ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Rollup 1 สำหรับเกตเวย์การจัดการคาม Forefront (TMG) 2010 Service Pack 2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2649961
อาการ
บทความนี้แสดงรายการการตัดสินค้าจากคลังที่ได้รับการแก้ไขใน Rollup 1 สำหรับ Microsoft Forefront คามจัดการเกตเวย์ (TMG) 2010 Service Pack 2 (SP2)

การตัดสินค้าจากคลังที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจนี้ค่าสะสม

การตัดสินค้าจากคลังที่คงที่ไว้ในบทความต่อไปนี้ ถ้าต้องดูประเด็น คลิกหมายเลขเพื่อดูบทความ Microsoft Knowledge Base (KB)

หมายเลข KBชื่อเรื่อง
2654016การแก้ไข: ไคลเอ็นต์อาจไม่ประสบความสำเร็จในการเข้าถึงแอพลิเคชัน SSO จาวาที่เผยแพร่ไปยังเว็บในสภาพแวดล้อม 2010 เกตเวย์การจัดการความเสี่ยงด้าน
2653703การแก้ไข: คุณได้รับการ "ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถแสดงรายงานย่อย" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการรายงานกิจกรรมของผู้ใช้หรือกิจกรรมไซต์ในสภาพแวดล้อม 2010 เกตเวย์การจัดการคาม Forefront
2654585การแก้ไข: แพคเก็ต UDP อาจกลายเป็น backlogged เมื่อคุณเพิ่มรอบ "มากที่สุดพร้อมกัน UDP เวลาแต่ละที่อยู่ IP" การตั้งค่าในสภาพแวดล้อม 2010 เกตเวย์การจัดการคาม Forefront
2624178การแก้ไข: เกตเวย์การจัดการคาม 2010 ผู้ดูแลระบบอาจไม่สามารถสร้างรายงาน
2636183การแก้ไข: ทั้งสองด้านของการเชื่อมต่อ TCP จะถูกปิดเมื่อไคลเอนต์หรือแอพลิเคชันระยะไกลแบบครึ่งปิดการเชื่อมต่อ TCP ในสภาพแวดล้อม 2010 เกตเวย์การจัดการคาม Forefront
2653669การแก้ไข: ข้อมูลสรุป สำหรับตารางด้านบนสุดในการแทน Url และ สำหรับผู้แทนที่กฎด้านบนตารางแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในสภาพแวดล้อม 2010 เกตเวย์การจัดการคาม Forefront
2617060Forefront TMG 2010 ช่วยให้การเชื่อมต่อไซต์-L2TP ใน RRAS
2655951การแก้ไข: อักขระภาษาญี่ปุ่นในบรรทัดเรื่องของข้อความอีเมล์แจ้งเตือนจะไม่สามารถอ่านได้ใน 2010 เกตเวย์การจัดการคาม Forefront รุ่นภาษาญี่ปุ่น

หมายเหตุคุณต้องเรียกใช้สคริปต์เพื่อเปิดใช้งานการแก้ไขนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความ Knowledge Base ที่เกี่ยวข้อง
2654068การแก้ไข: "การฟังเว็บไม่กำหนดค่าให้ใช้ SSL" ข้อความแจ้งเตือนอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิกส่วนประกอบของฟังเว็บที่จะใช้ใบรับรอง SSL ที่ถูกต้องในสภาพแวดล้อม 2010 เกตเวย์การจัดการคาม Forefront
2654193การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การร้องขอไม่ถูกต้อง" เมื่อคุณพยายามเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ในสภาพแวดล้อม 2010 เกตเวย์การจัดการคาม Forefront
2654074การแก้ไข: การเปรียบเทียบสายอักขระอาจกลายเป็นเทียบเมื่อคุณเผยแพร่เว็บไซต์ โดยใช้ 2010 เกตเวย์การจัดการคาม Forefront
2658903การแก้ไข: บริการไฟร์วอลล์เกตเวย์การจัดการคาม Forefront (Wspsrv.exe) อาจมีปัญหาบ่อยสำหรับเว็บไซต์เผยแพร่การรักษาความปลอดภัย ด้วย SSL หลังจากที่คุณติดตั้ง Service Pack 2
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอการบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือไม่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่สามารถจัดสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องใช้ Forefront คามจัดการเกตเวย์ (TMG) 2010 Service Pack 2 (SP2) ด้วย

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Authdflt.dll7.0.9193.515249,76822-ธ.ค.-201115:34x 64
Comphp.dll7.0.9193.515257,47222-ธ.ค.-201115:34x 64
Complp.dll7.0.9193.515108,12822-ธ.ค.-201115:34x 64
Cookieauthfilter.dll7.0.9193.515676,15222-ธ.ค.-201115:34x 64
Dailysum.exe7.0.9193.515186,38422-ธ.ค.-201115:34x 64
Diffserv.dll7.0.9193.515162,71222-ธ.ค.-201115:34x 64
Diffservadmin.dll7.0.9193.515310,49622-ธ.ค.-201115:34x 64
Empfilter.dll7.0.9193.515709,13622-ธ.ค.-201115:34x 64
Empscan.dll7.0.9193.515267,76022-ธ.ค.-201115:34x 64
Gwpafltr.dll7.0.9193.515191,04022-ธ.ค.-201115:34x 64
Httpadmin.dll7.0.9193.515243,04022-ธ.ค.-201115:34x 64
Httpfilter.dll7.0.9193.515251,30422-ธ.ค.-201115:34x 64
Isarepgen.exe7.0.9193.51579,80022-ธ.ค.-201115:34x 64
Ldapfilter.dll7.0.9193.515189,99222-ธ.ค.-201115:34x 64
Linktranslation.dll7.0.9193.515418,68822-ธ.ค.-201115:34x 64
Managedapi.dll7.0.9193.51580,84822-ธ.ค.-201115:34x 64
Microsoft.isa.reportingservices.dll7.0.9193.515876,42422-ธ.ค.-201115:34x 64
Microsoft.isa.rpc.managedrpcserver.dll7.0.9193.515172,53622-ธ.ค.-201115:34x 64
Microsoft.isa.rpc.rwsapi.dll7.0.9193.515137,01622-ธ.ค.-201115:34x 64
Mpclient.dll7.0.9193.515128,72822-ธ.ค.-201115:34x 64
Msfpc.dll7.0.9193.5151,076,84022-ธ.ค.-201115:34x 64
Msfpccom.dll7.0.9193.51513,436,85622-ธ.ค.-201115:34x 64
Msfpcsnp.dll7.0.9193.51517,094,90422-ธ.ค.-201115:34x 64
Mspadmin.exe7.0.9193.5151,118,55222-ธ.ค.-201115:34x 64
Mspapi.dll7.0.9193.515130,77622-ธ.ค.-201115:34x 64
Mspmon.dll7.0.9193.515150,32822-ธ.ค.-201115:34x 64
Mspsec.dll7.0.9193.51584,96822-ธ.ค.-201115:34x 64
Preapi.dll7.0.9193.51521,62422-ธ.ค.-201115:34x 64
Radiusauth.dll7.0.9193.515137,99222-ธ.ค.-201115:34x 64
Softblockfltr.dll7.0.9193.515143,64822-ธ.ค.-201115:34x 64
Updateagent.exe7.0.9193.515211,61622-ธ.ค.-201115:34x 64
W3filter.dll7.0.9193.5151,403,34422-ธ.ค.-201115:34x 64
W3papi.dll7.0.9193.51521,11222-ธ.ค.-201115:34x 64
W3pinet.dll7.0.9193.51535,52822-ธ.ค.-201115:34x 64
W3prefch.exe7.0.9193.515341,40822-ธ.ค.-201115:34x 64
Webobjectsfltr.dll7.0.9193.515170,41622-ธ.ค.-201115:34x 64
Wploadbalancer.dll7.0.9193.515203,93622-ธ.ค.-201115:34x 64
Wspapi.dll7.0.9193.51549,93622-ธ.ค.-201115:34x 64
Wspsrv.exe7.0.9193.5152,445,19222-ธ.ค.-201115:34x 64
Reportadapter.dll7.0.9193.515723,98422-ธ.ค.-201115:34Agnostic (จัดการ)
Reportdatacollector.dll7.0.9193.5151,127,74422-ธ.ค.-201115:34Agnostic (จัดการ)

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Forefront คามจัดการเกตเวย์ 2010 SP2 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คำติชม