer Service (บิต) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

นโยบายบิตช่วยให้คุณสามารถควบคุมอัตราการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุง ถ้าค่านโยบายจะไม่ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่สามารถดาวน์โหลดจากเสร็จสิ้นได้

 • ไม่มีเริ่มบริการ Background Intelligent Transfer Service

ถ้าไม่ได้ใช้บริการBackground Intelligent Transfer Serviceแล้ว OAB จะดาวน์โหลด

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่ง

 • ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับฮาร์ดแวร์แบบไร้สาย

ปลั๊กอินของตัวรับสัญญาณแบบไร้สาย และแวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft Windows Update ต่อไปนี้เพื่อตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงแล้ว:

http://update.microsoft.com

ติดตั้งการปรับปรุงที่ถูกแสดงเป็นการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ไม่จำเป็นและมีชื่อเรื่องต่อไปนี้:

ตัวกรองข้อมูลการป้อนเข้าของผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Microsoft HID

หรือ ติดตั้งซอฟต์แวร์ IntelliPoint หรือ IntelliType ล่าสุด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://www.microsoft.com/hardware/downloads

ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์ของบุคคลที่สาม แวะไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต และดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์หรือการปรับปรุงล่าสุดสำหรับอุปกรณ์รุ่นล่าสุด

 • ตรวจสอบรีจิสทรีของคุณสำหรับนโยบายบิตใด ๆ

หากคุณใช้ตำแหน่งที่ตั้ง HTTP(s) ที่จะดาวน์โหลด OAB กระบวนการดาวน์โหลด OAB ถูกจัดการ โดยบิต ในการกำหนดค่านี้ คุณจะต้องตัดสินใจว่าถ้าคุณมีนโยบายบิตใด ๆ ที่ตั้งค่าคอนฟิก

นโยบายบิตอยู่ภายใต้คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\BITS

ค่า DWORD ต่อไปนี้อาจถูกกำหนดค่าภายใต้คีย์นี้:

EnableBitsMaxBandwidth
MaxBandwidthValidFrom
MaxBandwidthValidTo
MaxTransferRateOnSchedule
MaxTransferRateOffSchedule

ถ้าคุณค้นหาEnableBitsMaxBandwith = 1การควบคุมปริมาณการดาวน์โหลดบิตมีผล และค่าที่ใช้เป็นบิตในการจัดการดาวน์โหลด โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อปิดใช้งานบิตดาวน์โหลดการควบคุมปริมาณเพื่อดูหากวิธีนี้สามารถแก้ไขปัญหาดาวน์โหลด OAB ของคุณ

 • ตรวจสอบว่า การเริ่มต้นของ Background Intelligent Transfer Service

เมื่อต้องการให้เราเริ่ม Background Intelligent Transfer Service สำหรับคุณ ไปที่ส่วน "ต่อไปนี้เป็นการแก้ไขได้ง่าย" ถ้าคุณต้องการเริ่มการทำงาน Background Intelligent Transfer Service ด้วยตัวคุณเอง ไปส่วน "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

ต่อไปนี้เป็นการแก้ไขได้ง่าย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกการเชื่อมโยงแก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิกเรียกใช้ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มและทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้

แก้ไขปัญหานี้
51036 การแก้ไขได้ง่ายหมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติ ไปยังแฟลชไดรฟ์ หรือซีดีเพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง

หากคุณใช้ตำแหน่งที่ตั้ง HTTP(s) ที่จะดาวน์โหลด OAB กระบวนการดาวน์โหลด OAB ถูกจัดการ โดยบิต ในการกำหนดค่านี้ คุณจะต้องให้แน่ใจว่า สถานะของบริการBackground Intelligent Transfer Serviceเป็นเริ่มต้นแล้ว

 1. บนเมนูเริ่มต้นป้อนServices.msc ในกล่องค้นหาโปรแกรมและแฟ้มแล้ว คลิ กServices.mscในบานหน้าต่างผลลัพธ์
 2. ในกล่องโต้ตอบบริการค้นหาการบริการที่เรียกว่าBackground Intelligent Transfer Service
 3. ตรวจสอบสถานะของบริการ คุณจะต้องตรวจสอบว่าสถานะของบริการเป็นเริ่มต้นแล้ว

  Screen shot for this step

  ถ้าบริการ Background Intelligent Transfer Service จะไม่เริ่มต้น โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเริ่มต้นการบริการ
 4. คลิกสองครั้งที่Background Intelligent Transfer Serviceในกล่องโต้ตอบ'บริการ'
 5. ในการเริ่มต้นระบบชนิดหล่นลง เลือกอัตโนมัติ (เริ่มต้นล่าช้า), แล้ว คลิ กนำไปใช้ ( จอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงรายการด้านล่าง)


  Screen shot for this step
 6. แล้ว คลิกเริ่มเพื่อเริ่มบริการ


  นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบรีจิสทรีเพื่อดูการตั้งค่าคอนฟิกปัจจุบันของบริการ Background Intelligent Transfer Service

  คีย์: HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\Services\BITS
  DWORD:เริ่มต้น
  ค่า: 4 =ปิดใช้งาน 3 =ด้วยตนเอง 2 =อัตโนมัติ

  หมายเหตุ เปลี่ยนสถานะของบริการผ่านทางรีจิสทรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

Outlook 2010 และ Outlook 2007

คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดว่าถ้าคุณกำลังใช้ตำแหน่งที่ตั้ง HTTP(s) การดาวน์โหลด OAB

 1. เริ่มต้น Outlook หากไม่ได้ทำงานอยู่ในขณะนี้
 2. กดแป้นCTRLค้าง คลิกขวาไอคอน Outlook ในพื้นที่แจ้งเตือนทางด้านขวาของแถบงาน และจากนั้น คลิกทดสอบการกำหนดค่าแบบอัตโนมัติอีเมล
 3. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายใช้ Guessmartและจากนั้น คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายการรับรองความถูกต้อง Guessmart การรักษาความปลอดภัย
 4. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายค้นหาอัตโนมัติใช้
 5. ถ้าไม่ได้ป้อน พิมพ์ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ แล้ว คลิ กทดสอบ
 6. บนแท็บผลหมายเหตุพาธสำหรับOAB URL

ถ้าค่าOAB URLขึ้นต้นด้วยHTTPแล้วคุณกำลังใช้ตำแหน่งที่ตั้ง HTTP(s) การดาวน์โหลด OAB ถ้าค่าOAB URLเป็นPublic Foldersแล้วคุณไม่ได้ใช้ตำแหน่งที่ตั้ง HTTP(s) การดาวน์โหลด OAB

หมายเหตุ Outlook 2016 และ Outlook 2013 ใช้ตำแหน่งที่ตั้ง HTTP เท่านั้นเมื่อต้องการดาวน์โหลด OAB

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2619347 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/28/2016 08:22:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007

 • kbmt KB2619347 KbMtth
คำติชม