OL2000: ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:262631
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บท ความ นี้ จะ แสดง ข้อมูล ทั่ว ไป เกี่ยวกับ การ ที่ Microsoft Outlook อี เมล Security Update ที่ re-released ใน เดือน สิงหาคม 16, 2001
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปรับ ปรุง การ รักษา ความ ปลอดภัย อี เมล Outlook ให้ เพิ่ม เติม ระดับ ของ การ ป้องกัน ข้อ ความ อี เมล์ ที่ เป็น อันตราย ได้ การ ปรับ ปรุง การ เปลี่ยน แปลง วิธี การ ที่ มี การ จัดการ สิ่ง ที่ แนบ มา โดย Outlook และ วิธี การ ที่ Outlook สามารถ ควบคุม โดย ทาง โปรแกรม ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงและวิธีดังกล่าวอาจมีผลต่อการทำงานของ Outlook บทความนี้มีการเชื่อมโยงกับรายการปัญหาที่ทราบ รายละเอียดสำหรับนักพัฒนา รายละเอียดสำหรับผู้ดูแล และข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาก่อนที่คุณใช้การปรับปรุง

ประวัติของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของ Outlook

นี้ Outlook อีเมล Security Update ถูกปรับปรุงการจัดการสิ่งที่แนบที่สามสำหรับ Outlook

แรกที่แนบทการรักษาความปลอดภัย Outlook อีเมลสิ่งที่แนบมา Security Update ต้องการให้คุณบันทึกชนิดแฟ้มที่แน่นอนไปยังดิสก์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงที่แนบมากับการรักษาความปลอดภัยแรก คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
235309outlook การปรับปรุงความปลอดภัยของอีเมลสิ่งที่แนบมา
การปรับปรุงที่สองจะพร้อมใช้งานใน Microsoft SR 2000 ของ Outlook-1 ในขณะที่ปรับปรุงนี้แสดงเป็นการปรับปรุงก่อนหน้า ฟังก์ชันเดียวกันเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณสามารถแก้ไขรายการของชนิดแฟ้มที่ต้องถูกบันทึก ไปยังระบบแฟ้ม หรือดิสก์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะความปลอดภัยของสิ่งที่แนบมาที่ถูกเพิ่มไปยัง Outlook 2000 SR-1 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
259228OL2000: คุณลักษณะความปลอดภัยสิ่งที่แนบมารวมใน SR-1/SR-1a
ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook เปลี่ยนแปลง และขยายสิ่งที่แนบที่จัดการ สำหรับข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับการปรับ ปรุงนี้ และจะดาวน์โหลดการปรับปรุง โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ลักษณะการทำงานของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดเอง

ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Outlook ในสภาพแวดล้อม Exchange Server หรือจดหมายของคุณถูกส่งไปยังแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลท้องถิ่น (.pst), คุณไม่สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับการปรับปรุง และคุณต้องใช้การตั้งค่าลักษณะการทำงานแบบเต็มของการปรับปรุง

ถ้าคุณเรียกใช้ Outlook ใน Microsoft Exchange Server สภาพแวดล้อมและข้อความอีเมลของคุณถูกจัดส่งไปยังกล่องจดหมายที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถควบคุมคุณลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม ถ้าจดหมายของคุณถูกส่งไปยังแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst), จากนั้นคุณไม่สามารถกำหนดการตั้งค่าสำหรับการปรับปรุง

ลักษณะการทำงานของสิ่งที่แนบมาใหม่

สิ่งที่แนบมาถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มที่สามที่ขึ้นอยู่กับตนนามสกุลของแฟ้ม หรือชนิด Outlook จะจัดการกับแต่ละกลุ่มต่างกัน:

ระดับ 1 ("ไม่ปลอดภัย")

ประเภทที่ "ไม่ปลอดภัย" หมายถึงส่วนขยายที่อาจมีสคริปต์หรือรหัสที่มีการเชื่อมโยงด้วย สิ่งที่แนบใด ๆ ด้วยนามสกุลไฟล์ "ไม่ปลอดภัย" จะไม่สามารถเข้าถึงถ้าคุณใช้รุ่นของ Outlook ที่มีโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยที่ใช้ รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยสิ่งที่แนบมาซึ่งจะถือว่าไม่ปลอดภัย
File extension File type---------------------------------------------------.ade      Microsoft Access project extension .adp      Microsoft Access project .bas      Microsoft Visual Basic class module .bat      Batch file .chm      Compiled HTML Help file .cmd      Microsoft Windows NT Command script .com      Microsoft MS-DOS program .cpl      Control Panel extension .crt      Security certificate .exe      Program .hlp      Help file .hta      HTML program.inf      Setup Information .ins      Internet Naming Service .isp      Internet Communication settings .js       JScript file .jse      Jscript Encoded Script file .lnk      Shortcut .mdb      Microsoft Access program .mde      Microsoft Access MDE database .msc      Microsoft Common Console document .msi      Microsoft Windows Installer package .msp      Microsoft Windows Installer patch .mst      Microsoft Visual Test source files .pcd      Photo CD image, Microsoft Visual compiled script .pif      Shortcut to MS-DOS program .reg      Registration entries .scr      Screen saver .sct      Windows Script Component .shb      Shell Scrap object.shs      Shell Scrap object .url      Internet shortcut .vb       VBScript file .vbe      VBScript Encoded script file .vbs      VBScript file .wsc      Windows Script Component .wsf      Windows Script file .wsh      Windows Script Host Settings file 					
หลังจากที่คุณติดตั้ง Office 2000 Service Pack 3 ชนิดของแฟ้มต่อไปนี้จะยังถือระดับ 1 ("ไม่ปลอดภัย"):

ส่วนขยายของแฟ้มประเภทไฟล์
.appแอพลิเคชัน FoxPro เสมือน
.fxpการคอมไพล์ FoxPro ภาพโปรแกรม
.prgโปรแกรม FoxPro เสมือน
.mdwข้อมูล Workgroup ของ Microsoft ในการเข้าถึง
.mdtข้อมูล Workgroup ของ Microsoft ในการเข้าถึง
.opsการตั้งค่า office XP
.kshส่วนขยายของเชลล์ Unix
.cshส่วนขยายของเชลล์ Unix


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด และติดตั้งใน Office 2000 Service Pack 3 (SP-3), ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
326585OFF2000: ภาพรวมของ Office 2000 Service Pack 3
หมายเหตุ:: รายการของแฟ้มที่มีอยู่ในประเภทระดับ 1 เท่านั้นสามารถเปลี่ยนถ้าคุณใช้ Outlook ใน Microsoft Exchange Server สภาพแวดล้อมและจดหมายของคุณจะถูกส่งไปกล่องจดหมาย Exchange Server ได้ ต้องทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โดยผู้ดูแล

รายการต่อไปนี้อธิบายว่า Outlook ทำเมื่อคุณได้รับข้อความแสดงสิ่งที่แนบ "ไม่ปลอดภัย" แฟ้ม:
 • สิ่ง ที่ แนบ ที่ "ไม่ ปลอดภัย" ไม่ สามารถ เข้า ถึง เมื่อ คุณ ติด ตั้ง การ ปรับ ปรุง คุณ ไม่ สามารถ บันทึก, ลบ, เปิด, พิมพ์, หรือ มิฉะนั้น จัดการ แฟ้ม "ไม่ ปลอดภัย" ได้ ด้าน บน ของ ข้อ ความ อี เมล์ ที่ บ่ง ชี้ ว่า Outlook ได้ บล็อก การ เข้า ถึง สิ่ง ที่ แนบ ที่ "ไม่ ปลอดภัย"; การ สิ่ง ที่ แนบ มา ไม่ สามารถ เข้า ถึง ได้ จาก Outlook, ก็ สิ่ง ที่ แนบ จะ ไม่ ถูก เอา จริง ออก จาก ข้อ ความ อี เมล
 • หากคุณส่งต่อข้อความอีเมล์ที่มีเอกสารแนบที่ "ไม่ปลอดภัย" เอกสารแนบนั้นจะไม่รวมอยู่ในข้อความอีเมล์ที่ส่งต่อ
 • หากคุณส่งข้อความอีเมล์ที่มีเอกสารแนบที่ไม่ปลอดภัย คุณจะได้รับคำเตือนที่แจ้งว่าผู้รับ Outlook อาจไม่สามารถเปิดเอกสารแนบที่คุณพยายามส่ง คุณสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง disregard ข้อความเตือน และส่งข้อความอีเมล หรือคุณสามารถเลือกที่จะส่งข้อความอีเมลที่ไม่
 • ถ้าคุณได้บันทึกข้อความอีเมล์ที่ประกอบด้วยสิ่งที่แนบที่ "ไม่ปลอดภัย" คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งเตือนที่แจ้งว่า คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงสิ่งที่แนบจาก Outlook คุณสามารถข้ามข้อความเตือนและบันทึกข้อความอีเมลได้
 • คุณไม่สามารถเปิดวัตถุที่แทรกเข้าไปในข้อความ Outlook Rich Text โดยใช้ การแทรกวัตถุคำสั่ง คุณจะเห็นเครื่องหมายที่ใช้แทนออบเจกต์ แต่จะไม่สามารถเปิดหรือเรียกใช้ออบเจกต์ในข้อความอีเมล์ได้
 • คุณไม่สามารถเปิดแฟ้มที่ "ไม่ปลอดภัย" ที่ได้รับโดยตรงเก็บในโฟลเดอร์ Outlook หรือ Exchange Server แม้ว่าไฟล์เหล่านี้จะไม่ได้ถูกแนบไว้ในรายการของ Outlook แต่จะยังถือว่าไม่ปลอดภัย

ระดับ 2

แฟ้มระดับ 2 ไม่ "ไม่ปลอดภัย" แต่จะต้องมีความปลอดภัยเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สิ่งที่แนบมาอื่น ๆ เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงสิ่งที่แนบของระดับ 2 คุณได้รับพร้อมท์ให้บันทึกสิ่งที่แนบไปยังดิสก์ คุณไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบมาจากภายในข้อความ โดยค่าเริ่มต้น ไม่มีส่วนขยายของแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มส่วนขยายของแฟ้มลงในรายการระดับ 2

หมายเหตุ:: รายการของแฟ้มที่มีอยู่ในประเภทระดับ 2 เท่านั้นสามารถเปลี่ยนถ้าคุณใช้ Outlook ใน Microsoft Exchange Server สภาพแวดล้อมและจดหมายของคุณจะถูกส่งไปกล่องจดหมาย Exchange Server ได้ ต้องทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โดยผู้ดูแล

สิ่งที่แนบมาอื่น ๆ

เมื่อคุณพยายามที่จะเปิดสิ่งที่แนบมาเหนือใน "ไม่ปลอดภัย" หรือรายการระดับ 2 ได้รับพร้อมท์ว่า เปิดแฟ้มโดยตรง หรือบันทึกไปยังดิสก์ คุณสามารถปิดพร้อมท์ในอนาคตสำหรับส่วนขยายนั้นถ้าคุณคลิกเพื่อยกเลิกการถามก่อนที่จะเปิดแฟ้มชนิดนี้เสมอกล่องกาเครื่องหมาย

หมายเหตุ:: ถ้าเชื่อมโปรแกรมโยงเอง ด้วยนามสกุลของแฟ้มใหม่ ส่วนขยายของแฟ้มที่ถูกจัดให้เป็นสิ่งที่แนบมา "อื่นๆ" จนกว่าคุณเพิ่มส่วนขยายของแฟ้มลงในรายการที่ "ไม่ปลอดภัย" ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้แฟ้มที่ มีนามสกุลไฟล์.xyz ทุกครั้งที่คุณเปิดเอกสารแนบที่มีนามสกุลไฟล์.xyz ใหม่โปรแกรมเปิดขึ้น และสิ่งที่แนบที่ทำงาน โดยค่าเริ่มต้น นามสกุลไฟล์.xyz ไม่อยู่ใน "ไม่ปลอดภัย" หรือระดับ 2 รายการ ดังนั้นจะถือว่าเป็นนามสกุลไฟล์ "อื่นๆ" ถ้าคุณต้องการสิ่งที่แนบที่ มีนามสกุลไฟล์.xyz เมื่อต้องการจะถือว่าเป็น "ไม่ปลอดภัย" คุณต้องเพิ่มนามสกุลไฟล์.xyz ในรายชื่อของส่วนขยายของแฟ้มที่ "ไม่ปลอดภัย"

ลักษณะการทำงานของ Programmability ใหม่

เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุง โดยทางโปรแกรมการเข้าถึงไปยัง Outlook ถูกจำกัด ถ้าโปรแกรมประยุกต์อื่นพยายามที่จะใช้ Outlook ในนามของคุณ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งเตือน และคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันสิ่งโปรแกรมประยุกต์อื่นกำลังทำงาน คุณได้รับข้อความแสดงข้อความเตือนเมื่อโปรแกรมประยุกต์อื่นพยายามทำสิ่งใดในรายการต่อไปนี้:
 • ส่งจดหมายในนามของคุณ
 • การเข้าถึงสมุดรายชื่อ
 • ชื่ออีเมลที่เข้าจากข้อความของคุณ
 • ข้อมูลอีเมลที่เข้าจากผู้ติดต่อของคุณหรือรายการชนิดอื่น ๆ
 • บันทึกข้อความของคุณให้เป็นระบบไฟล์
 • ค้นหาข้อความของคุณสำหรับเนื้อหา
 • ใช้แบบธรรมดาการส่งข้อความแอพลิเคชันเขียนโปรแกรมติดต่อ แบบธรรมดา MAPI การส่งข้อความโดยไม่ได้รับของคุณ
การปรับปรุงอาจส่งผลต่อการว่าโปรแกรมประยุกต์อื่นติดต่อ ด้วย Outlook โดยค่าเริ่มต้นเขตพื้นที่ค่าความปลอดภัยจาก "Internet" ถึง "จำกัด" การเปลี่ยนแปลง และสคริปต์ในข้อความอีเม Hypertext Markup Language (HTML) และแบบฟอร์ม Outlook ที่กำหนดเอง unpublished ที่ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องสำหรับนักพัฒนาและวิธีดังกล่าวอาจลดผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และโซลูชัน Outlook ที่กำหนดเอง ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
262701OL2000: ข้อมูลสำหรับนักพัฒนาเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของอีเมล

ปัญหาที่ทราบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ทราบอยู่แล้วสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
262634OL2000: ทราบปัญหากับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook
264128OL2000: ทราบปัญหาในการทำงานร่วมกันกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook
264130OL2000: ทราบประเด็นสามที่ มีการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook

ข้อควรพิจารณาการติดตั้ง

ก่อนที่คุณติดตั้ง Outlook อีเมล Security Update, Microsoft แนะนำว่า คุณเข้าใจวิธีการปรับปรุงจะมีผลต่อวิธีการที่ Outlook จัดการกับสิ่งที่แนบมาและโปรแกรมประยุกต์อื่น:
 • ลักษณะการทำงานของ Outlook หลายที่ไม่มีการทำงาน สำหรับ รายการ ราย ละเอียด ของ ปัญหา ให้ ดู ที่ ส่วน "ปัญหา ที่ ทราบ" ใน บท ความ นี้
 • กระบวน การ ใดๆ หรือ โปรแกรม ที่ คุณ ใช้ เพื่อ ทำ ให้ Outlook อาจ ทำ งาน แตก ต่าง กัน และ กระบวน การ หรือ โปรแกรม ที่ อาจ ไม่ ทำ งาน ซึ่ง รวม ถึง โปรแกรม อรรถ ประโยชน์ ของ การ ซิ งโค รไนส์ สำหรับ อุปกรณ์ มือ ถือ และ โปรแกรม ใดๆ ที่ มี คุณลักษณะ การ ใช้ จดหมาย หรือ สิ่ง ที่ แนบ ที่ ขึ้น อยู่ กับ ลักษณะ การ ทำ งาน ได้
 • ถ้าคุณใช้ Outlook ในโหมดอินเทอร์เน็ตจดหมายเดียว หรือ ถ้ามีการจัดส่งข้อความอีเมลของคุณไปยังแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst), คุณไม่สามารถยกเลิกการลักษณะการทำงานที่มีอยู่ในการปรับปรุงนี้ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะติดตั้งการปรับปรุง คุณจะได้รับทั้งหมดของลักษณะการทำงานใหม่
 • ถ้าคุณมี "ไม่ปลอดภัย" สิ่งที่แนบมากับส่วนขยายของแฟ้มที่อยู่ในรายชื่อ "ไม่ปลอดภัย" ในใด ๆ ที่มีอยู่แล้ว Outlook สินค้าของคุณ (ข้อความอีเมล ผู้ติดต่อ งาน และอื่น ๆ), สินค้า จะไม่สามารถเข้าถึง ก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุง Microsoft แนะนำให้ คุณบันทึกรายการทั้งหมด ด้วยชื่อแฟ้มที่อยู่ในรายชื่อ "ไม่ปลอดภัย" เพื่อให้แน่ใจว่า คุณสามารถเข้าถึงแฟ้มหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง
 • คุณต้องมี Outlook 2000 SR-1 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อติดตั้งการปรับปรุง
 • การปรับปรุงมีส่วนเพิ่มรวมของการติดตั้ง Outlook ถอนการติดถ้าคุณต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุง คุณต้องอย่างสมบูรณ์ตั้งซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งจาก Outlook ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการติดตั้ง Outlook เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Edition ค่าของ Office คุณต้องถอนการติดตั้งแล้ว ติดตั้ง Microsoft Office ค่า Edition ถอนการติดตั้งการปรับปรุง คุณไม่สามารถถอนการติดตั้งอยู่แล้ว ติดตั้ง Outlook
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของสิ่งที่แนบมาเดิม หมาย Outlook อีเมลสิ่งที่แนบมา Security Update และการปรับปรุง Outlook 2000 SR-1 จะพร้อมใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับรุ่นก่อนหน้าของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของสิ่งที่แนบ ดู "ประวัติของใน Outlook Security Updates" ส่วนในบทความนี้

แอตทริบิวต์ของแฟ้ม

หลังจากที่มีการติดตั้งการแก้ไข รุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขนี้จะมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรืออื่น ๆ) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ "วันและเวลา" ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size    File Name  --------------------------------------------------------------  14-Jun-2000 14:11 1.0.3.27    41,472   Bjablr32.dll  14-Jun-2000 14:12 3.2.0.27    61,952   Bjlog32.dll  08-Jan-2001 18:37 1.0.3.28    98,304   Bjsrch32.dll  19-Jun-2000 15:12 5.5.2652.65  808,720   Cdo.dll  16-Nov-2000 05:25 9.0.0.4715   122,931   Contab32.dll  14-Jun-2000 14:14 1.0.3.27    183,808   Emablt32.dll  31-Aug-2000 16:43 5.5.3142.0   154,112   Emsabp32.dll  25-May-2001 23:56 5.5.3158.0   594,192   Emsmdb32.dll  01-Jun-2001 22:15 5.5.3159.0   131,344   Emsui32.dll  02-Jun-2000 07:45 9.0.0.4201   86,067   Envelope.dll  10-May-2001 02:35 5.5.3156.0   540,944   Exsec32.dll  05-Apr-2000 16:02 9.0.0.4005   192,561   Mimedir.dll  21-May-2001 15:20 5.5.3157.0   792,576   Msmapi32.dll  03-Aug-2000 12:39 9.0.0.4402  5,595,185   Mso9.dll  08-Jul-2000 00:07 5.5.3138.0   602,384   Mspst32.dll  31-Jan-2000 22:56 9.0.0.3731   196,661   Oladd.fae  30-May-2000 15:53         26,643   Olsec9.chm  08-Feb-2001 14:21 5.5.3153.0   548,352   Omint.dll  01-Jun-2001 22:15 8.30.3157.0  782,608   Outex.dll  15-Jun-2001 03:30 9.0.0.5414  5,328,946   Outllib.dll  15-Jun-2001 03:31 9.0.0.5414  1,675,315   Outllibr.dll  25-May-2001 23:50 9.0.5324.0   368,691   Pstprx32.dll  07-Jul-2000 15:41 9.0.0.4307   73,772   Rm.dll  02-Jun-2000 08:30 9.0.0.4201   65,586   Sendto9.dll				
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
262631OL2000: ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook
262701OL2000: ข้อมูลสำหรับนักพัฒนาเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook
263297OL2000: ข้อมูลผู้ดูแลเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook
262634OL2000: ทราบปัญหากับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook
264567OL2000: ปัญหาการติดตั้งล่า มีการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook
264128OL2000: ทราบปัญหาในการทำงานร่วมกันกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook
264130OL2000: ทราบประเด็นสามที่ มีการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook
OL2K kak kakworm

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 262631 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 20:13:18 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbdownload kboffice2000sp3fix kbhowto kbmt KB262631 KbMtth
คำติชม