ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการพิมพ์อักขระสากลบนแป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:263585
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการพิมพ์อักขระสากลและสัญลักษณ์บนแป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการพิมพ์อักขระสากล ด้วยแป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์ของ Windows ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิก'แผงควบคุม'.
  2. คลิกสองครั้งแป้นพิมพ์.
  3. คลิกภาษาแท็บ แล้ว เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ของคุณปัจจุบัน (ซึ่งคุณต้องการเปลี่ยนแปลง)

    หมายเหตุ:ถ้าแป้นพิมพ์ของคุณไม่ได้อยู่ในรายการ คลิกเพิ่มปุ่มการติดตั้งภาษาที่แตกต่างกัน
  4. คลิกคุณสมบัติแท็บ จากนั้นคลิกสหรัฐอเมริกา-สากลสำหรับเค้าโครงแป้นพิมพ์
  5. คลิกตกลงแล้ว คลิกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น.
  6. คลิกนำไปใช้และเมื่อได้รับการพร้อมท์ ใส่ซีดีรอม Windows ของคุณ
  7. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดคุณสมบัติแป้นพิมพ์ จากนั้น ให้ปิด'แผงควบคุม'
เมื่อคุณต้องการพิมพ์อักขระที่สากล กดแป้น ALT ค้างไว้ จากนั้น กดอักขระคุณต้องการให้อักขระเน้นเสียง

ถ้าคุณต้องการปิดคุณลักษณะนี้ เปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์ไปเป็นค่าเดิม

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ