การแก้ไข: คุณได้รับเหตุการณ์ 102 (2167) เมื่อธุรกรรม Integrator วิธีที่เชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์ IBM IMS ใช้โมเดลเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ IMS ในสภาพแวดล้อมแบบโฮสต์เซิร์ฟเวอร์การรวม

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2635163
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • ในสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ Microsoft คุณต้องมีเมธอด Integrator ธุรกรรมที่เชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์ IBM IMS
  • วิธีการ Integrator ธุรกรรมใช้โมเดลเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ IMS
ในสถานการณ์สมมตินี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
รหัสเหตุการณ์: 102

แหล่งที่มา: เขารวมแอพลิเค

คำอธิบาย:

ข้อผิดพลาด HISETBG0001 แอพลิเคชัน Integrator มีดักข้อยกเว้นในวิธีที่ MethodName. ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายข้อยกเว้น: IMSConnectTransport The HISMITW0025 (2167) พยายามที่ได้รับการ LLZZ ในขณะดำเนินการวิธีการ MethodName แต่ได้รับข้อมูลไม่เพียงพอ ที่อยู่ IP: ที่อยู่ TCP/IP พอร์ต: หมายเลข Id ธุรกรรมพอร์ต: tranid คำอธิบายข้อผิดพลาด: ความสำเร็จ
สาเหตุ
ข้อผิดพลาดของปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีแยกเขตข้อมูล LLZZ ในการแบ่งส่วนของข้อความ IMS ข้ามแพคเก็ตเครือข่ายสอง ในสถานการณ์นี้ วิธี Integrator ธุรกรรมได้รับแพคเก็ตบนเครือข่ายที่สอง แพคเก็ตเครือข่ายแรกมี 2 ไบต์แรกของเขตข้อมูล LLZZ ในตอนท้ายของแพคเก็ตเครือข่าย แพคเก็ตเครือข่ายที่สองมี 2 ไบต์สุดท้ายของเขตข้อมูล LLZZ ที่จุดเริ่มต้นของแพคเก็ตเครือข่าย
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีการปรับปรุงแพ 1 สำหรับ Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 ติดตั้งเมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจการปรับปรุง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2587090 แพคเกจการปรับปรุงการ 1 สำหรับโฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ใช้เป็นแพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะถูกแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
สำหรับรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดของ Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 รุ่น 32 บิต (x 86)
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.0.3872.275,68826 2011 Oct19:36x 86
สำหรับรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดของ Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 รุ่น 64 บิต (x64)
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.0.3872.275,68826 2011 Oct19:36x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.0.3872.275,68826 2011 Oct19:42x 86
หมายเหตุ เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม การแก้ไขล่าสุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อ IBM IMS ส่งข้อความ ข้อความอาจประกอบด้วยของเซ็กเมนต์อย่าง น้อยหนึ่ง แต่ละเซ็กเมนต์ประกอบด้วยเขตข้อมูล LLZZ 4 ไบต์ 2 ไบต์แรกของเขตข้อมูล LLZZ แสดงถึงความยาวของข้อความแสดงข้อเซ็กเมนต์ (รวมทั้งไบต์สี่สำหรับเขตข้อมูล LLZZ) ไบต์ที่สองครั้งสุดท้ายของเขตข้อมูล LLZZ ถูกสำรองสำหรับการใช้ โดย IMS
HIS2009 HIS2010

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2635163 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/10/2011 18:29:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Host Integration Server 2009, Microsoft Host Integration Server 2010

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbmt KB2635163 KbMtth
คำติชม