ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Internet Explorer ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่ IP เฉพาะแม้ว่ามีเปิดตัวเลือก "เลี่ยงผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่ภายใน" การเปิด

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:262981
อาการ
เชื่อมเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) หรือทั้งหมดที่มีคุณสมบัติโดเมนชื่อ (FQDN) บนเครือข่ายท้องถิ่น Microsoft Internet Explorer หรือ Windows Internet Explorer ต่อผ่านถ้าคู่เซิร์ฟเวอร์เป็นพร็อกซีที่กำหนดการไม่ผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่ภายในตัวเลือกเปิดอยู่

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ชื่อโฮสต์ (ตัวอย่างเช่น http://webserver) แทนของอยู่ IP (ตัวอย่างเช่น http://10.0.0.1) หรือ FQDN (ตัวอย่างเช่น http://webserver.domainnameพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์คือ bypassed .com), และ Internet Explorer เชื่อมต่อโดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์
สาเหตุ
โดยค่าเริ่มต้น คือการตรวจสอบเฉพาะชื่อโฮสต์เมื่อนั้นการไม่ผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่ภายในตัวเลือกเปิดอยู่
การแก้ไข
เมื่อต้องการเลี่ยงผ่านเป็นช่วงของ IP แอดเดรสหรือชื่อโดเมนที่ระบุ ระบุอยู่ในรายการยกเว้นของพร็อกซี:
  1. ใน Internet Explorer ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
  2. ในการการเชื่อมต่อแท็บ คลิกการตั้งค่า LAN.
  3. คลิกขั้นสูงพิมพ์ข้อมูลที่เหมาะสมในแบบข้อยกเว้นพื้นที่
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ
ชื่อโฮสต์ hostnames

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ