ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

on section ng-scope">
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบการเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมมีฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 บันทึกข้อมูลแฟ้ม
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Cscapi.dll6.1.7600.2111034,81620 2011 ธ.ค.05:34x 86
Cscdll.dll6.1.7600.2111023,04020 2011 ธ.ค.05:34x 86
Cscapi.dll6.1.7601.2188034,81620 2011 ธ.ค.07:00x 86
Cscdll.dll6.1.7601.2188023,04020 2011 ธ.ค.07:00x 86
Csc.sys6.1.7600.21110387,58420 2011 ธ.ค.03:27x 86
Cscmig.dll6.1.7600.21110109,56820 2011 ธ.ค.05:34x 86
Microsoft-windows-offlinefiles-core-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,14420 2011 ธ.ค.05:54ไม่เกี่ยวข้อง
Csc.sys6.1.7601.21880388,09620 2011 ธ.ค.04:15x 86
Cscmig.dll6.1.7601.21880109,56820 2011 ธ.ค.07:00x 86
Microsoft-windows-offlinefiles-core-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,14420 2011 ธ.ค.07:21ไม่เกี่ยวข้อง
Cscsvc.dll6.1.7600.21110546,81620 2011 ธ.ค.05:34x 86
Microsoft windows offlinefiles.mofไม่เกี่ยวข้อง1,77619 2011 ธ.ค.23:58ไม่เกี่ยวข้อง
Cscsvc.dll6.1.7601.21880547,32820 2011 ธ.ค.07:00x 86
Microsoft windows offlinefiles.mofไม่เกี่ยวข้อง1,77620 2011 ธ.ค.00:01ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Cscapi.dll6.1.7600.2111046,08020 2011 ธ.ค.06:26x 64
Cscdll.dll6.1.7600.2111030,20820 2011 ธ.ค.06:26x 64
Cscapi.dll6.1.7601.2188046,08020 2011 ธ.ค.06:16x 64
Cscdll.dll6.1.7601.2188030,20820 2011 ธ.ค.06:16x 64
Csc.sys6.1.7600.21110513,53620 2011 ธ.ค.03:47x 64
Cscmig.dll6.1.7600.21110137,21620 2011 ธ.ค.06:26x 64
Microsoft-windows-offlinefiles-core-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,14420 2011 ธ.ค.06:47ไม่เกี่ยวข้อง
Csc.sys6.1.7601.21880515,07220 2011 ธ.ค.03:35x 64
Cscmig.dll6.1.7601.21880137,21620 2011 ธ.ค.06:16x 64
Microsoft-windows-offlinefiles-core-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,14420 2011 ธ.ค.06:34ไม่เกี่ยวข้อง
Cscsvc.dll6.1.7600.21110693,24820 2011 ธ.ค.06:26x 64
Microsoft windows offlinefiles.mofไม่เกี่ยวข้อง1,77619 2011 ธ.ค.23:57ไม่เกี่ยวข้อง
Cscsvc.dll6.1.7601.21880693,24820 2011 ธ.ค.06:16x 64
Microsoft windows offlinefiles.mofไม่เกี่ยวข้อง1,77619 2011 ธ.ค.23:52ไม่เกี่ยวข้อง
Cscapi.dll6.1.7600.2111034,81620 2011 ธ.ค.05:34x 86
Cscdll.dll6.1.7600.2111023,04020 2011 ธ.ค.05:34x 86
Cscapi.dll6.1.7601.2188034,81620 2011 ธ.ค.07:00x 86
Cscdll.dll6.1.7601.2188023,04020 2011 ธ.ค.07:00x 86
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งาน CSC:
wmic เส้นทาง win32_offlinfilescache false เปิดใช้งานการเรียก
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DFS โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ข้อมูลทั่วไปเพื่อ DFS
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มX86_47246d2666f60185913a9a5414138f32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_337bddf46b85ad85.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,057
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)16:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_9f940dbb04aa8a2e1b03bca689fbc73c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_d2c6b5979a502e9e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)16:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_d3cb11aab9d8c4d8d35d4a9a75cfb2b2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_a1551e160da01fda.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,057
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)16:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_ff0649827e9826515c6f771a38b84d67_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_7794d180e8890ed4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)16:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-o ...inefiles win32 apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_ac117e4773624f0d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,017
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)06:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-o ...inefiles win32 apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_adac53b770c14b4e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,017
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)07:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_9eeecd5dd6245f33.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม11,592
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)06:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_a089a2cdd3835b74.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม11,592
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)07:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_0a7a1680db9d5997.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม56,703
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_0c14ebf0d8fc55d8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม56,703
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)07:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ชื่อแฟ้มAmd64_3ecd44d529d039ca9b07fc9608106780_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_c60a67d9be46e6b1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,063
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)16:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_4bd0994aa18dc8fa964e20ad61b3dc67_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_d5fcab12e9315cf5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,070
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)16:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_5bdddf865b99c007b7224dc233ee5ad6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_21770b3cb4715bd1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)16:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_66b9afa21b10c6fdf0d4366190b31d8c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_28d382d5c48f9439.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,063
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)16:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_9f940dbb04aa8a2e1b03bca689fbc73c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_2ee5511b52ad9fd4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)16:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_adc48635690ac974998d31d55fc99dc8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_fb3f3c14a891a14d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)16:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c656d8ac210060c63409cb20a4c5f41b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_9a4cf2c4072b8513.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,070
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)16:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ff0649827e9826515c6f771a38b84d67_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_d3b36d04a0e6800a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)16:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-o ...inefiles win32 apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_083019cb2bbfc043.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,019
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)07:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-o ...inefiles win32 apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_09caef3b291ebc84.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,019
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)08:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_fb0d68e18e81d069.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม11,596
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)07:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_fca83e518be0ccaa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม11,596
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)08:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_6698b20493facacd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม56,710
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)07:05
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_683387749159c70e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม56,710
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)08:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-o ...inefiles win32 apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_ac117e4773624f0d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,017
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)06:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-o ...inefiles win32 apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_adac53b770c14b4e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,017
วัน (UTC)20 2011 ธ.ค.
เวลา (UTC)07:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
0X8007003B ERROR_UNEXP_NET_ERR

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2649905 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/16/2012 08:30:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2649905 KbMtth
คำติชม