แก้ไข: บริการ WCF ที่มีโฮสต์อยู่ โดยคอมพิวเตอร์ NLB กับข้อความของกระบวนการผลิตไปยังเซิร์ฟเวอร์ Exchange ไม่เมื่อมีเพิ่มการตั้งค่าของ WebHeader โดยใช้การแอพลิเคชัน SP1 3.5 กรอบของสุทธิ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2637518
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณใช้เครือข่ายโหลดดุล (NLB) ไปยังข้อความในกระบวนการผลิตสำหรับกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่บริการของ Windows สื่อสารพื้นฐาน (WCF) โฮสต์
  • บริการใช้เซสชันที่ปลอดภัย โดยการตั้งค่า authenticationMode คุณลักษณะการ SecureConversation การสื่อสารกับ Microsoft Exchange Server
  • คุณสามารถเพิ่ม WebHeader การตั้งค่าข้อความในชั้นแอพลิเคชันได้ โดยใช้ Microsoftแอพลิเคชันของ SP1 3.5 กรอบของสุทธิ หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ NLB ควรใช้การตั้งค่า WebHeader ให้กับข้อความของกระบวนการผลิต

ในสถานการณ์สมมตินี้ WebHeader การตั้งค่าจะไม่ถูกเพิ่มไปยังข้อความที่ใช้กับเซสชันเจรจา ดังนั้น ข้อความที่ถูกจัดเส้นทางไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องโฮสต์ที่แตกต่างกัน ในสถานการณ์นี้ ไม่มีข้อมูลใด ๆ เซสชันที่เก็บไว้ในโฮสต์คอมพิวเตอร์ และบริการ WCF ล้มเหลว

ดาวน์โหลดข้อมูล

การแก้ไขนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
สำหรับ Windows Vista Service Pack 2 และ Windows Server 2008 Service Pack 2
สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2
Windows 7 Service pack 1 และ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี MicrosoftNET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนถ้าไม่ได้ใช้แฟ้มได้รับผลกระทบ

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Smdiagnostics.dll3.0.4506.5754110,59218 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36818 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75218 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75218 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44818 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.57543276818 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44818 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
Servicemodel.mofไม่เกี่ยวข้อง85,11309 กันยายน 201111:34ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemodel.mof.uninstallไม่เกี่ยวข้อง89609 กันยายน 201111:34ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575418,21618 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36818 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75218 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44818 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Servicemodel.mofไม่เกี่ยวข้อง85,11328-ก.ค.-201110:55ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemodel.mof.uninstallไม่เกี่ยวข้อง89612-Aug-201014:10ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575420,26418 2011 พฤศจิกายน12:49x 64
Smdiagnostics.dll3.0.4506.575494,20818 2011 พฤศจิกายน12:49x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754401,40818 2011 พฤศจิกายน12:49x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87218 2011 พฤศจิกายน12:49x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87218 2011 พฤศจิกายน12:49x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99218 2011 พฤศจิกายน12:49x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.57543276818 2011 พฤศจิกายน12:49x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99218 2011 พฤศจิกายน12:49x 86
Smdiagnostics.dll3.0.4506.5754110,59218 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36818 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75218 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75218 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44818 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.57543276818 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44818 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
Servicemodel.mofไม่เกี่ยวข้อง85,11309 กันยายน 201111:34ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemodel.mof.uninstallไม่เกี่ยวข้อง89609 กันยายน 201111:34ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575418,21618 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36818 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75218 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44818 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 SP2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Servicemodel.mofไม่เกี่ยวข้อง85,11328-ก.ค.-201111:26ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemodel.mof.uninstallไม่เกี่ยวข้อง89616 2010 Aug14:36ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575434,60018 2011 พฤศจิกายน10:54IA-64
Smdiagnostics.dll3.0.4506.575494,20818 2011 พฤศจิกายน10:54x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754401,40818 2011 พฤศจิกายน10:54x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87218 2011 พฤศจิกายน10:54x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87218 2011 พฤศจิกายน10:54x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99218 2011 พฤศจิกายน10:54x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.57543276818 2011 พฤศจิกายน10:54x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99218 2011 พฤศจิกายน10:54x 86
Smdiagnostics.dll3.0.4506.5754110,59218 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36818 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75218 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75218 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44818 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.57543276818 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44818 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
Servicemodel.mofไม่เกี่ยวข้อง85,11309 กันยายน 201111:34ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemodel.mof.uninstallไม่เกี่ยวข้อง89609 กันยายน 201111:34ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575418,21618 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36818 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75218 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44818 2011 พฤศจิกายน10:56x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Smdiagnostics.dll3.0.4506.5754110,59219 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36819 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75219 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75219 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44819 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.57543276819 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44819 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
Servicemodel.mofไม่เกี่ยวข้อง85,11325 2011 พฤษภาคม22:33ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemodel.mof.uninstallไม่เกี่ยวข้อง89610 มิย 200921:14ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575418,21619 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36819 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75219 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44819 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Servicemodel.mofไม่เกี่ยวข้อง85,11325 2011 พฤษภาคม22:32ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemodel.mof.uninstallไม่เกี่ยวข้อง89610 มิย 200920:30ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575420,26419 2011 พฤศจิกายน05:36x 64
Smdiagnostics.dll3.0.4506.575494,20819 2011 พฤศจิกายน05:36x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754401,40819 2011 พฤศจิกายน05:36x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87219 2011 พฤศจิกายน05:36x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87219 2011 พฤศจิกายน05:36x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99219 2011 พฤศจิกายน05:36x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.57543276819 2011 พฤศจิกายน05:36x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99219 2011 พฤศจิกายน05:36x 86
Smdiagnostics.dll3.0.4506.5754110,59219 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36819 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75219 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75219 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44819 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.57543276819 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44819 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
Servicemodel.mofไม่เกี่ยวข้อง85,11325 2011 พฤษภาคม22:33ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemodel.mof.uninstallไม่เกี่ยวข้อง89610 มิย 200921:14ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575418,21619 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36819 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75219 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44819 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Servicemodel.mofไม่เกี่ยวข้อง85,11325 2011 พฤษภาคม22:25ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemodel.mof.uninstallไม่เกี่ยวข้อง89610 มิย 200920:35ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575434,60019 2011 พฤศจิกายน05:12IA-64
Smdiagnostics.dll3.0.4506.575494,20819 2011 พฤศจิกายน05:12x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754401,40819 2011 พฤศจิกายน05:12x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87219 2011 พฤศจิกายน05:12x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87219 2011 พฤศจิกายน05:12x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99219 2011 พฤศจิกายน05:12x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.57543276819 2011 พฤศจิกายน05:12x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99219 2011 พฤศจิกายน05:12x 86
Smdiagnostics.dll3.0.4506.5754110,59219 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36819 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75219 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75219 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44819 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.57543276819 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44819 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
Servicemodel.mofไม่เกี่ยวข้อง85,11325 2011 พฤษภาคม22:33ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemodel.mof.uninstallไม่เกี่ยวข้อง89610 มิย 200921:14ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575418,21619 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36819 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75219 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44819 2011 พฤศจิกายน05:18x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 SP1 รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Smdiagnostics.dll3.0.4506.5754110,59221 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36821 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75221 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75221 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44821 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.57543276821 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44821 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
Servicemodel.mofไม่เกี่ยวข้อง85,11312 2010 พฤศจิกายน23:36ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemodel.mof.uninstallไม่เกี่ยวข้อง89610 มิย 200921:14ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575418,21621 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36821 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75221 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44821 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Servicemodel.mofไม่เกี่ยวข้อง85,11312 2010 พฤศจิกายน23:39ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemodel.mof.uninstallไม่เกี่ยวข้อง89610 มิย 200920:30ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575420,26421 2011 พฤศจิกายน23:29x 64
Smdiagnostics.dll3.0.4506.575494,20821 2011 พฤศจิกายน23:29x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754401,40821 2011 พฤศจิกายน23:28x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87221 2011 พฤศจิกายน23:29x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87221 2011 พฤศจิกายน23:28x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99221 2011 พฤศจิกายน23:29x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.57543276821 2011 พฤศจิกายน23:29x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99221 2011 พฤศจิกายน23:28x 86
Smdiagnostics.dll3.0.4506.5754110,59221 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36821 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75221 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75221 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44821 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.57543276821 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44821 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
Servicemodel.mofไม่เกี่ยวข้อง85,11312 2010 พฤศจิกายน23:36ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemodel.mof.uninstallไม่เกี่ยวข้อง89610 มิย 200921:14ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575418,21621 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36821 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75221 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44821 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2 SP1
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Servicemodel.mofไม่เกี่ยวข้อง85,11312 2010 พฤศจิกายน23:40ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemodel.mof.uninstallไม่เกี่ยวข้อง89610 มิย 200920:35ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575434,60021 2011 พฤศจิกายน23:23IA-64
Smdiagnostics.dll3.0.4506.575494,20821 2011 พฤศจิกายน23:23x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754401,40821 2011 พฤศจิกายน23:23x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87221 2011 พฤศจิกายน23:23x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754847,87221 2011 พฤศจิกายน23:23x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99221 2011 พฤศจิกายน23:23x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.57543276821 2011 พฤศจิกายน23:23x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,332,99221 2011 พฤศจิกายน23:23x 86
Smdiagnostics.dll3.0.4506.5754110,59221 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36821 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75221 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75221 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44821 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.57543276821 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44821 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
Servicemodel.mofไม่เกี่ยวข้อง85,11312 2010 พฤศจิกายน23:36ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemodel.mof.uninstallไม่เกี่ยวข้อง89610 มิย 200921:14ไม่เกี่ยวข้อง
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.575418,21621 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5754442,36821 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.5754970,75221 2011 พฤศจิกายน23:30x 86
System.servicemodel.dll3.0.4506.57545,992,44821 2011 พฤศจิกายน23:30x 86


สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอบเวลาที่มีความปลอดภัย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2637518 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/20/2012 22:57:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows Communication Foundation 3.5, Windows Communication Foundation 3.0

  • kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2637518 KbMtth
คำติชม