ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

เชื่อมโยงหลายมิติหยุดทำงานหลังจากที่คุณบันทึกเป็น PDF ใน Office 2011

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2637026
อาการ
เมื่อคุณบันทึกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ Microsoft Office สำหรับชนิดแฟ้ม Mac 2011 เป็น PDF เชื่อมโยงหลายมิติไม่ทำงานในแฟ้มแปลงแล้ว:

  • 2016 Excel สำหรับ Mac หรือ Excel สมุดงาน Mac 2011
  • 2016 PowerPoint สำหรับ Mac หรือ PowerPoint สำหรับงานนำเสนอ Mac 2011
  • 2016 Word สำหรับ Mac หรือ Word สำหรับเอกสาร Mac 2011
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีการเก็บรักษาข้อมูลเมตาในระหว่างการแปลงไปเป็นรูปแบบ PDF
สถานะ
Microsoft ตระหนักถึงปัญหานี้ และอาจทำให้เกิดปัญหาในตัวผลิตภัณฑ์ที่กำลังมาถึงรุ่นหรือ service pack

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ