ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดกระดาษคำนวณหรือแฟ้มฐานข้อมูลในการทำงาน: "ไม่มีแบบอักษรมากกว่า 500 ในระบบ"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:265954
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามเปิดกระดาษคำนวณ Microsoft ทำงานหรือแฟ้มฐานข้อมูลทำงานได้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่มีแบบอักษรมากกว่า 500 บนระบบ
ลดจำนวนของแบบอักษร หรือการแสดงผลอาจไม่ถูกต้อง
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้ามีการติดตั้งแบบอักษรมากกว่า 500 บนคอมพิวเตอร์

หมายเหตุปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มในงาน Word ใน ปฏิทินการทำงาน หรือตัวประมวลผล ในการวิเคราะห์พอร์ต โครงการทำงานได้
การแก้ไข
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ลบแบบอักษรจากคอมพิวเตอร์จนกว่าคุณลดจำนวนของแบบอักษรจะน้อยกว่า 500

เมื่อต้องการลบแบบอักษร ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิก'แผงควบคุม'.
 2. ใน'แผงควบคุม'คลิกสองครั้งแบบอักษร.
 3. คลิกแบบอักษรที่คุณต้องการลบออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

  หมายเหตุเมื่อต้องการเลือกแบบอักษรมากกว่าหนึ่ง กด และกดแป้น CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแบบอักษรแต่ละ
 4. บนเครื่องแฟ้มเมนู คลิกการลบ.
 5. เมื่อการตัวติดตั้งแบบอักษรของ Windowsกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ด้วยพร้อมท์ดังต่อไปนี้ คลิกYes:
  คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการลบแบบอักษรดังกล่าว
 6. บนเครื่องแฟ้มเมนู คลิกปิด.
ข้อมูลเพิ่มเติม

กำหนดหมายเลขของแบบอักษรที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์

หมายเหตุเนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้อาจจะแตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ ดูเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ของคุณให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิก'แผงควบคุม'.
 2. ใน'แผงควบคุม'คลิกสองครั้งแบบอักษร.

  แถบสถานะในการแบบอักษรกล่องโต้ตอบเป็นการบ่งชี้จำนวนของแบบอักษรที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
works6 w_works

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 265954 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 20:44:08 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Works 7.0 Standard Edition, Microsoft Works 6.0 Standard Edition, Microsoft Works 3.0 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2006, Microsoft Works Suite 2004 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2002 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbdisplay kberrmsg kbgraphic kbpending kbmt KB265954 KbMtth
คำติชม