ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

บัญชี: ตารางที่ถูกเชื่อมโยงกับ SQL Server ไม่พร้อมท์สำหรับล็อกอิน SQL / คาดว่ารหัสผ่านเป็น

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2650051
อาการ
พิจารณา secnario ต่อไปนี้: สร้าง DSN ของแฟ้มที่ใช้โปรแกรมควบคุม Microsoft SQL Server และการรับรองความถูกต้องของ SQL เพื่อความปลอดภัย เมื่อคุณสร้างตารางที่เชื่อมโยง เงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • คุณได้คลิกเลือก บันทึกรหัสผ่าน ตัวเลือกในการ เชื่อมโยงตาราง กล่องโต้ตอบ
  • ตาราง MSysConf มีการกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server เพื่อป้องกันไม่ให้รหัสผ่านถูกบันทึกใน Access
ในสถานการณ์สมมตินี้ เมื่อคุณเปิดตารางที่เชื่อมโยงใน Access คุณคาดว่าจะได้รับการพร้อมท์สำหรับล็อกอิน SQL Server และรหัสผ่าน แทน ตารางที่เปิด โดยไม่มีการร้องขอข้อมูลประจำตัว

สาเหตุ
ในสถานการณ์สมมตินี้ สายอักขระการเชื่อมต่อที่บันทึกไว้ใน Microsoft Office Access มีต่อไปนี้:
โปรแกรมควบคุม = SQL ServerSERVER = servername\sqlinstancenameโปรแกรมประยุกต์ = Microsoft Office 2010 ฐาน = NorthwindSQL
เนื่องจากสายอักขระการเชื่อมต่อนี้ไม่สามารถระบุผู้ใช้ ID (UID), Access พยายามใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows ถ้าผู้ใช้เรียบร้อยแล้วพิสูจน์ตัวจริง โดยใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows คุณจะไม่ได้รับการพร้อมท์สำหรับล็อกอิน SQL Server และรหัสผ่าน
การแก้ไข
คุณสามารถใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows เพื่อป้องกันปัญหานี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความ knowledge base ต่อไปนี้:

เลือกโหมดการรับรองความถูกต้อง
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms144284.aspx

ถ้าคุณต้องการใช้การรับรองความถูกต้องของ SQL แต่คุณต้องการจัดเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน SQL ใน Access คุณสามารถใช้หนึ่งในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ต่อไปนี้:
  • ใช้ DSN ของผู้ใช้หรือเครื่องจักร DSN ของแฟ้ม DSN
  • เอาสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้อง Windows ของผู้ใช้จาก servar ที่ใช้ SQL Server
  • ใช้โปรแกรมควบคุมไคลเอนต์ดั้งเดิมของ SQL ของโปรแกรมควบคุมของ SQL Server
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บ Id ล็อกอิน SQL Server และรหัสผ่าน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
209502 วิธีการเก็บล็อกอินของฐานข้อมูล SQL รหัสและรหัสผ่านในเครื่อง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ