cript> ��บออนไลน์ ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเมื่อผู้ใช้ที่ไม่มีใบอนุญาตแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ที่กำหนดให้กับบัญชีของตนเอง

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2650135 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/13/2014 13:14:00 - ฉบับแก้ไข: 10.0

  • Microsoft Office SharePoint Online
  • o365 o365e o365a o365m o365022013 kbmt KB2650135 KbMtth
คำติชม