การปรับปรุงทำให้เกิดการสนับสนุนสำหรับคุณลักษณะตลอดเวลาใน SQL Server 2012 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเพื่อ SP1 .NET Framework 3.5

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2654347
บทนำ
การปรับปรุงนี้ทำให้เกิดการสนับสนุนสำหรับ featuresin ตลอดเวลาต่อไปนี้ Microsoft SQL Server 2012 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเพื่อ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1):
 • ApplicationIntent
  เมื่อการ ApplicationIntent ตั้งค่าคุณสมบัติเป็น แบบอ่านอย่างเดียวไคลเอนต์ร้องขอการดำเนินการเข้าถึงแบบอ่านเมื่อเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลที่เปิดใช้งานตลอดเวลา เซิร์ฟเวอร์จะบังคับใช้ทั้ง ในขณะเชื่อมต่อ และในระหว่างการดำเนินการเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวเป็น ใช้ งบฐานข้อมูล แต่เฉพาะไปยังฐานข้อมูลที่เปิดใช้งานตลอดเวลา เมื่อการ ApplicationIntent ตั้งค่าคุณสมบัติเป็น ReadWriteไคลเอนต์ร้องขอการดำเนินการเข้าถึง (อ่านเขียน) ปกติเมื่อเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลที่เปิดใช้งานตลอดเวลา การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการ ApplicationIntent คุณสมบัติคือ ReadWrite.
 • กำหนดเส้นทางแบบอ่านอย่างเดียว
  กำหนดเส้นทางแบบอ่านอย่างเดียวเป็นคุณลักษณะที่สามารถรับประกันความพร้อมใช้งานของแบบจำลองแบบอ่านอย่างเดียวของฐานข้อมูล เมื่อต้องการเปิดใช้งานการกำหนดเส้นทางแบบอ่านอย่างเดียว:
  • คุณต้องเชื่อมต่อไปยังตัวฟังกลุ่มความพร้อมใช้งานเสมอบนพร้อมใช้ งาน
  • ที่ ApplicationIntent คำสำคัญของสตริงการเชื่อมต่อต้องถูกกำหนดเป็น แบบอ่านอย่างเดียว.
  • พร้อมใช้ งานต้องถูกกำหนดค่า โดยผู้ดูแลฐานข้อมูลเพื่อเปิดใช้งานการกำหนดเส้นทางแบบอ่านอย่างเดียว
 • MultiSubnetFailover (รวมถึงการสนับสนุนสำหรับอินสแตนซ์ที่มีชื่อ)
  ระบุเสมอ MultiSubnetFailover = Trueเมื่อคุณเชื่อมต่อกับตัวฟังของกลุ่มที่พร้อมใช้งานหรือเป็นตัวฟังล้มเหลวคลัสเตอร์มีพร้อมใช้งานกลุ่มที่อยู่ใน SQL Server 2012or vesion ที่ใหม่กว่าMultiSubnetFailoverเปิดใช้งานล้มเหลวได้รวดเร็วขึ้นสำหรับกลุ่มความพร้อมใช้งานทั้งหมดและล้มเหลวทั้งหมดคลัสเตอร์อินสแตนซ์ SQL Server 2012 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า และจะมากลดเวลาล้มเหลวสำหรับโทตลอดเวลา ซับเดี่ยว และเครือข่ายย่อยหลาย ในระหว่างการล้มเหลวของเครือข่ายย่อยหลาย ไคลเอ็นต์จะพยายามเชื่อมต่อพร้อมกันโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยังรวมถึงการสนับสนุนสำหรับการเชื่อมต่ออินสแตนซ์ที่มีชื่อตลอดเวลา

  หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการ SqlConnectionStringBuilder.ApplicationIntent คุณสมบัติ หรือสำหรับการ SqlConnectionStringBuilder.MultiSubnetFailover คุณสมบัติ แทน คุณสมบัติเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้โดยการ SqlConnectionStringBuilder ["ApplicationIntent"] ตัวทำดัชนีและ SqlConnectionStringBuilder ["MultiSubnetFailover"] ตัวทำดัชนี
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานตลอดเวลาของเซิร์ฟเวอร์ SQL แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ข้อมูลการปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ MicrosoftDownload:
ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
Windows XP SP3 รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมดดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows XP SP3 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมดดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows XP SP3ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2008 SP2 รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมดดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2008 SP2 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมดดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 SP2ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2008 R2 SP1 รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมดดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2008 R2 SP1 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมดดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2 SP1ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
หมายเหตุเมื่อคุณติดตั้งแพคเกจการปรับปรุง คุณอาจสังเกตเห็นว่า แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่ใช้.NET Framework 2.0 เป็นเช่นนี้ เพราะแก้ไขรหัสนี้ใน.NET Framework 2.0 ชั้น ซึ่งรวมอยู่ในแบบ SP1 .NET Framework 3.5

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมี.NET Framework 3.5 ติดตั้ง SP1 บนคอมพิวเตอร์

ข้อมูลรีจิสทรี

เพื่อใช้การปรับปรุงในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้าไม่ได้ใช้แฟ้มได้รับผลกระทบ

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่ได้แทนที่การปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
สำหรับ Windows XP SP3 รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.data.dll2.0.50727.57132,972,67223-ม.ค.-201207:33x 86
สำหรับ Windows XP SP3 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.data.dll2.0.50727.57133,145,21622-ม.ค.-201223:15x 64
System.data.dll2.0.50727.57132,972,67223-ม.ค.-201207:33x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows XP SP3
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.data.dll2.0.50727.57133,301,88822-ม.ค.-201223:29IA-64
System.data.dll2.0.50727.57132,972,67223-ม.ค.-201207:33x 86
สำหรับ Windows Server 2008 SP2 รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.data.dll2.0.50727.57302,972,672พฤษภาคม-08-201210:58x 86
สำหรับ Windows Server 2008 SP2 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.data.dll2.0.50727.57303,145,216พฤษภาคม-08-201210:58x 64
System.data.dll2.0.50727.57302,972,672พฤษภาคม-08-201210:58x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 SP2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.data.dll2.0.50727.57303,301,888พฤษภาคม-08-201210:51IA-64
System.data.dll2.0.50727.57302,972,672พฤษภาคม-08-201210:58x 86
สำหรับ Windows Server 2008 R2 SP1 รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.data.dll2.0.50727.57182,972,67230-ม.ค.-201223:34x 86
สำหรับ Windows Server 2008 R2 SP1 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.data.dll2.0.50727.57183,145,21630-ม.ค.-201223:29x 64
System.data.dll2.0.50727.57182,972,67230-ม.ค.-201223:34x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2 SP1
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.data.dll2.0.50727.57183,301,88830-ม.ค.-201223:23IA-64
System.data.dll2.0.50727.57182,972,67230-ม.ค.-201223:34x 86
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2654347 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/18/2014 23:57:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbmt KB2654347 KbMtth
คำติชม