แคชไดเรกทอรี SMB2 จะไม่ปรับปรุงอย่างถูกต้องถ้ามีลบแฟ้ม ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2646563
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันจะอยู่บนคอมพิวเตอร์ระยะไกล
 • คอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่ภายใต้การหนัก
 • แฟ้มจะถูกลบในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน
 • คุณได้พยายามที่สร้างแฟ้มใหม่ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่มีชื่อแฟ้มเดียวกันกับแฟ้มถูกลบไปแล้ว
ในสถานการณ์สมมตินี้ ความพยายามในการสร้างแฟ้มอาจล้มเหลว นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
FILE_EXISTS
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีในตัวเปลี่ยนเส้นที่เซิร์ฟเวอร์ข่าวสาร Block (SMB) รุ่น 2 ทาง (Mrxsmb20.sys) เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเวลา แคชไดเรกทอรีจะไม่ปรับปรุงอย่างถูกต้อง
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าการฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มข้อมูลบันทึกย่อและ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลาโดยเฉพาะ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "แฟ้มเพิ่มเติมข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mrxsmb20.sys6.1.7600.2109797,28024 2011 พฤศจิกายน04:14x 86
Mrxsmb20.sys6.1.7601.2186696,76824 2011 พฤศจิกายน04:09x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mrxsmb20.sys6.1.7600.21097128,51224 2011 พฤศจิกายน04:32x 64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.21866128,00024 2011 พฤศจิกายน04:23x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mrxsmb20.sys6.1.7600.21097313,34424 2011 พฤศจิกายน03:30IA 64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.21866310,78424 2011 พฤศจิกายน03:20IA 64
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ปิดใช้งานการแคชไดเรกทอรี SMB2

หมายเหตุการปิดใช้งานการแคชไดเรกทอรี SMB2 อาจจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน adverse สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานการแคชไดเรกทอรี โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มX86_2465794767a198d1a0ccdca868a588df_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_c9ce436080d07b94.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม701
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)12:40
ชื่อแฟ้มX86_aa2298554b62be7b0158384060f322e9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_30a99312e1e81ad6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม701
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)12:40
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_8b31fad2043d89d5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,035
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:21
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_8d37f116014c527c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,035
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:24
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับการรองรับทั้งหมด x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ชื่อแฟ้มAmd64_8e7cad98418286868f94fa69d5eee171_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_2d1b5d6a354e9637.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)12:40
ชื่อแฟ้มAmd64_b59a5b0efe06ee1e6e8a48449685528c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_8e57f20c983c52c0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)12:40
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_e7509655bc9afb0b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,039
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:21
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_e9568c99b9a9c3b2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,039
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:13
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มIa64_3b48ce75767948f8e2dbbb95c42bd44a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_1ae25ed5eb4a5f45.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)12:40
ชื่อแฟ้มIa64_99a0b8152c34ab008c08b96bf87e387b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_98fede0929eecb57.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)12:40
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_8b339ec8043b92d1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,037
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:47
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_8d39950c014a5b78.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,037
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:39

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2646563 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/11/2012 10:19:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2646563 KbMtth
คำติชม