คำอธิบายของปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัยอีเมล Outlook ใน Outlook 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:262634
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 98 ของบทความนี้ ดู262618.
สรุป
บทความนี้ summarizes วิธี Microsoft Outlook อีเมล Outlook ที่มีผลกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาชนิดอื่น ๆ เมื่อคุณใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook ดูส่วน "อ้างอิง"
ข้อมูลเพิ่มเติม
Update ความปลอดภัยของอีเมล Outlook Microsoft มากเปลี่ยนวิธี Outlook จัดการกับสิ่งที่แนบมา นอกจากนี้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ Outlook จัดการกับการร้องขอการเข้าถึงโดยทางโปรแกรม เนื่องจากการออกแบบใหม่ คุณลักษณะใด ๆ หรือโปรแกรมที่ใช้ใด ๆ ของลักษณะการทำงานต่อไปนี้อาจดำเนินแตกต่างไปหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย:
  • สิ่งที่แนบมา
  • รูปแบบวัตถุ Outlook
  • อินเทอร์เฟซแบบง่ายส่งข้อความแอพลิเคชันเขียนโปรแกรมสำหรับ หรือ MAPI แบบธรรมดา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Update ความปลอดภัยของอีเมล Outlook Microsoft คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
262631OL2000: ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีผลกระทบวิธีการปรับปรุงต่อนักพัฒนาและการแก้ไขปัญหาแบบกำหนดเอง ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
262701OL2000: ข้อมูลสำหรับนักพัฒนาเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook
หลังจากที่คุณใช้ Update ความปลอดภัย อีเมล Outlook คุณลักษณะต่าง ๆ ของ Outlook และโปรแกรมที่รวมกับ Outlook ทำให้ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏ ที่ขอให้คุณยืนยันการดำเนินการ คุณต้องยืนยันการดำเนินการสำหรับคุณลักษณะการทำงาน นอกจากผู้ดูแลได้ถูกแทนที่ค่าเริ่มต้นเหล่านี้ให้คุณ คุณไม่สามารถเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้ ในบางสถานการณ์ ตามพร้อมท์อาจทำให้คุณลักษณะในการใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสมบูรณ์เนื่องจากคุณต้องอนุมัติการดำเนินการซ้ำ ๆ กัน

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ไวรัสหนอนไวรัส เช่นไวรัส ILOVEYOU แพร่ยังอย่างรวดเร็ว Microsoft ได้จำกัดลักษณะการทำงานที่อาจสามารถใช้เขียนไวรัสใน Outlook Microsoft กำลังประเมินอยู่คุณลักษณะความปลอดภัยใน Outlook และฟังก์ชันการส่งข้อความอื่นทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft รุ่นต่อ ๆ ไป

จดหมายเวียน

คุณลักษณะต่าง ๆ ของจดหมายเวียนสร้างข้อความการเตือนสมุดที่อยู่ถ้าคุณกำลังผสานกับข้อมูลที่ติดต่อของ Outlook คุณ สามารถ เข้า ถึง ข้อมูล สมุด ที่ อยู่ ถึง 10 นาที แล้ว คุณ จะ ไม่ ได้ รับ ข้อ ความ แจ้ง เตือน ของ สมุด บัญชี ที่ อยู่ อีก ระยะ เวลา นั้น

จดหมาย เวียน อี เมล หรือ โทรสาร

เมื่อ คุณ สร้าง จดหมาย เวียน ไป ยัง อี เม ลหรือ โทรสาร โดย ใช้ โฟลเดอร์ ที่ ติดต่อ ของ คุณ ต้อง คุณ ใช้ Microsoft Word เพื่อ ทำ จดหมาย เวียน กระทั่ง หลังจากที่คุณเริ่มต้นการผสานที่แท้จริง คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งเตือนซึ่งบ่งชี้ว่า โปรแกรมกำลังพยายามเข้าถึงสมุดรายชื่อ คุณสามารถอนุญาตให้เข้าถึง 10 นาที และคุณไม่ได้รับข้อความการเตือนสมุดที่อยู่อีกระยะเวลานั้น อย่างไรก็ตาม ปรากฏข้อความแจ้งเตือนที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละข้อความอีเมล์ที่คุณส่ง และคุณต้องรอห้าวินาทีก่อนที่คุณสามารถยืนยันกระบวนการส่ง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างจดหมายเวียนในการส่งอีเมที่ถูกส่งไปยังบุคคลที่ 100 มันใช้เวลาเกินกว่าแปดนาที และคุณต้องอนุมัติแต่ละข้อความอีเมวินาทีทุก ๆ ห้า ซึ่งจะจำกัดของการออกแบบปัจจุบัน และการปรับปรุงกำลังถูกประเมินสำหรับ Microsoft Office รุ่นถัดไป

โฟลเดอร์ของทีม

โฟลเดอร์ทีม outlook ใช้รูปแบบวัตถุ Outlook สำหรับงานที่แตกต่างกัน คุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันการเข้าถึงในงานต่าง ๆ ที่คุณทำ โดยใช้โฟลเดอร์ทีม การรวมถึงการตั้งค่าสิทธิ์ในการรายละเอียด การส่งข้อความอีเมล และสร้างโฟลเดอร์ของทีม ถ้าคุณยืนยันการเข้าถึงสมุดรายชื่อ และยืนยันการส่งข้อความอีเมล ลักษณะการทำงานของทีมโฟลเดอร์ทำงานอย่างที่คาดไว้ ถ้าคุณได้ปฏิเสธการเข้าถึง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของสคริปต์

Dashboards ดิจิทัล

Dashboards ดิจิทัลมักจะมีสคริปต์ในตน Hypertext Markup Language (HTML) หน้า ถ้าส่วนการอ้างอิงสคริปต์ของ Outlook วัตถุรูปแบบที่ถูกจำกัด โดยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย คุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการเข้าถึงเมื่อคุณใช้ dashboard ถ้าคุณคลิกไม่มีในกล่องโต้ตอบการยืนยัน หน้า Dashboard ดิจิทัลไม่ทำงานเนื่องจากไม่มีข้อผิดพลาดในการจัดการสำหรับลักษณะการทำงานใหม่

การเชิญโฟลเดอร์สุทธิ

คุณอาจได้รับข้อความเตือนสมุดที่อยู่เมื่อคุณส่งการบอกรับสมาชิกใหม่ ผู้ใช้อื่นได้รับข้อความเตือนสมุดที่อยู่นอกจากนี้เมื่อพวกเขาได้รับการร้องขอการบอกรับสมาชิกใหม่ แม้ว่าคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งเตือน คุณลักษณะโฟลเดอร์สุทธิทำงานอย่างถูกต้อง

พื้นที่เกิดของสิ่งที่แนบที่มีขึ้น

หากคุณใช้ข้อความอีเมล์ในรูปแบบ Outlook Rich Text สิ่งที่แนบมาจะอยู่ภายในข้อความของข้อความ เมื่อ Outlook บล็อกสิ่งที่แนบ ช่องว่างที่เหลือในสถานที่นั้น

ส่งต่อข้อความสิ่งที่แนบที่ "ไม่ปลอดภัย"

ถ้าคุณส่งต่อข้อความแสดงข้อความที่ มีเอกสารแนบ 1 "ไม่ปลอดภัย" หรือระดับ สิ่งที่แนบที่ไม่ได้มาพร้อมกับข้อความที่ส่งต่อ นี่คือ โดยการออกแบบ

วิธีการลบสิ่งที่แนบที่ "ไม่ปลอดภัย"

เมื่อต้องการลบสิ่งที่แนบที่ "ไม่ปลอดภัย" จากข้อความอีเมล์เพื่อให้สิ่งที่แนบที่ไม่ได้ใช้พื้นที่จัดเก็บมากขึ้นกว่าที่จำเป็น ส่งต่อข้อความไปยังตัวคุณเอง ข้อความที่มีการส่งต่อดังกล่าวไม่ประกอบด้วยสิ่งที่แนบ และคุณอาจลบข้อความต้นฉบับเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างจัดเก็บ

รายการสมุดรายวันและแบบฟอร์มแบบกำหนดเอง

คุณไม่เห็นข้อความแจ้งเตือนที่ด้านบนของรายการสมุดรายวันหรือฟอร์ม Outlook ที่กำหนดเอง ด้วยเหตุผลนี้ คุณไม่เห็นคำประกาศเสมือนที่ Outlook ได้บล็อกการเข้าถึงสิ่งที่แนบ

ข้อมูลที่ด้านบนของข้อความถูกจำกัดไปยังบรรทัดที่สี่

เมื่อคุณเปิดข้อความอีเมล ถ้าข้อความอีเมลรวมทั้งสี่มากกว่าการตั้งค่าที่แสดงอยู่ด้านบนของข้อความอีเมล และข้อความอีเมลที่ประกอบด้วยสิ่งที่แนบที่ "ไม่ปลอดภัย" คุณไม่เห็นข้อความข้อมูลที่ด้านบนของข้อความอีเมล์

การประชุมและข้อจำกัดของการร้องของาน

ถ้าคุณกำลังใช้การประชุมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ การร้องของาน และในงาน หรือการนัดหมายประกอบด้วยสิ่งที่แนบที่ "ไม่ปลอดภัย" Outlook ปรับปรุงข้อความแจ้งเตือนที่ ด้านบนของสินค้าบ่งชี้ว่า การเข้าถึงสิ่งที่แนบที่ถูกบล็อค ลักษณะการทำงานนี้มีข้อจำกัดที่ทราบอยู่แล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับฟอร์มร้องขอการร้องขอและงานการประชุมโดยเฉพาะ นอกจากนี้ คุณอาจพบลักษณะการทำงานที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่แนบ ว่าสิ่งที่แนบที่ "ไม่ปลอดภัย" ถูกบล็อคในสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อคุณใช้การประชุมและการร้องของานหรือไม่ ข้อจำกัดเหล่านี้มีสาเหตุจากสถาปัตยกรรมของ Outlook และแบบฟอร์มคำขอ

การตั้งค่า "รันจาก" ตั้งเปลี่ยน

ถ้าคุณมี Outlook ติดตั้ง การเรียกใช้ภายใน ใช้ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แล้ว คลิกเรียกใช้จากเซิร์ฟเวอร์เมื่อต้องการเปลี่ยน Outlook ให้ทำงานจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ชุดคุณลักษณะการปรับปรุงความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน และคุณไม่สามารถนำไปใช้ใหม่การปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น คุณต้องเปลี่ยนการ "เรียกใช้จาก"เซ็ตกลับไปยัง"ภายใน" โดยใช้ Office หรือติดตั้ง Outlook

VBScript ไม่ทำงานในแฟ้มแม่แบบ (.oft)

ถ้าคุณเปิดแฟ้มแม่แบบ (.oft) รายการ Outlook และมีสคริปต์ใน สคริปต์ถูกปิดใช้งาน และคุณไม่ได้รับข้อความเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานข้อความแจ้งเตือนของแมโคร ซึ่งเป็นคุณลักษณะของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย เพื่อทำให้ฟังก์ชันนี้ทำงานอีกครั้ง ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้คุณได้รับพร้อมท์ ให้เรียกใช้สคริปต์ หรือไม่ ให้เรียกใช้สคริปต์

ลักษณะการทำงานของมุมมองอย่างรวดเร็ว

คำนึงถึงชนิดแฟ้มที่คุณเพิ่มลงในรายการระดับ 2 คุณจะสามารถใช้ลักษณะการทำงานในการดูด่วนของ Windows เพื่อดูเนื้อหาของสิ่งที่แนบมา อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบมา ด้วยวิธีนี้

ใช้แบบง่าย MAPI, Outlook และ CDO ไม่ร่วมการตั้งค่าเวลา

เนื่องจากรูปแบบวัตถุสาม หรือเหล่านี้ APIs ทำงานในกระบวนการที่แยกจากกัน ผู้ใช้ทั้งหมดเก็บรักษาขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเมื่อผู้ใช้ที่ได้รับพร้อมท์ให้อนุญาตให้เข้าถึงสำหรับระยะเวลาที่ระบุ ตัวอย่าง หาก Outlook ที่กำหนดเองแบบฟอร์มประกอบด้วย Visual Basic การเขียนสคริปต์ Edition (VBScript) ที่ใช้รูปแบบวัตถุทั้ง Outlook และ CDO ผู้ใช้ที่มีพร้อมท์สองครั้งเพื่อระบุระยะเวลาที่สามารถใช้รูปแบบวัตถุ ผู้ใช้ที่มีพร้อมท์หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละรูปแบบของวัตถุ

แสดงกล่องโต้ตอบการรักษาความปลอดภัยจะตั้งค่าใหม่เมื่อคุณเริ่มนับใหม่ใน Outlook

ถ้า คุณ ปิด และ เริ่ม Outlook ใหม่ คุณ จะ ได้ รับ พร้อมท์ เพื่อ อนุญาต ให้ เข้า ถึง ได้ ถ้า โปรแกรม อื่น ที่ ร้อง ขอ การ เข้า ถึง รูป แบบ วัตถุ ของ Outlook ที่ อื่น ได้ เมื่อ คุณ อนุญาต ให้ เข้า กับ รูป แบบ วัตถุ Outlook ไม่ คอมพิวเตอร์ ของ คุณ ไม่ เก็บ ข้อมูล นี้ เพื่อ ให้ คุณ ได้ รับ การ พร้อมท์ อีก ครั้ง เพื่อ อนุญาต ให้ เข้า ถึง เมื่อ คุณ เริ่ม ต้น Outlook และ โปรแกรม การ เข้า ถึง รูป แบบ วัตถุ ที่ ร้อง ขอ ได้

วัตถุข้อมูลร่วมกัน (CDO)

CDO คือ รูปแบบวัตถุอื่นที่ผู้เขียนไวรัสสามารถใช้การส่งจดหมาย การปรับปรุงของ Microsoft Outlook 98 CDO การเอาออกจากระบบของคุณเพื่อที่นำความเสี่ยงนี้เก็บ แต่การปรับปรุง Outlook 2000 ไม่สามารถเอา CDO Microsoft แนะนำในการถอนการติดว่า คุณด้วยตนเองตั้ง CDO โดยใช้เครื่องมือเพิ่มเอาออกใน Outlook หรือติดตั้ง Office

ผู้ดูแลระบบสามารถไม่ Re-Enable ปุ่มส่ง

การปรับปรุงจำกัดการใช้วัตถุ CommandBars เพื่อให้คลิกที่วัตถุไม่โดยทางโปรแกรมนั้นส่งปุ่ม ไม่มีตัวเลือกสำหรับผู้ดูแลเมื่อต้องการลบข้อจำกัดนี้ได้ เป็นงานรอบ ๆ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการส่งจดหมายโดยทางโปรแกรมนั้นส่งวิธีการ

การใช้การแจกจ่ายรายในแบบฟอร์มการรักษาความปลอดภัยของ Outlook

ถ้าคุณพิมพ์การแจกจ่ายในการสมาชิกกล่อง Outlook Security ฟอร์ม ความปลอดภัยที่ไม่มีใช้การตั้งค่าผู้ใช้แต่ละในรายชื่อการแจกจ่าย คุณต้องเพิ่มผู้ใช้แต่ละรายการสำหรับการตั้งค่าความปลอดภัยในการทำงาน

การจับเวลาแบบวัตถุถูกนำไปใช้กับใช่นั้นและไม่มีปุ่มที่ใช้

ถ้าโปรแกรมที่คุณได้พยายามเข้าถึงสมุดรายชื่อของคุณ และคุณคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพื่ออนุญาตการเข้าถึง 10 นาที แล้ว คลิกไม่มีในกล่องโต้ตอบ การเข้าถึงข้อมูลของคุณไม่อนุญาตให้ 10 นาที ตัวจับเวลาที่ใช้ถ้าคุณคลิกที่ใดใช่ปุ่มหรือไม่มีปุ่มในกล่องโต้ตอบ

ข้อมูลที่ด้านบนของข้อความอีเมลไม่แสดงชื่อของแฟ้ม

หลังจากที่คุณแนบสิ่งที่แนบที่ "ไม่ปลอดภัย" ลงในข้อความอีเมล คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของสิ่งที่แนบมาก่อนที่คุณส่ง ซึ่งเปลี่ยนชื่อแฟ้มที่จะแสดงข้อความอีเมล ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนดังกล่าวไม่จริงชื่อสิ่งที่แนบตัวเอง เมื่อผู้ใช้อื่นได้รับสินค้า สิ่งที่แนบที่ไม่พร้อมใช้งาน อย่างไรก็ตาม ข้อความข้อมูลที่ด้านบนของข้อความอีเมลที่ไม่สามารถแสดงชื่อของแฟ้มที่แท้จริงของสิ่งที่แนบ จะแสดงชื่อของแฟ้ม ตามที่ได้ถูกกำหนด โดยผู้ส่ง
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
262631OL2000: ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook
262701OL2000: ข้อมูลสำหรับนักพัฒนาเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook
263297OL2000: ข้อมูลผู้ดูแลเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook
264567OL2000: ปัญหาการติดตั้งล่า มีการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook
264128OL2000: ทราบปัญหาในการทำงานร่วมกันกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook
264130OL2000: ทราบประเด็นสามที่ มีการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook
OL2K

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 262634 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/12/2015 16:49:23 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbpending kbprb kbmt KB262634 KbMtth
คำติชม