ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

��งกระบวนการเฉพาะได้ แต่ก็จะปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือสร้างกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ

หมายเหตุ ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ตรวจสอบว่า ผู้ใช้ไคลเอนต์ของ Microsoft Navision ทั้งหมดเข้าสู่ระบบออกจากระบบ ซึ่งรวมถึงการบริการในแอพลิเคชัน Navision Microsoft (NAS) ผู้ใช้ไคลเอ็นต์ คุณควรเป็นผู้ใช้ไคลเอ็นต์เท่านั้นที่ล็อกออนเมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งานสำหรับนักพัฒนา

เราขอแนะนำว่า บัญชีผู้ใช้ที่ต้องการ ในหน้าต่างล็อกอินของ Windows หรือ ในหน้าต่างล็อกอินฐานข้อมูลถูกกำหนดให้รหัสการบทบาท "ซูเปอร์" ถ้าบัญชีผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดหมายเลขหน้าที่ "ระดับ SUPER" คุณต้องตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ต่อไปนี้:

หมายเหตุ คุณไม่ได้ต้องมีสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลยกเว้นว่าคุณจำเป็นต้องทำการซ่อมแซมข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงรหัส

หมายเหตุ เสมอทดสอบรหัสแก้ไขในสภาพแวดล้อมการควบคุมก่อนที่จะใช้การแก้ไขปัญหาไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณผลิต
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. การเปลี่ยนแปลงรหัสในการ CalcItemStatistics ฟังก์ชันในโค้ดยูนิตจัดการรายงานการวิเคราะห์ (7110) เป็นดังนี้:
  รหัสที่มีอยู่
  ...      IF AnalysisLine.GETFILTER("Source No. Filter") <> '' THEN       CASE FilterToValue(AnalysisLine) OF        AnalysisLine."Source Type Filter"::Customer:         BEGIN          SETRANGE("Source Type Filter","Source Type Filter"::Customer);// Delete the following lines.           AnalysisLine.COPYFILTER("Source No. Filter","Source No. Filter");          END;         AnalysisLine."Source Type Filter"::Vendor:          BEGIN           SETRANGE("Source Type Filter","Source Type Filter"::Vendor);           AnalysisLine.COPYFILTER("Source No. Filter","Source No. Filter");          END;         AnalysisLine."Source Type Filter"::Item:          AnalysisLine.COPYFILTER("Source No. Filter","Item Filter");// End of the lines.       END;      IF AnalysisLineTemplate."Item Analysis View Code" = '' THEN BEGIN       IF GETFILTER("Global Dimension 1 Filter") = '' THEN        AnalysisLine.COPYFILTER("Dimension 1 Filter","Global Dimension 1 Filter");       IF GETFILTER("Global Dimension 2 Filter") = '' THEN...
  รหัสแทน
  ...      IF AnalysisLine.GETFILTER("Source No. Filter") <> '' THEN       CASE FilterToValue(AnalysisLine) OF        AnalysisLine."Source Type Filter"::Customer:         BEGIN          SETRANGE("Source Type Filter","Source Type Filter"::Customer);// Add the following lines.           SETFILTER("Source No. Filter",GetSourceNoFilter(ItemStatisticsBuf,AnalysisLine));          END;         AnalysisLine."Source Type Filter"::Vendor:          BEGIN           SETRANGE("Source Type Filter","Source Type Filter"::Vendor);           SETFILTER("Source No. Filter",GetSourceNoFilter(ItemStatisticsBuf,AnalysisLine));          END;         AnalysisLine."Source Type Filter"::Item:         SETFILTER("Item Filter",GetSourceNoFilter(ItemStatisticsBuf,AnalysisLine));// End of the lines.       END;      IF AnalysisLineTemplate."Item Analysis View Code" = '' THEN BEGIN       IF GETFILTER("Global Dimension 1 Filter") = '' THEN        AnalysisLine.COPYFILTER("Dimension 1 Filter","Global Dimension 1 Filter");       IF GETFILTER("Global Dimension 2 Filter") = '' THEN...
 2. การเปลี่ยนแปลงรหัสในการ GetSourceNoFilter ฟังก์ชันในโค้ดยูนิตจัดการรายงานการวิเคราะห์ (7110) เป็นดังนี้:
  รหัสที่มีอยู่
  ...      EXIT;     Filter := INSSTR(DELSTR(Filter,Position,STRLEN(FindWhat)),ReplaceWith,Position);    END;   END;    BEGIN   END.  } }...
  รหัสแทน
  ...      EXIT;     Filter := INSSTR(DELSTR(Filter,Position,STRLEN(FindWhat)),ReplaceWith,Position);    END;   END;// Add the following lines.     PROCEDURE GetSourceNoFilter@80(VAR ItemStatisticsBuf@1001 : Record 5821;VAR AnalysisLine@1002 : Record 7114) : Text[30];    BEGIN     CASE FilterToValue(AnalysisLine) OF     AnalysisLine."Source Type Filter"::Item:       EXIT(STRSUBSTNO('%1&%2',ItemStatisticsBuf.GETFILTER("Item Filter"),AnalysisLine.GETFILTER("Source No. Filter")))      ELSE       EXIT(STRSUBSTNO('%1&%2',ItemStatisticsBuf.GETFILTER("Source No. Filter"),AnalysisLine.GETFILTER("Source No. Filter")))     END;    END;// End of the lines.    BEGIN   END.  } }...

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีการติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

ข้อมูลการลบ

คุณไม่สามารถลบโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
หมายเหตุ นี่คือบทความ "เผยแพร่อย่างรวดเร็ว" สร้างขึ้นโดยตรงจากภายในองค์กรสนับสนุนของ Microsoft ข้อมูลที่อยู่ซึ่งไว้ตามที่เป็นอยู่ในการตอบสนองต่อปัญหา emerging เป็นผลมาจากความเร็วในการทำให้พร้อมใช้งาน วัสดุอาจรวมถึงข้อผิดพลาด typographical และอาจสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดู เงื่อนไขการใช้ สำหรับข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2620899 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/18/2011 08:52:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

 • Microsoft Dynamics NAV 2009
 • kbqfe kbmbsmigrate kbmbscodefix kbsurveynew kbmt KB2620899 KbMtth
คำติชม