ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
��รสนับสนุน " data-bi-name="Support" data-bi-slot="3"> การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

วิธีการตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ใช้ ด้วย Ldifde

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:263991
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ใช้ โดยการใช้เครื่องมือ Ldifde
ข้อมูลเพิ่มเติม
แอตทริบิวต์รหัสผ่านที่ใช้ Active Directory จะ "unicodePwd" คุณลักษณะนี้เขียนได้ภายใต้เงื่อนไขที่จำกัด แต่ไม่สามารถอ่าน แอตทริบิวต์นี้สามารถเฉพาะการปรับเปลี่ยน ไม่เพิ่มในการสร้างวัตถุ หรือโดยการค้นหา การปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์นี้ ไคลเอ็นต์ต้องมีการเชื่อมต่อ Secure Sockets Layer (SSL) แบบ 128 บิตไปยังเซิร์ฟเวอร์ สูงชุดการเข้ารหัสลับต้องถูกติดตั้งบนไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
247078วิธีการเปิดใช้งานการสื่อสาร Secure Socket Layer (SSL) บนตัวควบคุมโดเมนของ LDAP สำหรับ Windows 2000
หมายเหตุ:เมื่อคุณใช้การเข้ารหัสแบบ 64 ฐาน คุณต้องมั่นใจว่า สนับสนุน Unicode หรือคุณจะสร้างรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

มีสองวิธีในการปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ unicodePwd แรกคือ analogous เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้ทั่วไป ในกรณีนี้ การร้องขอ modify ต้องประกอบด้วยการดำเนินการลบและการดำเนินการเพิ่ม การดำเนินการลบต้องประกอบด้วยรหัสผ่านปัจจุบันที่อยู่ในอัญประกาศ และสามารถ Base64 ที่เข้ารหัสตามที่อธิบายไว้ใน RFC 1521 การดำเนินการเพิ่มต้องประกอบด้วยรหัสผ่านใหม่ที่อยู่ในอัญประกาศ และสามารถ Base64 ที่เข้ารหัส

วิธีที่สองเพื่อปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ analogous การดูแลการตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ใหม่ได้ การทำเช่นนี้ ไคลเอ็นต์ต้องได้ผูกในฐานะผู้ดูแลผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เพียงพอในการปรับเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้อื่น การร้องขอ modify ควรประกอบด้วยการดำเนินการเดียวแทนที่ ด้วยรหัสผ่านใหม่ที่อยู่ในอัญประกาศ และสามารถ Base64 ที่เข้ารหัสไว้ ถ้าไคลเอนต์มีสิทธิ์เพียงพอ รหัสผ่านนี้มี รหัสผ่านใหม่ไม่ว่าจะเป็นของรหัสผ่านเดิมถูกอะไร

ต่อไปนี้อย่าง Ldif แฟ้ม (chPwd.ldif) เปลี่ยนรหัสผ่านเป็น newPassword:
dn: CN = TestUser, DC = testdomain, DC = com
changetype: ปรับเปลี่ยน
แทน: unicodePwd
unicodePwd::IgBuAGUAdwBQAGEAcwBzAHcAbwByAGQAIgA =
-
เมื่อต้องการนำเข้าแฟ้ม chPwd.ldif ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
ldifde -i -f chPwd.ldif -t 636 -sdcname-bชื่อผู้ใช้โดเมนรหัสผ่าน:

ถ้ารหัสผ่านไม่ตรงตามเงื่อนไขของกฎของรหัสผ่าน enforced มันจะอยู่นอกกระบวนข้อผิดพลาด:
เพิ่มข้อผิดพลาดในรายการที่มีการเริ่มการทำงานบนบรรทัดที่ 1: Unwilling การดำเนินการเกิดข้อผิดพลาดด้านเซิร์ฟเวอร์เป็น “อุปกรณ์การเชื่อมต่อกับระบบไม่ทำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูเอกสารต่อไปนี้:
"ข้อมูลจำเพาะ LDAP ข้อมูล Interchange รูปแบบ (LDIF) -ทางเทคนิคเกี่ยวกับ" เอกสารบน IETF เว็บไซต์ต่อไปนี้:
1521 rfc บน IETF เว็บไซต์ต่อไปนี้:
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ