ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

XADM: บางคำถามและคำตอบเกี่ยวกับโปรแกรมการเข้าถึงประโยชน์ Exmerge

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:265441
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับคำถามที่คุณอาจต้องสอบถามเมื่อคุณเรียกใช้อรรถประโยชน์ Exmerge (ใน Exchange Server กล่องจดหมายผสานยูทิลิตี) ใน Microsoft Windows NT 4.0 Server หรือ Microsoft Windows 2000 Server มีระบุคำถามต่อไปนี้:
 • เงื่อนไขฉันต้องการให้ตรงกับการเรียกใช้ประโยชน์ Exmerge สำเร็จคืออะไร
 • มีอะไรเป็นไปได้ของประโยชน์ Exmerge ใช้หรือไม่
 • ประโยชน์ Exmerge ที่สามารถดำเนินการและมีประโยชน์ Exmerge ไม่สามารถทำอะไรคืออะไร
 • วิธีทำฉันแยกจดหมายทั้งหมดจากเก็บข้อมูลส่วนตัวที่เสียหาย และสร้างเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใหม่กับจดหมายที่แยกแล้วหรือไม่
 • ประโยชน์ของการไม่สามารถแยกเฉพาะเฉพาะจดหมายจากร้านค้าข้อมูลส่วนตัว อย่างใดอย่างหนึ่งตามวัน เรื่อง หรือชื่อของสิ่งที่แนบคืออะไร
 • วิธีทำฉันแยกจดหมายที่ระบุเฉพาะจากเก็บข้อมูลส่วนตัวหรือไม่
 • ฉันสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ Exmerge ที่ใด
ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งที่มีเงื่อนไขฉันต้องการให้ตรงกับการเรียกใช้ประโยชน์ Exmerge เรียบร้อยแล้วหรือไม่

 • คุณสามารถเรียกใช้อรรถประโยชน์ Exmerge กับ Exchange Server คอมพิวเตอร์ระยะไกล อย่างไรก็ตาม คุณต้องมี Exchange Server หรืออย่างน้อย Exchange Server ผู้ดูแลระบบโปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ประโยชน์ Exmerge บน
 • บัญชีที่คุณใช้เข้าสู่ระบบต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลบัญชีบริการในองค์กร ไซต์ และระดับการตั้งค่าคอนฟิกของโปรแกรม'ผู้ดูแล
 • คุณต้องการพื้นที่ว่างดิสก์เพียงพอบนไดรฟ์ที่ประกอบด้วยฐานข้อมูล Priv.edb สำหรับฐานข้อมูล Priv.edb ไปคู่อาจรวมถึงขนาด เรขาคณิตนี้เกิดขึ้นเนื่องจากที่คุณสูญเสียอินสแตนซ์เดียวเก็บ ซึ่งก็คือความสามารถในการจัดเก็บไม่ระบุไปยังผู้รับหลายเป็นรายการข้อความหนึ่ง ด้วยตัวชี้ไปยังผู้รับแต่ละแทนที่จะเป็นสินค้าจดหมายสำหรับผู้รับแต่ละสินค้าจดหมาย
 • คุณจำเป็นพื้นที่ว่างดิสก์เพียงพอสำหรับแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ที่สร้างประโยชน์ Exmerge โดยค่าเริ่มต้น แฟ้ม.pst ถูกสร้างบนไดรฟ์ที่คุณเรียกใช้ประโยชน์ Exmerge จาก แต่คุณสามารถระบุว่า แฟ้ม.pst ที่ถูกสร้างขึ้นบนไดรฟ์อื่นถ้าจำเป็น
 • คุณต้องมีประโยชน์ Exmerge รุ่นที่ถูกต้อง มี Exchange Server 4.0 และ 5.0 ใช้ประโยชน์ Exmerge รุ่น 2.0 มี Exchange Server 5.5 ของเดือน 2000 มิถุนายน ใช้ประโยชน์ Exmerge 3.71
 • allot ประโยชน์ Exmerge เพื่อเรียกใช้เวลาเพียงพอ ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์และข้อควรพิจารณาอื่น ๆ เวลาโดยเฉลี่ยสำหรับขั้นตอนประโยชน์ Exmerge 1 ได้จาก 45 นาทีเพื่อ 1 ชั่วโมงสำหรับแต่ละกิกะไบต์ (GB) สำหรับขั้นตอนประโยชน์ Exmerge 2 เวลาเฉลี่ยได้ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ชั่วโมงสำหรับแต่ละกิกะไบต์

สิ่งที่จะเป็นไปได้ใช้ของประโยชน์ Exmerge หรือไม่

 • คุณสามารถใช้ประโยชน์ Exmerge เพื่อดึงจดหมายจากเก็บข้อมูลส่วนตัวที่เสียหาย ประโยชน์ exmerge ทำให้จดหมายนี้ลงในแฟ้ม.pst ที่คุณสามารถนำกลับเข้าไปในการเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เสียหาย
 • คุณสามารถใช้ประโยชน์ Exmerge เพื่อค้นหา และลบข้อความอีเมล์เฉพาะจากเก็บข้อมูลส่วนตัว (ตัวอย่างเช่น อีไวรัส)
 • คุณสามารถใช้ประโยชน์ Exmerge เพื่อโยกย้ายผู้ใช้ระหว่างหน่วยงานที่แตกต่างกันและไซต์ โดยการคัดลอกจดหมายของผู้ใช้ไปยังแฟ้ม.pst ที่คุณสามารถนำเข้าลงในองค์กรใหม่หรือไซต์แล้ว
 • คุณสามารถใช้ประโยชน์ Exmerge เพื่อแยกกฎโฟลเดอร์
 • ในบางสถานการณ์ คุณสามารถแม้กระทั่งใช้ประโยชน์ Exmerge เป็นแบบระดับลายอิฐสำรองเอเจนต์ ถึงแม้ว่ามีประโยชน์ Exmerge ไม่มีความสามารถในการเขียนข้อมูลไปยังเทปสำรองข้อมูล

สิ่งที่เป็นประโยชน์ Exmerge ที่สามารถทำและสิ่งที่เป็นประโยชน์ Exmerge ไม่สามารถทำได้อย่างไร

 • ประโยชน์ exmerge ผสานกฎขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 5.0 หรือใหม่กว่า แต่การเปิดใช้ไคลเอนต์ต้องงานกฎหลังการผสาน เมื่อต้องการเปิดใช้งานกฎหลังการผสาน คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละกฎในตัวช่วยสร้างกฎ (ในนั้นเครื่องมือเมนู)
 • ประโยชน์ exmerge 3.71 สนับสนุน ปฏิทิน Outlook ของ Microsoft ผู้ติดต่อ สมุดรายวัน หมายเหตุ และงาน ประโยชน์ exmerge 3.71 ยังสนับสนุนกฎโฟลเดอร์ และบุคคลใน Exchange Server 5.0 และรุ่นที่ใหม่กว่า (ประโยชน์ Exmerge รุ่นก่อนหน้านี้อาจไม่สนับสนุนรายการทั้งหมดเหล่านี้)
 • Exmerge 3.71 does not support Microsoft Schedule+ data.

How Do I Extract All the Mail From a Damaged Private Information Store and Create a New Private Information Store with the Extracted Mail?

 1. Create a folder called Exmerge on your Exchange Server computer desktop.
 2. Copy or unzip the following files into the Exmerge folder: Exmerge.exe, Exmerge.ini, and Mfc42.dll.
 3. คลิกสองครั้งExmerge.exe.
 4. คลิกTwo step merge.
 5. คลิกStep 1: Copy Data to Personal Folders.
 6. Type the name of the Exchange Server computer.
 7. คลิกตัวเลือก.
 8. คลิกการข้อมูลแท็บ และคลิกเพื่อเลือกนั้นUser Messages and Folders,Associated Folder MessagesและFolder Permissionsกล่องกาเครื่องหมายไว้ (Clicking to select theDumpster Itemscheck box is optional.)
 9. On the rest of the tabs, leave the default settings. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.
 10. คลิกAll Mailboxesแล้ว คลิกถัดไป.
 11. Note the number of mailboxes that are selected, the free disk space available, and the disk space required, and then clickถัดไป.
 12. It is recommended that you leave the default folder as C:\Exmergedata; however, you can change the location if necessary. คลิกถัดไป.
 13. Exmerge merges mailboxes to .pst files.

  หมายเหตุ:: If Exmerge stops responding (hangs) on a mailbox, the mailbox is too corrupted to merge to a .pst file. Click the next mailbox and continue the process.
 14. Stop the information store.
 15. Remove the Priv.edb database from the X:\Exchsrvr\Mdbdata folder, and then place the Priv.edb database in a backup folder. Also remove all .log and .chk files from the Mdbdata folders on all drives, and then move those .log and .chk files to a backup folder.

  สิ่งสำคัญ: Do not remove the Pub.edb database.
 16. Start the information store to create a new Priv.edb database.
 17. Send a test message to all server recipients or to the global address list.
 18. Double-click Exmerge.exe.
 19. คลิกTwo step merge.
 20. คลิกStep 2: Merge Data from Personal Folders.
 21. Type your Exchange Server computer name, and then clickตัวเลือก.
 22. คลิกการข้อมูลแท็บ และคลิกเพื่อเลือกนั้นUser messages and Folders,AssociatedFolder MessagesและFolder Permissionsกล่องกาเครื่องหมายไว้ (Clicking to select theDumpster Itemscheck box is optional.)
 23. On the rest of the tabs, leave the default settings. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.
 24. คลิกAll Mailboxesแล้ว คลิกถัดไป.
 25. Leave the default folder as C:\Exmergedata, and then clickถัดไป.
 26. Proceed with the merge.
หมายเหตุ:: Offline folder (.ost) file users must convert their .ost file to a .pst file before those users can connectto the new private information store. The .ost files are profile-specific and canonly be used with a single profile. When the location of the mailbox thatthe profile points to changes as a result of creating a new Priv.edb, the user can never gain access to that mail again.

What Is the Advantage of Being Able to Extract Only Specific Mail From a Private Information Store, Either by Date, Subject, or Attachment Name?

 • You can use this process to remove sensitive data from the private information store that was accidentally distributed by an Exchange Server user.
 • You can use this process to remove e-mail messages or file attachments that are infected with a virus from the private information store.

How Do I Extract Only Specific Mail From a Private Information Store?

 1. Log on by using the Exchange Server service account.
 2. Create a folder called Exmerge on your Exchange Server computer desktop.
 3. Copy or unzip the following files into the Exmerge folder: Exmerge.exe, Exmerge.ini, and Mfc42.dll.
 4. คลิกสองครั้งExmerge.exe.
 5. คลิกTwo step merge.
 6. คลิกStep 1: Copy Data to Personal Folders.
 7. Type your Exchange Server computer name, and then clickตัวเลือก.
 8. คลิกการข้อมูลแท็บ แล้วคลิกUser messages.
 9. คลิกการImport Procedureแท็บ แล้วคลิกArchive data to target store(this copies the selected data to .pst files and then deletes the data from the Exchange Server mailbox).
 10. คลิกการMessage Detailstab, enter the subject of the message or the name of the attachment thatyou want to remove, and then clickadd. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.
 11. ในการวันtab, you can also select a specific date or range of dates or times to narrow your search.

  หมายเหตุ:: All dates and times are selected by default.
 12. คลิกAll Mailboxesหรือเลือกกล่องจดหมายที่ได้รับผลกระทบถ้าคุณสามารถระบุเหล่านั้น และคลิกถัดไป.
 13. ถ้าเป็นไปได้ ออกจากโฟลเดอร์เริ่มต้นเป็น C:\Exmergedata และจากนั้น คลิกถัดไป.

  หมายเหตุ:: นั้นไม่แนะนำให้ คุณเปลี่ยนโฟลเดอร์เริ่มต้น แต่คุณอาจต้องเปลี่ยนโฟลเดอร์เริ่มต้นได้เนื่องจากข้อจำกัดเนื้อที่ดิสก์ที่ว่างของ
 14. ประโยชน์ exmerge ย้ายข้อความที่ระบุไปยังแฟ้ม.pst
 15. เมื่อทำการผสานเสร็จสมบูรณ์ เปิดกล่องจดหมายที่สองหรือสามเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อความที่ถูกเอาออก
หมายเหตุ:: แบบข้อความที่เลือกจะไม่ถูกลบออกจากกล่องจดหมาย attendant ระบบเป็นตัววัดความปลอดภัย คุณต้องลบข้อความเหล่านี้ด้วยตนเอง

โดยที่ฉันสามารถรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้ประโยชน์ Exmerge หรือไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ Exmerge คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
260037XADM: วิธีการเอาออกเป็นข้อความจากแลกเปลี่ยน โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การ ExMerge
174197XADM: ข้อมูลโปรแกรม (Exmerge.exe) ของ Microsoft Exchange จดหมายเวียน
gal

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ