ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ปรากฏขึ้นสองครั้งเมื่อคุณพยายามบันทึกแฟ้มใน Word 2010 หรือ Word 2007

อาการ
เมื่อคุณคลิกที่ บันทึก หรือ บันทึกเป็น เพื่อบันทึกแฟ้มใน Microsoft Word 2010 หรือใน Microsoft Office Word 2007 กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ปรากฏขึ้นสองครั้งสาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแม่แบบ Normal.dotm เสียหาย
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ สร้างแฟ้ม Normal.dotm ใหม่ ด้วยการเปลี่ยนชื่อของแฟ้มเก่า โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เริ่ม Windows Explorer พิมพ์ %appdata%\Microsoft\Templates ในแถบที่อยู่ แล้วกด Enter 


  2. คลิกขวาที่ Normal.dotm แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ  3. เปลี่ยนชื่อแฟ้มเป็น Normal.old.dotm  4.  เริ่มการทำงาน Word ใหม่ แม่แบบ Normal.dotm จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ  5. ลองบันทึกแฟ้มเพื่อตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข