แก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเมื่อคุณแทรกระเบียนลงในพาร์ติว่างชันใหม่ ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2629456
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3) หรือ Microsoft SQL Server 2008 R2 ให้แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และปรับปรุงความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับ SQL Server 2008 SP3 ก่อนหน้าหรือ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่ปรับปรุง
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสร้างพาร์ติชันสำหรับตาราง ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2
 • คุณไม่เปิดใช้งานการบีบอัดบนพาร์ติชันทั้งหมด
 • คุณได้พยายามที่แทรกระเบียนลงในพาร์ติชันที่ว่างเปล่าใหม่
ในสถานการณ์สมมตินี้ เกิดการละเมิดการเข้าถึง และข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL Server:
<Date> <Time> spid##   ***Stack Dump being sent to C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\LOG\SQLDump0001.txt<Date> <Time> spid##   SqlDumpExceptionHandler: Process 66 generated fatal exception c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. SQL Server is terminating this process.<Date> <Time> spid##   * BEGIN STACK DUMP:<Date> <Time> spid##   * Exception Address = 0000000000C37D22 Module(sqlservr+0000000000137D22)<Date> <Time> spid##   * Exception Code  = c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION<Date> <Time> spid##   * Access Violation occurred reading address 0000000000000020
หมายเหตุ นอกจากนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นใน Microsoft SQL Server 2008 R2
การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2008 Service Pack 2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกครั้งแรกใน 8 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2648096 แพคเกจการปรับปรุงการ 8 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม แต่ละการแก้ไขที่ออกใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับ SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 Service Pack 2
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2008 จะถูกสร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 2 เมื่อต้องการติดตั้งของ SQL Server 2008 Service Pack 2 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับในเซอร์วิสแพ็ค SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

SQL Server 2008 R2

แก้ปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 11 ปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2633145 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 11 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม แต่ละการแก้ไขที่ออกใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2

SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกครั้งแรกใน 4 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2633146 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม แต่ละการแก้ไขที่ออกใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

SQL Server 2008 Service Pack 3

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกครั้งแรกในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 2 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2633143 แพคเกจการปรับปรุงการ 2 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นปรับปรุงใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และปรับปรุงการปรับปรุงความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 Service Pack 3 release เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้ปรับปรุงรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 Service Pack 3
ข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อยืนยันว่า คุณกำลังประสบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความ knowledge base นี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดการเชื่อมต่อกับ SQL Server DAC และเรียกใช้แบบสอบถามต่อไปนี้:
  Use <your_db_name>select * from sys.sysrscols rsc where rsc.rsid in ( select sau.container_idfrom sys.system_internals_allocation_units sau join sys.partitions pt on sau.container_id = pt.partition_idand pt.object_id = object_id(<YourPartitionedTable>) and pt.index_id = 1)
  หมายเหตุ ในแบบสอบถามนี้<YourPartitionedTable>คือตัวยึดสำหรับของพาร์ทิชันตารางชื่อ</YourPartitionedTable>
 2. ในผลลัพธ์ของแบบสอบถาม ตรวจสอบว่าการ rscolid คอลัมน์ประกอบด้วยค่าขนาดใหญ่ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเช่นเป็นค่าขนาดใหญ่:
  rsid rscolid hbcolid rcmodified ti cid ordkey m
  72057594380091392 016149115785604
  72057594380091392111361491157812967532650
  72057594380091392121461491157832999532650
  72057594380091392 131561491157832999532650
  72057594380091392 14166149115785900
  72057594380091392 15176149115785900
  72057594380091392 1718614911578183400
  72057594380091392 671088651961491157819627536250
  72057594380091392 22236149115785600
  72057594380091392 232461491157810407536250
  72057594380091392 242561491157866263600
ในตัวอย่างนี้ ค่าของ 67108865 เป็นอย่างมากมีขนาดใหญ่กว่าผู้อื่น บ่งชี้ว่า คุณประสบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้นี้
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ สร้างพาร์ติชันที่ได้รับผลกระทบ กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อค้นหาพาร์ติชันเกี่ยวข้อง หรือ คุณสามารถสร้างพาร์ติชันทั้งหมด โดยใช้แบบสอบถามต่อไปนี้:
ALTER INDEX <your_table_index>ON <your_table_name>REBUILD Partition = allGO

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2629456 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2012 18:27:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services

 • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2629456 KbMtth
คำติชม