คุณไม่สามารถเริ่มโปรแกรมประยุกต์ RemoteApp ผ่านบน Windows Server 2008 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลหรือเกตเวย์ของ RD

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2620264
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้งบทบาทบริการเกตเวย์บริการเทอร์มินัลบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 ขึ้น คุณติดตั้งบทบาทบริการเกตเวย์ของเดสก์ท็อประยะไกล (เกตเวย์ของ RD) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2012 หรือ R2 Windows Server 2012
 • คุณกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรม RemoteApp เพื่อที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเกตเวย์
 • คุณกำหนดค่าเกตเวย์สำหรับเพื่อที่จะสามารถแก้ไขระเบียนบริการ (SRV ระเบียน) ของตัวควบคุมโดเมนในโดเมนระยะไกล
 • คุณกำหนดค่าเกตเวย์เพื่อให้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมนเหล่านี้ โดยใช้นโยบายไฟร์วอลล์
ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้ทั้งหมดจากโดเมนระยะไกลไม่สามารถเริ่มโปรแกรมประยุกต์ RemoteApp ผ่านเกตเวย์

หมายเหตุ
 • ผู้ใช้อาจจะไม่สามารถสร้างเซสชันผ่านเกตเวย์ได้เนื่องจากปัญหานี้
 • ผู้ใช้อาจพบการล่าช้าของหลายวินาที (เช่น 40 ถึง 50 วินาที) ก่อนที่จะสร้างเซสชันผ่านเกตเวย์ได้เนื่องจากปัญหานี้เรียบร้อยแล้วได้
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการรับรองความถูกต้องหมดเวลาปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเกตเวย์คาดว่าการตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์นโยบายเครือข่าย (NPS) ในระหว่างการรับรองความถูกต้อง ปัญหาการหมดเวลาเกิดขึ้นเนื่องจาก NPS ไม่สามารถตรวจสอบแอตทริบิวต์MS_ATTRIBUTE_MACHINE_NAMEในการร้องขอการรับรองความถูกต้อง
การแก้ไข
สำหรับ Windows Server 2012 และ มากกว่านั้นติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่จำเป็นต้องใช้ เฉพาะส่วนเพิ่มเติมของรีจิสทรีคีย์จำเป็นต้องใช้ สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2 โปรแกรมแก้ไขด่วนและรีจิสทรีคีย์จำเป็น

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน รายการรีจิสทรีต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีเกตเวย์เซิร์ฟเวอร์ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Terminal :
ชื่อ: SkipMachineNameAttribute
ชนิด: REG_DWORD
ค่า: 1
เมื่อมีรายการรีจิสทรีที่ มีค่าเท่ากับ1เกตเวย์การรวมแอตทริบิวต์MS_ATTRIBUTE_MACHINE_NAMEในการร้องขอการรับรองความถูกต้อง

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเฉพาะปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจจำเป็นต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Server 2008 Service Pack ที่ 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
นอกจากนี้ คุณต้องมีบริการบทบาทของเกตเวย์ที่ติดตั้งอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็คของ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932 ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้แล้ว

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีการนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในพื้นที่ของคุณจะแสดงผลตามเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ในปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วยเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างกับแฟ้มนี้
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และ Windows Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 222xxxWindows Server 2008SP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ซึ่งติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้ แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Aaedge.dll6.0.6002.22719193,53620 กันยายน 201115:29x 86
Aaedge.mofไม่มีข้อมูล1,10409 กันยายน 201111:25ไม่มีข้อมูล
Aatspp.dll6.0.6002.2271973,72820 กันยายน 201115:29x 86
Aatspp.mofไม่มีข้อมูล1,10709 กันยายน 201111:25ไม่มีข้อมูล
Rap.xmlไม่มีข้อมูล89509 กันยายน 201111:25ไม่มีข้อมูล
Tsgateway.xmlไม่มีข้อมูล59109 กันยายน 201111:25ไม่มีข้อมูล
Tsgclean.exe6.0.6002.22719225,79220 กันยายน 201113:48x 86
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล3,01820 กันยายน 201117:30ไม่มีข้อมูล
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Aaedge.dll6.0.6002.22719221,69620 กันยายน 201115:40x 64
Aaedge.mofไม่มีข้อมูล1,10415 2011 มีนาคม04:34ไม่มีข้อมูล
Aatspp.dll6.0.6002.2271976,28820 กันยายน 201115:40x 64
Aatspp.mofไม่มีข้อมูล1,10715 2011 มีนาคม04:34ไม่มีข้อมูล
Rap.xmlไม่มีข้อมูล89515 2011 มีนาคม04:34ไม่มีข้อมูล
Tsgateway.xmlไม่มีข้อมูล59115 2011 มีนาคม04:34ไม่มีข้อมูล
Tsgclean.exe6.0.6002.22719377,85620 กันยายน 201114:08x 64
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล3,01820 กันยายน 201119:49ไม่มีข้อมูล
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 021xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 121xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ซึ่งติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้ แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Aaedge.dll6.1.7600.21095305,66422 2011 พฤศจิกายน06:42x 64
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล3,01822 2011 พฤศจิกายน07:04ไม่มีข้อมูล
Aaedge.dll6.1.7601.21864308,22422 2011 พฤศจิกายน06:23x 64
Aaedge.mofไม่มีข้อมูล1,26805-พฤศจิกายน-201001:52ไม่มีข้อมูล
Aatspp.mofไม่มีข้อมูล1,27105-พฤศจิกายน-201001:52ไม่มีข้อมูล
Rap.xmlไม่มีข้อมูล89505-พฤศจิกายน-201001:52ไม่มีข้อมูล
Tsgateway.xmlไม่มีข้อมูล42905-พฤศจิกายน-201001:52ไม่มีข้อมูล
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล3,01822 2011 พฤศจิกายน06:42ไม่มีข้อมูล
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มX86_0c92d70283bfb272176e7b5189b2ba09_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_89c8e6183ceedbee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)20 กันยายน 2011
เวลา (UTC)23:18
ชื่อแฟ้มX86_2a71532760838a15235f4e2f176012bd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_1dca19a6b2be4880.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)20 กันยายน 2011
เวลา (UTC)23:18
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_4078c5e0e2f92adf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม86,940
วัน (UTC)20 กันยายน 2011
เวลา (UTC)17:36
ชื่อแฟ้มX86_tsproxy-edgeadaptor-machinenameconfig_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_21d7b97d6203ccf1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,341
วัน (UTC)20 กันยายน 2011
เวลา (UTC)17:36
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มAmd64_aeedc4e62b166746840ee3aff094b114_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_ec6d55b8fa24b092.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)20 กันยายน 2011
เวลา (UTC)23:18
ชื่อแฟ้มAmd64_f229672d8ea38c6dc46403ee831717f0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_96f19b9f87517fa3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)20 กันยายน 2011
เวลา (UTC)23:18
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_9c9761649b569c15.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม87,298
วัน (UTC)20 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:56
ชื่อแฟ้มAmd64_tsproxy-edgeadaptor-machinenameconfig_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_7df655011a613e27.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,343
วัน (UTC)20 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:55

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มAmd64_24cfaca29893ce423e896bc6f5949144_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_11285b4aeb9cd328.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:47
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_2f71d9c4bb0b574514fb639541a6ad64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_510896a6d976a28c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:47
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_6dfffecf8d7c85fe0a3ce9116ca67e24_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_8884630a5914e0f3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:47
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_d362737cf1d64f4d793f456b939f9c83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_92573a32fdc50e49.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:47
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_9a7e138fff8c36f9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม99,560
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:47
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_9c8409d3fc9affa0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม99,560
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:47
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_tsproxy-edgeadaptor-machinenameconfig_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_7bdd072c7e96d90b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,311
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:18
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_tsproxy-edgeadaptor-machinenameconfig_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_7de2fd707ba5a1b2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,311
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:50
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,414
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:47
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2620264 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/30/2015 06:44:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2620264 KbMtth
คำติชม