ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: แบบสอบถาม WMI ส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเมื่ออินสแตนซ์ของบริการที่มีใช้รหัสในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2629481
อาการ
สมมติว่า คุณเรียกใช้แบบสอบถาม Windows Management Instrumentation (WMI) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ BizTalk Server 2006 R2, BizTalk Server 2010 หรือ 2013 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ถ้าแบบสอบถามใช้ ID อินสแตนซ์การบริการกับคลาส WMI MSBTS_MessageInstanceแบบสอบถามอาจส่งกลับผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณใช้รหัสต่อไปนี้เพื่อสร้างแบบสอบถาม WMI ในมี id อินสแตนซ์ของบริการ ถ้าอินสแตนซ์บริการประกอบด้วยสองข้อความ ข้อความหนึ่งเท่านั้นที่จะถูกส่งกลับ

using System.Management; ManagementScope mgmtScope = new ManagementScope(); mgmtScope.Path.NamespacePath = "root\\MicrosoftBizTalkServer"; ManagementObjectSearcher objectSearcher = new ManagementObjectSearcher(mgmtScope, new SelectQuery("MSBTS_MessageInstance", "ServiceInstanceId = \"{" + SERVICE_INSTANCE_ID + "}\"")); objectSearcher.Options.EnsureLocatable = true; ManagementObjectCollection coll = objectSearcher.Get();
หมายเหตุ SERVICE_INSTANCE_ID เป็นตัวแทนสายอักขระของอินสแตนซ์บริการ ID (GUID)
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก มีข้อผิดพลาดในสคริปต์ msgbox_application_logic.sql
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

ปัญหานี้ถูกถาวรแรกในการปรับปรุงของ BizTalk Server ที่สะสมต่อไปนี้:
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WMI คลาสMSBTS_ServiceInstanceแวะไปเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
msgbox_application_logic.sql

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ