ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ตัวควบคุม ActiveX ใน Internet Explorer ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับจากแอททริบิวต์ข้อมูลหลังจากคุณติดตั้งการปรับปรุงในการรักษาความปลอดภัยที่แนะนำ 2562937

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2637344
อาการ
สมมติว่า คุณมีตัวควบคุม ActiveX ใน Windows Internet Explorer ที่คุณใช้แอตทริบิวต์ข้อมูลเพื่อส่งผ่าน URL ไปยังตัวควบคุม ActiveX เพื่ออ่านข้อมูลที่จำเป็น มีตัวอย่าง แท็กของวัตถุลักษณะต่อไปนี้:
<OBJECT CLASSID ="clsid:xxxxxx" DATA="test.aspx?a=b&c=d" CODEBASE="test.cab"></OBJECT>
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงในการรักษาความปลอดภัย 2562937 คำแนะนำบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวควบคุม ActiveX สามารถเข้าไม่ถึงข้อมูลที่ได้รับจากแอตทริบิวต์ข้อมูล
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:หมายเหตุ โปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกรวมในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2618444 ครั้งแรก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2618444 MS11-099: สะสมความปลอดภัย Update สำหรับ Internet Explorer: 13 ธันวาคม 2011

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยที่แนะนำ 2562937 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2562937 คำแนะนำในการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft: ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับบิตการทำลาย ActiveX
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ