ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
pnm="mobile global nav toggle button" ms.title="Toggle menu" title="สลับเมนู" type="button" data-bi-name="Toggle Menu" tabindex="55">
Cart

คำอธิบายของ Microsoft Office การปรับปรุง: 13 ธันวาคม 2011

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2651813
บทนำ
ในวันอังคาร 13 ธันวาคม 2011, Microsoft นำออกใช้ปรับปรุงความปลอดภัยและ nonsecurity ที่ต่อไปนี้ ปรับปรุงรายเดือนเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าของเรามีความปลอดภัย และทันสมัยอยู่เสมอ เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดที่ตรงกับคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปรับปรุงการปรับปรุงใน Knowledge Base ต่อไปนี้จะถูกรวมบทความใน 13 ธันวาคม 2011

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
 • 2589398 MS11-100: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Pinyin IME 2010 สำหรับ Microsoft Office 2010 และ Microsoft Office 2010 Service Pack 1:13 ธันวาคม 2011
 • 2589320 MS11-099: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office 2010 และ Microsoft Office 2010 Service Pack 1:13 ธันวาคม 2011
 • 2553185 MS11-094: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ PowerPoint 2010:13 ธันวาคม 2011
 • 2596912 MS11-094: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ PowerPoint Viewer 2007:13 ธันวาคม 2011
 • 2596843 MS11-094: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับแพคความเข้ากันได้ของ Microsoft Office Word, Excel และรูป แบบแฟ้มของ PowerPoint 2007:13 ธันวาคม 2011
 • 2596764 MS11-094: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ PowerPoint 2007:13 ธันวาคม 2011
 • 2596705 MS11-091: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Publisher 2007:13 ธันวาคม 2011

โปรแกรมปรับปรุง nonsecurity
 • 2553439 คำอธิบายของการปรับปรุง Excel 2010:13 ธันวาคม 2011
 • 2596963 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2010:13 ธันวาคม 2011
 • 2596964 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2010:13 ธันวาคม 2011
 • 982726 คำอธิบายของการปรับปรุงตัวกรองอีเมลขยะ 2010 Outlook: 13 ธันวาคม 2011
 • 2553270 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2010:13 ธันวาคม 2011
 • 2553385 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2010:13 ธันวาคม 2011
 • 2596596 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Excel 2007:13 ธันวาคม 2011
 • 2596789 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Excel 2007:13 ธันวาคม 2011
 • 2596651 คำอธิบายของการปรับปรุงระบบ Office 2007:13 ธันวาคม 2011
 • 2597035 คำอธิบายของการปรับปรุงตัวกรองอีเมลขยะ 2003 Outlook: 13 ธันวาคม 2011

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ