ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

เชื่อมโยงการอ้างอิงไขว้ใน Word ไม่ถูกปรับปรุงไปยังหมายเลขหัวเรื่องที่ถูกต้องหลังจากที่คุณแทรกหัวเรื่องใหม่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2630254
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสร้างเอกสาร Microsoft Word ที่ใช้เค้าร่างลำดับเลขสำหรับหัวเรื่องทั้งหมด
 • คุณสร้างการอ้างอิงไขว้เชื่อมโยงให้เป็นหัวเรื่อง
 • คุณสร้างหัวเรื่องใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณวางตำแหน่งตัวชี้ไว้ที่ส่วนเริ่มต้นของส่วนหัวที่มีการอ้างอิงไขว้ ทางแล้ว กดปุ่ม Enter
 • หลังจากที่คุณสร้างหัวเรื่องใหม่ ปรับปรุงโค้ดเขตข้อมูลทั้งหมด
ไม่ปรับปรุงการเชื่อมโยงการอ้างอิงไขว้ในสถานการณ์สมมตินี้ จะอ้างอิงหัวข้อเดิม แทน ลิงค์การอ้างอิงโยงอ้างอิงถึงหัวข้อใหม่
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก เมื่อคุณสร้างการเชื่อมโยงอ้างอิงไขว้ ที่คั่นหนังสือที่ซ่อนถูกสร้างขึ้น ณจุดเริ่มต้นของหัวข้อ เมื่อคุณแยกหัวข้อ ไม่มีย้ายที่คั่นหน้า เมื่อคุณปรับปรุงการเชื่อมโยงการอ้างอิงไขว้ ไม่มีการปรับปรุงการเชื่อมโยง
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เลือกการอ้างอิงไขว้ใช้งานไม่ได้ และจากนั้น กด Alt + F9 โค้ดเขตข้อมูลถูกแสดงสำหรับเขตข้อมูล REF สำหรับการอ้างอิงไขว้ หมายเหตุชื่อคั่นหน้าสำหรับการอ้างอิงไขว้ ชื่อคั่นหน้าเริ่มต้น ด้วยสายอักขระต่อไปนี้:
  _Ref
 2. ค้นหา และเลือกเค้าร่างลำดับเลขหัวเรื่องที่ควรชี้การอ้างอิงไขว้
 3. บนแทรก แท็บ ในการเชื่อมโยง จัดกลุ่ม คลิกที่คั่นหน้า
 4. ในการที่คั่นหนังสือ กล่องโต้ตอบ ให้คลิกเพื่อเลือกแบบซ่อนที่คั่นหน้า กล่องกาเครื่องหมาย
 5. ค้นหา และเลือกชื่อที่คั่นหน้าเว็บที่ตรงกับชื่อที่คั่นหน้าเว็บที่คุณจดบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1 แล้ว
 6. คลิก เพิ่ม การที่คั่นหนังสือ ปิดกล่องโต้ตอบ
 7. กด Alt + F9 เมื่อต้องการซ่อนโค้ดเขตข้อมูล
 8. ค้นหาการอ้างอิงไขว้ที่ใช้งานไม่ได้
 9. คลิกขวาลิงค์การอ้างอิงไขว้ แล้ว คลิ กปรับปรุงเขตข้อมูล
อ้างอิงไขว้จะปรับปรุงหมายเลขหัวเรื่องให้ตรงกับหัวเรื่องเค้าร่างลำดับเลขที่อ้างอิงถึงการอ้างอิงไขว้อย่างถูกต้อง
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
Word2007 Word2010 Word2011

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ