MMSSPP ไม่ deprovision ในกล่องจดหมาย Exchange และวัตถุเปิดใช้จดหมายจาก Office 365 Dedicated/ITAR

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2655364
อาการ
Microsoft จัดการบริการบริการการเตรียมใช้งานผู้ให้บริการ (MMSSPP) ไม่ deprovision กล่องจดหมาย Microsoft Exchange หรือวัตถุที่เปิดใช้งานจดหมายจากสภาพแวดล้อมของ Office 365 Dedicated/ITAR
สาเหตุ
Deprovisioning มีข้อกำหนดหลาย และในบริบทของ Office 365 Dedicated/ITAR บริการเหล่านี้อาจหมายถึง ต่อไปนี้:
 • Disconnection ของกล่องจดหมายใน Office 365 และแปลงของออบเจ็กต์ Office 365 ให้กับผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมาย นี่คือทั่วไปในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • กล่องจดหมายของผู้ใช้ถูกโยกย้ายไปยังสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (ตัวอย่างเช่น จาก cloud กลับไปในสถาน)
  • จะยังคงอยู่ที่ผู้ให้บริการเป็นบริการ cloud ถูกปิดใช้งาน แต่อื่น ๆ (เช่น Lync หรือ Skype สำหรับธุรกิจ)
  • ที่สามารถดูข้อมูลการติดต่อในรายชื่อส่วนกลาง (GAL)
  • ซึ่งผู้ใช้สามารถเป็นสมาชิกของกลุ่มรักษาความปลอดภัยที่เปิดใช้งานจดหมายใน Office 365 หรือการแจกจ่าย
 • Deprovisioning ของผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมายหรือผู้ติดต่อ การเอาออก(ให้สิทธิ์และแอตทริบิวต์ของจดหมายจดหมาย, mailNickname, legacyExchangeDN, proxyAddressesและ targetAddress) และเอาผู้ใช้จากการแจกจ่ายที่เปิดใช้งานจดหมายหรือกลุ่มความปลอดภัยใน Office 365 ใด ๆ แต่เก็บวัตถุ Active Directory (AD) เตรียมใช้งาน
 • วัตถุของผู้ใช้จาก Active Directory ของ Office 365 ถูกเอาออกให้เสร็จสมบูรณ์
 • แปลงเป็นกล่องจดหมายที่ใช้งานอยู่ที่อยู่ในการดำเนินคดีค้างไว้สถานะไม่ได้ใช้งาน
 • เอากลุ่มเปิดใช้งานจดหมายจาก Office 365 ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
ความล้มเหลวในการ deprovision อาจเกิดขึ้นสำหรับอย่างน้อยหนึ่งประการต่อไปนี้:
 • กระบวนการที่ถูกต้องหรือแนวทางปฏิบัติการ deprovision วัตถุไม่ได้ตาม
 • ค่าแอตทริบิวต์ misconfigured ที่มีรายงานในรายงานข้อผิดพลาดในการซิงค์ MMSSPP ประจำวัน บล็อก deprovisioning ของกล่องจดหมายหรือผู้ใช้จดหมาย
 • กล่องจดหมายในการดำเนินคดีค้างอยู่ ไม่สามารถ deprovisioned กล่องจดหมายดังกล่าวตราบเท่าที่มีตั้งค่าสถานะนั้น (แม้ว่าจะสามารถวางในสถานะไม่ได้ใช้งาน)
วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด

สถานการณ์สมมติที่ 1

ผู้ใช้มีกล่องจดหมายใน Office 365D/ITAR และต้องสามารถ deprovisioned กล่องจดหมาย อย่างไรก็ตาม Office 365D/ITAR วัตถุต้องอยู่ใน GAL ที่เป็นผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมาย
 1. ตรวจสอบรายงานข้อผิดพลาดในการซิงค์ MMSSPP รายวัน และแก้ไขข้อผิดพลาดที่รายงาน หลังจากแฟ้มการรายงานข้อผิดพลาดคือ unzipped ไม่มีแฟ้มวิธีใช้แนบมารวมกันและด้านขั้นตอนสำหรับแต่ละชนิดของข้อผิดพลาด
 2. บนการกำหนด deprovisioning แอตทริบิวต์ เพิ่มค่าที่ก่อให้เกิดการ deprovisioning กล่องจดหมาย ทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น และรอจนกว่ากล่องจดหมายจะถูกเอาออกจาก Office 365 สภาพแวดล้อม (แบบที่มีการจัดการ homeMDB ค่าแอตทริบิวต์จะกลายเป็น null) โดยปกติแล้วนี้จะดำเนินการในรอบการซิงค์ MMSSPP หนึ่งสอง หรือสอง
  1. แอตทริบิวต์ที่ใช้สำหรับการ deprovisioning ที่แตกต่างสำหรับแต่ละลูกค้า และนี่เป็นค่าเดียวกันกับที่ใช้สำหรับกล่องจดหมายการเตรียมใช้งานค่า (ตัวอย่าง กล่องจดหมายการเตรียมใช้งานมักจะมี extensionAttribute9 = MBX = 50 กิกะไบต์ ชนิด = EP2D REG = EU;)
  2. ค่าที่ใช้สำหรับการ deprovisioning จะแตกต่างกันสำหรับลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ค่าโดยปกติแล้วคือ RemoveMSOMbx (ตัวอย่างเช่น extensionAttribute9 = RemoveMSOMbx)
 3. หลังจากที่กล่องจดหมายถูกปิดการใช้งาน เปลี่ยนลูกค้า targetAddress แอตทริบิวต์ค่าเพื่อชี้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการภายนอก Office 365D/ITAR ( นี่คือ SMTP:sameAsMailValue), และลบแอตทริบิวต์ deprovisioning หลังจากรอบซิงค์บางส่วน วัตถุถูกเปิดใช้ งานจดหมาย และสามารถมองเห็นได้ใน GAL

สถานการณ์สมมติ 2

ถ้าผู้ใช้มีกล่องจดหมายใน Office 365D/ITAR ต้องสามารถ deprovisioned กล่องจดหมาย และวัตถุ Office 365D/ITAR ต้องถูกเอาออกจาก Office 365 โฆษณา
 1. ชุดรูปแบบ 1: ลูกค้าไม่มีอัตโนมัติบริการเชื่อมต่ออีก (ASR) ลักษณะการทำงานที่เปิดใช้งานสำหรับกล่องจดหมายระหว่างฟอเรสต์ reconnections หนึ่งในวิธีต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:
  • ย้ายวัตถุผู้ใช้ไปยังหน่วยองค์กร (OU) ที่นอกเหนือจากขอบเขตของ MMSSPP
  • ตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับตัวกรอง MMSSPP มีตั้งค่านี้สำหรับลูกค้าแต่ละรายโดยอ้างอิงแอตทริบิวต์และค่าทั้ง แต่โครงสร้างอาจมีบางสิ่งบางอย่างเช่น extensionAttribute1 = NoSync
  • ใช้ตัวกรองที่หลากหลายสำหรับ MMSSPP ตัวกรองนี้ล้างค่าจากแอตทริบิวต์ต่อไปนี้ทั้งหมด:
   • จดหมาย
   • MailNickname
   • ProxyAddresses
   • TargetAddress
  • ลบวัตถุจากลูกค้าโฆษณา
 2. ชุดรูปแบบ 2: ลูกค้ามี ASR ลักษณะการทำงานที่เปิดใช้งานสำหรับกล่องจดหมายระหว่างฟอเรสต์ reconnections ในสถานการณ์นี้ วัตถุที่ถูกกรอง ย้าย หรือถูกลบออกจากลูกค้าโฆษณา ทำให้วัตถุที่มีการจัดการจะย้ายไปยัง OU (ซึ่งพวกเขากำลังซ่อนอยู่จาก GAL แต่ยังคง ได้รับจดหมาย) เงินประกันผลงานสำหรับวันที่ 1-3
  1. แก้ไขข้อผิดพลาดในการซิงค์ใด ๆ
  2. เพิ่มการ DeleteNow ค่าในการกำหนดกล่องจดหมายการเตรียมใช้งานแอตทริบิวต์และเปิดใช้งานอย่างน้อยหนึ่งรอบการซิงค์จะเสร็จสมบูรณ์ นี่คือค่าจัดเตรียมอย่างเดียวที่ไม่ทำให้เกิด deprovisioning ส่วนขยายจะบอก MMSSPP ที่เมื่อมีใช้ตัวกรองเมื่อต้องการลบวัตถุที่มีการจัดการโฆษณาแทนที่จะเก็บไว้ในทันที PendingDeletions OU 1-3 วัน
  3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่ถูกบันทึกไว้ในชุดรูปแบบ 1(ย้าย ใช้ตัวกรองกำหนดเอง ใช้ตัวกรองสากล หรือลบ)

สถานการณ์สมมติ 3

กล่องจดหมายของผู้ใช้ในการดำเนินคดีค้างอยู่ ในสถานการณ์สมมตินี้ มีการเชื่อมต่อกล่องจดหมาย Office 365 และวัตถุโฆษณาที่มีการจัดการจะถูกเก็บไว้ นี่คือกระบวนการแนะนำสำหรับการย้ายกล่องจดหมายเข้าสู่สถานะการดำเนินคดีค้างไว้ไม่ได้ใช้งาน:
 1. ถ้ากระบวนการของลูกค้าที่จะลบวัตถุการโฆษณาของผู้ใช้หลังจากเวลา เปลี่ยนแปลงค่าของตัว จดหมาย, targetAddressและ smtp proxyAddresses แอตทริบิวต์การผนวก _old หรือ _litHold เมื่อต้องการคำนำหน้า ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงที่อยู่อีเมลและพร็อกซีเดิมของพวกเขาเมื่อพวกเขากลับไปที่การจ้างงาน เปลี่ยนแอตทริบิวต์เหล่านี้ก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนต่อไป
 2. ถ้าบริการอื่น ๆ (เช่น Lync) ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ทำการเปลี่ยนแปลงของแอตทริบิวต์ที่เหมาะสม
 3. เพิ่มการ ชนิด = InHold ค่ากับแอตทริบิวต์ที่ใช้สำหรับกล่องจดหมายการเตรียมใช้งานค่า (ตรงนี้ต่างลูกค้าแต่ละราย) ใช้ตัวอย่างนี้:

  MBX = 50 กิกะไบต์ ชนิด = InHold REG = EU
 4. รอการซิงค์อย่างน้อยหนึ่งรอบ
 5. หลังจาก ชนิด = InHold ค่าคือ synched กับ Office 365D/ITAR ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบกล่องจดหมายไม่ได้อีกต่อไป กล่องจดหมายถูกซ่อนอยู่จาก GAL และส่งไปที่กล่องจดหมายที่ได้รับรายงานที่ไม่ได้จัดส่ง NDR)
 6. หลังจากที่คุณดำเนินการขั้นตอนที่ 1-5 วัตถุลูกค้าสามารถถูกกรอง ย้ายออกจากขอบเขต หรือลบ
 7. ถ้าขั้นตอนที่ 6 จะเสร็จสิ้นก่อนที่คุณดำเนินการขั้นตอนการกำลัง 5 1 กล่องจดหมายที่มีการจัดการจะยังคงไม่ทำงาน อย่างไรก็ตาม ข้ามขั้นตอนดังกล่าวอาจทำให้แบบสอบถามยาก และทำการคืนค่าของบริการซับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่อผู้ใช้กลับไปทำงาน

สถานการณ์สมมติ 4

ต้องสามารถ deprovisioned บริการ Lync Dedicated/ITAR:
 1. Lync สามารถ deprovisioned อย่างเป็นอิสระจากสถานะของกล่องจดหมาย ด้วยการตั้งค่า 0 ในแอตทริบิวต์ที่เลือกสำหรับการเตรียมใช้งาน Lync ซึ่งแตกต่างกันสำหรับลูกค้าแต่ละราย
 2. ถ้ากล่องจดหมายของผู้ใช้ในการดำเนินคดีค้างไว้ ต้องตั้งค่า deprovisioning Lync 0 ก่อนที่วัตถุลูกค้าจะถูกกรอง ถูกเอาออกจากขอบเขต หรือถูกลบออกจากลูกค้าโฆษณา

สถานการณ์จำลอง 5

ต้อง deprovisioned จดหมายเปิดใช้งานผู้ใช้ (ไม่ใช่แบบเปิดใช้งานสำหรับกล่องจดหมายผู้ใช้) หรือติดต่อที่เปิดใช้งานจดหมาย คุณควรตระหนักว่า เปิดใช้งานจดหมายที่ได้รับผู้ใช้ที่สามารถเข้าสู่ระบบโดเมนทรัพยากรลูกค้า แต่บุคคลที่ได้รับจดหมายในกล่องจดหมายภายนอกสภาพแวดล้อมที่ Office 365D/ITAR กล่องจดหมายเหล่านี้อาจอยู่ ในสภาพแวดล้อมในสถานที่ของลูกค้า หรือการบริการภายนอก เมื่อต้องการปิดใช้งานการเปิดใช้งานจดหมายผู้ใช้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ย้ายวัตถุผู้ใช้ใน OU ที่อยู่นอกขอบเขตของ MMSSPP
 • ตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับตัวกรอง MMSSPP มีตั้งค่านี้สำหรับลูกค้าแต่ละรายโดยอ้างอิงแอตทริบิวต์และค่าทั้ง แต่โครงสร้างอาจมีบางสิ่งบางอย่างเช่น extensionAttribute1 = NoSync
 • ใช้ตัวกรองที่หลากหลายสำหรับ MMSSPP ตัวกรองนี้ล้างค่าจากแอตทริบิวต์ต่อไปนี้ทั้งหมด:
  • จดหมาย
  • MailNickname
  • ProxyAddresses
  • TargetAddress
 • ลบวัตถุจากลูกค้าโฆษณา

สถานการณ์สมมติ 6

เปิดใช้งานจดหมายกลุ่มต้องสามารถ deprovisioned ในสถานการณ์นี้ กลุ่มที่ถูกเตรียมใช้งานใน Office 365D/ITAR จะถูกเอาออกจาก GAL และไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ นอกจากนี้ จึงถูกเอาออกเป็นสมาชิกของกลุ่มใด ๆ ที่ เป็นสมาชิก อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:
 • ล้างค่าจดหมายสำหรับกลุ่ม
 • ลบออบเจ็กต์กลุ่มจากลูกค้าโฆษณา
การแก้ไข
หลังจากพิจารณาสถานการณ์สมมติที่เหมาะสม คุณอาจต้องแก้ไขสถานการณ์สมมติ deprovisioning ล้มเหลวตามหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

สถานการณ์สมมติที่ 1

ต้องสามารถ deprovisioned ในกล่องจดหมายของ Office 365D/ITAR และผู้ใช้ต้องเปิดใช้งานจดหมาย (ไม่กล่องจดหมายเปิดใช้งาน) ใน Office 365D/ITAR
 1. คืนค่าของแอตทริบิวต์จดหมายและtargetAddressเป็นค่าเดิมที่จำเป็นในการเตรียมใช้งานในกล่องจดหมายของ Office 365 D/ITAR (ตัวอย่าง คำต่อท้ายในแอตทริบิวต์จดหมายที่อยู่ในรายการรวม SMTP และคำต่อท้ายในแอตทริบิวต์targetAddressคล้ายคลึงกับ @mgd.customerdomain.com)
 2. ตั้งค่าแอตทริบิวต์ deprovisioning กล่องจดหมาย (ตัวอย่างเช่น extensionAttribute9 = RemoveMSOMbx)
 3. หลังจากที่กล่องจดหมายเป็น deprovisioned (พบ cmdletรับผู้รับไม่มีใคร หรือ cmdletผู้รับส่งกลับค่า), ตั้งค่าของแอตทริบิวต์targetAddressและจดหมายไปยังสถานะที่ต้องการสำหรับผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมาย

สถานการณ์สมมติ 2

ผู้ใช้มีกล่องจดหมายใน Office 365D/ITAR ต้องสามารถ deprovisioned กล่องจดหมาย และวัตถุ Office 365D/ITAR ต้องถูกเอาออกจาก Office 365 โฆษณา:
 1. ชุดรูปแบบ 1: ลูกค้าไม่มี ASR ลักษณะการทำงานที่เปิดใช้งานสำหรับกล่องจดหมายระหว่างฟอเรสต์ reconnections หนึ่งในวิธีต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:
  • ย้ายวัตถุผู้ใช้ใน OU ที่อยู่นอกขอบเขตของ MMSSPP
  • ตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับตัวกรอง MMSSPP มีตั้งค่านี้สำหรับลูกค้าแต่ละรายที่มีกับทั้งแอตทริบิวต์และค่า แต่โครงสร้างอาจมีบางสิ่งบางอย่างเช่น extensionAttribute1 = NoSync
  • ใช้ตัวกรองที่หลากหลายสำหรับ MMSSPP ตัวกรองนี้ล้างค่าจากแอตทริบิวต์ต่อไปนี้ทั้งหมด:
   • จดหมาย
   • MailNickname
   • ProxyAddresses
   • TargetAddress
  • ลบวัตถุจากลูกค้าโฆษณา
 2. ชุดรูปแบบ 2: ลูกค้ามี ASR ลักษณะการทำงานที่เปิดใช้งานสำหรับกล่องจดหมายระหว่างฟอเรสต์ reconnections ในสถานการณ์นี้ วัตถุที่ถูกกรอง ย้าย หรือถูกลบออกจากลูกค้าโฆษณา ทำให้วัตถุที่มีการจัดการจะย้ายไปยัง OU (ซึ่งพวกเขากำลังซ่อนอยู่จาก GAL แต่ยังคง ได้รับจดหมาย) เงินประกันผลงานสำหรับวันที่ 1-3
  1. แก้ไขข้อผิดพลาดในการซิงค์ใด ๆ
  2. เพิ่มค่าDeleteNowกับแอตทริบิวต์กำหนดกล่องจดหมายเตรียมใช้งาน และเปิดใช้งานการซิงค์อย่างน้อยหนึ่งรอบจะเสร็จสมบูรณ์ นี่คือค่าจัดเตรียมอย่างเดียวที่ไม่ทำให้เกิด deprovisioning ส่วนขยายจะบอก MMSSPP ที่เมื่อมีใช้ตัวกรองเมื่อต้องการลบวัตถุแทนที่จะเก็บไว้ในPendingDeletions OU 1-3 วันโฆษณาที่มีการจัดการในทันที
  3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่ถูกบันทึกไว้ในชุดรูปแบบ 1 (ย้าย ใช้ตัวกรองกำหนดเอง ใช้ตัวกรองสากล หรือลบ)

สถานการณ์สมมติ 3

กล่องจดหมายของผู้ใช้ในการดำเนินคดีค้างอยู่
 1. กล่องจดหมายไม่ได้ deprovisioned ตราบใดที่อยู่ในการดำเนินคดีค้างไว้
 2. ดูส่วน "แนวทางปฏิบัติ" สำหรับคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการย้ายกล่องจดหมายไปยังสถานะดำเนินคดีค้างไว้ไม่ได้ใช้งาน
 3. หลังจากกล่องจดหมายจะถูกเอาออกจากการดำเนินคดีค้างไว้ การดำเนินการในสถานการณ์สมมติ 1 หรือ 2 จะส่งผลให้ในกล่องจดหมายถูก deprovisioned

สถานการณ์สมมติ 4

กล่องจดหมายของผู้ใช้ในการดำเนินคดีค้างไว้ แต่อยู่ในสถานะไม่ได้ใช้งานก่อนที่บริการ Lync เป็น deprovisioned บริการ Lync ต้องสามารถ deprovisioned
 1. ถ้าวัตถุลูกค้ายังอยู่ในขอบเขตของ MMSSPP และไม่มีการกรองข้อมูล (กล่องจดหมายที่ทำไม่ได้ใช้งาน โดยการเพิ่มชนิด = InHold;ค่าแอตทริบิวต์ที่เตรียมใช้งาน), ตั้งค่าแอททริบิวต์เป็น0สำหรับคุณลักษณะ Lync บิตมาสก์เตรียมใช้งาน ค่านี้ส่งผลให้ deprovisioning บริการ Lync หลังจากบางซิงค์รอบ ตัวอย่างเช่น extensionAttribute6 = 15 จะเปลี่ยนเป็น extensionAttribute6 = 0
 2. ถ้ากล่องจดหมายของผู้ใช้จะระงับการดำเนินคดี และลูกค้าที่ถูกกรอง หรือเอาวัตถุออกจากขอบเขตก่อน deprovisioning Lync ต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อ deprovision Lync:
  1. กับวัตถุลูกค้ายังคง มีการกรองข้อมูล หรืออยู่ นอกขอบเขตของ OU เพิ่มชนิด = InHold;ค่าไปยังกล่องจดหมายการเตรียมใช้งานแอตทริบิวต์ (ถ้าจะไม่ตั้งค่า) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากถ้ากล่องจดหมายมีวัตถุประสงค์ไม่ได้ใช้งาน ถ้าไม่ได้เพิ่มค่า กล่องจดหมายจะถูกส่งกลับเป็นสถานะที่ใช้งานอยู่ (เปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบและจดหมายการจัดส่ง) เป็นเร็ว ๆ นี้เท่านั้นจะถูกส่งกลับเป็นขอบเขต
  2. ตั้งค่าแอททริบิวต์บิตมาสก์ Lync เป็น0
  3. เอาตัวกรองออก หรือย้ายวัตถุลูกค้ากลับเข้าไปในขอบเขตของ OU
  4. หลังจากรอบซิงค์บางส่วน มี deprovisioned บริการ Lync
  5. เมื่อ Lync deprovisioning สมบูรณ์ วัตถุลูกค้าสามารถปล่อย unmodified ตัวกรอง ถูกเอาออกจากขอบเขต หรือถูกลบไปแล้วสำหรับแต่ละนโยบายของลูกค้า

สถานการณ์จำลอง 5

ต้อง deprovisioned จดหมายเปิดใช้งานผู้ใช้ (ไม่ใช่แบบเปิดใช้งานสำหรับกล่องจดหมายผู้ใช้) หรือติดต่อที่เปิดใช้งานจดหมาย เมื่อต้องการปิดใช้งานผู้ใช้เปิดใช้งานจดหมาย ใดอย่างหนึ่งในวิธีต่อไปนี้มีผลบังคับใช้:
 • ย้ายวัตถุผู้ใช้ใน OU ที่อยู่นอกขอบเขตของ MMSSPP
 • ตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับตัวกรอง MMSSPP มีตั้งค่านี้สำหรับลูกค้าแต่ละรายที่มีกับทั้งแอตทริบิวต์และค่า แต่โครงสร้างอาจมีบางสิ่งบางอย่างเช่น extensionAttribute1 = NoSync
 • ใช้ตัวกรองที่หลากหลายสำหรับ MMSSPP ตัวกรองนี้ล้างค่าจากแอตทริบิวต์ต่อไปนี้ทั้งหมด:
  • จดหมาย
  • MailNickname
  • ProxyAddresses
  • TargetAddress
 • ลบวัตถุจากลูกค้าโฆษณา

สถานการณ์สมมติ 6

เปิดใช้งานจดหมายกลุ่มต้องสามารถ deprovisioned ในกรณีนี้ กลุ่มที่ถูกเตรียมใช้งานใน Office 365D/ITAR จะถูกเอาออกจาก GAL และไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ นอกจากนี้ ก็จะถูกเอาออกเป็นสมาชิกของกลุ่มใด ๆ ที่ เป็นสมาชิก อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:
 • ล้างค่าจดหมายสำหรับกลุ่ม
 • ลบออบเจ็กต์กลุ่มจากลูกค้าโฆษณา
หมายเหตุ
 • หลังจากวัตถุผู้ใช้ถูกเตรียมใช้งานใน Office 365D/ITAR หลีกเลี่ยงการล้างค่าแอททริบิวต์ของจดหมาย ล้างแอตทริบิวต์ไม่ deprovision กล่องจดหมาย และก็อาจทำให้ผลลัพธ์ของแบบสอบถามงานบำรุงรักษาตามปกติ และไม่ชัดเจนซับซ้อนโดยไม่จำเป็น
 • เอกสารนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนง่าย ๆ ด้านสำหรับ deprovisioning จดหมายและบริการ Lync ในสภาพแวดล้อมของ Office 365D/ITAR การดำเนินการอื่น ๆ ที่ใช้ โดยลูกค้าอาจส่งผลให้ใน deprovisioning ของบริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูOffice 365D/ITAR การเตรียมใช้งานเครื่องมือคู่มือ.
 • เมื่อกล่องจดหมายเป็น deprovisioned โดยไม่คำนึงถึงวิธีการ จะถูกลบออกจาก Office 365 D/ITAR ไม่ทันที แทน มีคงอยู่ในสถานะไม่ต่อคาบเวลาเก็บข้อมูลการกำหนดค่า (โดยปกติ 30 วัน), ในช่วงเวลาใดจะสามารถถูกโดยอัตโนมัติเชื่อมต่ออีก (ถ้าวัตถุผู้ใช้เดิมยังไม่ได้ถูกกรอง หรือถูกย้ายเข้าไปในขอบเขตของ MMSSPP) หรือเชื่อมต่ออีก (ผ่านการเลื่อนระดับให้กับบริการสนับสนุนของ Microsoft) ด้วยตนเอง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2655364 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/17/2016 20:53:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Business Productivity Online Dedicated, Microsoft Business Productivity Online Suite Federal, Microsoft Exchange Online

 • vkbportal226 kbmt KB2655364 KbMtth
คำติชม