ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

การแก้ไข: คุณไม่สามารถปิดหน้าต่าง EMC เมื่อมีการติดตั้ง Internet Explorer 9

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2624899
อาการ
เมื่อคุณเริ่มคอนโซลการจัดการการแลกเปลี่ยน (EMC) บนคอมพิวเตอร์ที่มีติดตั้ง Internet Explorer 9 ไว้ ทำการเปลี่ยนแปลง และจากนั้น พยายามที่จะปิดหน้าต่าง EMC หน้าต่างไม่ปิด คุณยังได้รับข้อความต่อไปนี้:
คุณต้องปิดกล่องโต้ตอบทั้งหมดก่อนที่คุณสามารถปิดคอนโซลการจัดการการแลกเปลี่ยน

อย่างไรก็ตาม คุณไม่พบกล่องโต้ตอบที่เปิดใด ๆ สำหรับคอนโซลการจัดการการแลกเปลี่ยน
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ ก่อนการปรับปรุงนี้ถูกรวมในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2618444 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการปรับปรุง 2618444 ไปที่บทความต่อไปนี้ใน TechCenter การรักษาความปลอดภัย:
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"
ข้อมูลขั้นสูง
คอนโซลการจัดการการแลกเปลี่ยนตรวจสอบสำหรับ windows ที่สามารถมองเห็นได้ในกระบวนการทางก่อนที่ปิดคอนโซล ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากหน้าต่างที่ซ่อนอยู่ของ Internet Explorer 9 จะถือว่าค่าใดค่าหนึ่งใน Exchange คอนโซลการจัดการของ windows ที่สามารถมองเห็นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ