ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ตัวเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange สำหรับกล่องจดหมาย POP3 ให้ส่งสำเนาหลายข้อความ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:264249
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
เมื่อทั้งสองที่เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
  • กำลังดาวน์โหลดข้อความจากบัญชี Post Office Protocol 3 (POP3) ที่ส่วนกลาง ("บัญชีผู้ใช้ POP3 สากลหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหลายผู้รับบัญชีคือ " หรือ "บัญชีผู้ใช้โดเมน") ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณกำหนดค่ากล่องจดหมายของผู้ใช้แต่ละการใช้ตัวเชื่อมต่อของ POP3
  • โฮสต์ของจดหมาย POP3 สากลมีคั่นข้อความต้นฉบับลงในแต่ละข้อความหลาย ๆ
บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft BackOffice Small Business Server 4.5, Microsoft Small Business Server 2000 หรือ Microsoft Windows Small Business Server 2003 ตัวเชื่อมต่อสำหรับกล่องจดหมาย POP3 อาจส่งหลายสำเนาของข้อความอีเมล์ไปยังผู้รับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อแต่ละข้อความถูกส่งไปยังหลายผู้รับที่ระบุไว้ในการเมื่อต้องการ,สำเนาถึงหรือสำเนาลับถึงกล่องข้อความแบบง่าย ๆ จดหมายถ่ายโอนโพรโทคอล (SMTP) โฮสต์บางจดหมาย POP3 ที่ส่วนกลางสร้างข้อความแยกต่างหากสำหรับแต่ละผู้รับ โฮสต์ POP3 สากลที่ได้รับข้อความอ่านหัวข้อข่าวสาร เปรียบเทียบที่อยู่ของผู้รับ ด้วยตารางเส้นทางภายในหรือนามแฝงของตารางมี แล้ว วางข้อความอีเมล์ในกล่องจดหมายเดียว ข้อความใหม่ยังคงรักษา ID ข้อความต้นฉบับ รวมทั้งข้อมูลที่อยู่ในเครื่องเมื่อต้องการและสำเนาถึงกล่อง เมื่อเชื่อมต่อสำหรับกล่องจดหมาย POP3 ดาวน์โหลดข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ POP3 แล้ว ถ่ายโอนข้อความไปยัง Microsoftบริการจดหมายอินเทอร์เน็ตของอัตราแลกเปลี่ยน (IMS) หรือเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP อัตราแลกเปลี่ยนของ Microsoft โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนข้อความ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange Server แล้วส่งข้อความแต่ละบัญชีที่ระบุในหัวข้อ

หลายข้อความอาจถูกส่งไปยังผู้ใช้ในกรณีที่ตำแหน่งที่ระบุหลายผู้รับบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange Server เดียวกันในส่วนหัวของข้อความ ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อความถูกส่งไปยัง user1@microsoft.com กับ user2@microsoft.com ที่ระบุไว้ในการสำเนาถึงกล่องข้อความ ผู้ใช้ 1 และ user2 ทั้งสองรับสำเนาของข้อความที่สองเนื่องจาก POP3 connector ดาวน์โหลดสำเนาของข้อความเดียวกันจากกล่องจดหมาย POP3 ที่ส่วนกลาง ข้อความที่ระบุชื่อผู้รับในการสำเนาลับถึงกล่องอาจ หรืออาจไม่สามารถนำ ส่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าโฮสต์จดหมายส่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เกี่ยวกับ POP3 สนับสนุนการเชื่อมต่อสำหรับผู้รับสำเนาลับถึงเพื่อดูบทความเกี่ยวกับการสนับสนุนการเชื่อมต่อผู้ใช้ POP3 สำหรับผู้รับสำเนาลับถึงในฐานความรู้ของ Microsoft:
265739ตัวเชื่อมต่อ Microsoft Exchange สำหรับกล่องจดหมาย PO265739 สนับสนุนการสำเนาลับถึง
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นในกรณีที่โฮสต์สำหรับกล่องจดหมาย POP3 สากลการแยกวิเคราะห์ข้อความ SMTP ขาเข้าสำหรับหลายผู้รับในโดเมนอีเมล์เดียวกัน และสร้างแต่ละข้อความสำหรับแต่ละผู้รับ ในกรณีนี้ เนื่องจากไม่ได้ส่งข้อความเดียวเท่านั้นในการเชื่อมต่อผู้ใช้ POP3 ผู้รับแต่ละรับข้อความเดียวเท่านั้น ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นในกรณีที่โฮสต์สำหรับกล่องจดหมาย POP3 สากลการแยกวิเคราะห์ข้อความ SMTP ขาเข้าสำหรับหลายผู้รับในโดเมนอีเมล์เดียวกัน และสร้างแต่ละข้อความสำหรับแต่ละผู้รับ ในกรณีนี้ เนื่องจากไม่ได้ส่งข้อความเดียวเท่านั้นในการเชื่อมต่อผู้ใช้ POP3 ผู้รับแต่ละรับข้อความเดียวเท่านั้น ลักษณะการทำงานนี้สามารถแก้ไขได้ถ้าโฮสต์จดหมาย POP3 เพื่อส่งข้อความเดียวเท่านั้นไปที่กล่องจดหมาย บัญชีจดหมายที่ส่วนกลางซึ่งถูกใช้ โดยตัวเชื่อมต่อผู้ใช้ POP3 แทนการสร้างอินสแตนซ์หลายอินสแตนซ์ของข้อความที่มี การกำหนดค่าตัวดำเนินการของโฮสต์จดหมาย POP3 (โดยปกติบริการอินเทอร์เน็ตให้บริการ (ISP)) เป็นสำเนาถึงหรือยังสำเนาลับถึง(หรือทั้งสองอย่าง) บรรทัดที่อยู่
smallbiz mailbag สากลสำเนาลับถึง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ