Exchange 2000 ต้องใช้ 3 กิกะสลับกับมากกว่า 1 กิกะไบต์ของ RAM ที่มีอยู่จริง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:266096
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
คุณต้องเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหน่วยความจำทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft Exchange 2000 Server เมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด:
  • คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยความจำ random access memory (RAM) อย่างน้อย 1 กิกะไบต์ (GB)
  • คอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในบ้านไปที่กล่องจดหมาย หรือสาธารณะเป็นโฟลเดอร์
คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าคอมพิวเตอร์ที่มีกล่องจดหมายใด ๆ หรือโฟลเดอร์สาธารณะนั้น (เช่นเกตเวย์ mail)

หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows 2000 Advanced เซิร์ฟเวอร์ คุณต้องปรับเปลี่ยนแฟ้ม Boot.ini ไฟล์ และเพิ่มการ/ กิกะไบต์ 3พารามิเตอร์การเริ่มต้นบรรทัด ตัวอย่างเช่น:
[Boot Loader]Timeout=30Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT[Operating Systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Advanced Server" /fastdetect /3GB				
หมายเหตุบรรทัดข้างบนได้ถูกตัดสำหรับอ่านได้ง่าย

หมายเหตุไม่ต้องเพิ่ม/ กิกะไบต์ 3สลับไปหากคุณใช้ Windows 2000 Server, Microsoft Small Business Server 2000 หรือ Microsoft BackOffice Server 2000 ถ้า/ กิกะไบต์ 3มีการเพิ่มสวิตช์ลงในแฟ้ม Boot.ini ที่อยู่บนระบบปฏิบัติการเหล่านี้ จะต้องถูกเอาออกเนื่องจากมันจะมีผลต่อการกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือนบนระบบเหล่านี้ สวิตช์นี้ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ กับ Windows 2000 Advanced Server เท่านั้น และในภายหลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม
โดยค่าเริ่มต้น Windows 2000 Advanced Server สำรอง 2 กิกะไบต์ ที่อยู่เสมือนเนื้อที่สำหรับเคอร์เนล และอนุญาตให้ผู้ใช้โหมดการประมวลผล (เช่น Exchange 2000 ข้อมูลเก็บกระบวนการ Store.exe) เพื่อใช้ 2 GB เสมือน พื้นที่ว่างที่อยู่ มีการจัดสรรพื้นที่ว่างที่อยู่เสมือนสำหรับกระบวนการเฉพาะที่ เริ่มต้น และเพิ่มขึ้นในขณะที่มีใช้หน่วยความจำเพิ่มเติมในระหว่างเวลาที่เรียกใช้ เป็นปกติสำหรับ ใช้หน่วยความจำที่แท้จริง (ชุดการทำงาน) ของกระบวนการที่จะให้มากน้อยกว่า พื้นที่ที่อยู่ในกระบวนถูกปันส่วน บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2000 ที่มีการเพิ่มเติม มากกว่า 1 กิกะไบต์ของหน่วยความจำและที่บ้านไปยังกล่องจดหมายหรือโฟลเดอร์สาธารณะ คุณต้องปรับเปลี่ยน Windows 2000 Advanced Server ดังนั้น ว่า กิกะไบต์ที่ 3 จะพร้อมใช้งานสำหรับโปรแกรมประยุกต์โหมดผู้ใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตั้งค่านี้ 3 GB คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
171793ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประยุกต์ของแต่ง RAM 4GT
189293การเปิดใช้งานแต่ง RAM 4GT เมื่อคุณใช้รุ่นของ Windows NT เซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์องค์กร
หมายเหตุจำเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการ Store.exe ทำงานไม่ออก พื้นที่ว่างที่อยู่เสมือน เมื่อซึ่งเกิดขึ้น ล้มเหลวการปันส่วนของหน่วยความจำ (แม้ มีอยู่จำนวนมากใน RAM ที่มีอยู่จริงด้านซ้าย) และคุณต้องเริ่มต้น Microsoft การบริการที่เก็บข้อมูล Exchange

ตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์ ด้วย 2 กิกะไบต์ ของ RAM ที่มีอยู่จริงโดยไม่ต้องการ/ กิกะไบต์ 3สลับไปที่แฟ้ม Boot.ini จะเรียกใช้หน่วยความจำไม่เพียงพอเมื่อนั้น พื้นที่ว่างที่อยู่เสมือน Store.exe ถึง 2 กิกะไบต์ ตัวจัดการงานของ Windows แสดงที่ จริง ๆ แล้วถูกใช้เพียงประมาณ 1.5 GB แต่เซิร์ฟเวอร์จะมีหน่วยความจำไม่เพียงพอ nonetheless

นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบปริมาณการใช้วัสดุที่อยู่เสมือน มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มการเสมือนไบต์เคาน์เตอร์สำหรับกระบวนการ Store.exe เพื่อให้แน่ใจว่าการอ่านที่ถูกต้อง พื้นที่เสมือน กระบวนการ Store.exe เป็นกระบวนการ Exchange 2000 เท่านั้น คุณต้องการตรวจสอบ กระบวนการอื่น ๆ Exchange 2000 จะไม่ขยายขนาดใหญ่ พอทำให้เกิดปัญหาใด ๆ
ini ร้าน exe การเริ่มระบบ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 266096 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 20:45:18 - ฉบับแก้ไข: 2.0

,

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB266096 KbMtth
คำติชม