ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
-click="linkClick($event, quickNavLink.key)" target="_self" id="download-center" aria-hidden="false"> ค้นหาการดาวน์โหลด
mmercial" ng-include="'/PartialViews/Search/HelpLinks.html'" class="ng-scope" aria-hidden="false">

2010 เข้าล้มเหลวหลังจากคุณติดตั้ง Office 2010 Service Pack 1 และลายเซ็นข้อผิดพลาดใน Event Viewer จุดไปยังแฟ้ม Vbe7.dll

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2625046
อาการ
หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1), คุณอาจพบข้อผิดพลาดแบบสุ่มเมื่อคุณทำงานกับฐานข้อมูล Microsoft Access 2010 ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจเกิดขึ้นในฐานข้อมูลเหล่านั้นเมื่อคุณเปิดวัตถุ หรือคุณพยายามใช้ Visual Basic Editor มีเมื่อคุณมองหาใน Event Viewer ลายเซ็นข้อผิดพลาดในลักษณะต่อไปนี้:

การที่โปรแกรมประยุกต์ไม่ถูกต้อง: msaccess.exe ตั้ง
รุ่น: 14.0.6024.1000
ประทับ: 4d83e4fc
โมดูล faulting: vbe7.dll
รุ่น: 7.0.16.19
ประทับ: 4d430aec


การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง 2553385 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2553385 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2010:13 ธันวาคม 2011

ปัญหานี้แต่เดิมถูกแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2011 ตุลาคมดังต่อไปนี้:
2596585 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office 2010 (Vbe7-x-none.msp): 25 ตุลาคม 2011
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ไพล์ และฐานข้อมูลที่คอมไพล์ใหม่แล้ว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ทำการคัดลอกหรือสำรองของฐานข้อมูลของคุณ
  2. บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาที่ exhibiting ไพล์ฐานข้อมูล เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คำสั่ง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่ c:\folder\test.accdb คือเส้นทางของฐานข้อมูลของคุณร่วมกับชื่อแฟ้มของฐานข้อมูล:
    c:\folder\test.accdb / ไพล์
  3. ปิดฐานข้อมูล
  4. เปิดฐานข้อมูลใน Access 2010 SP1

ข้อมูลเพิ่มเติม
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ