การใช้ Netdom 2.0 เพื่อสร้างบัญชีคอมพิวเตอร์บนตัวควบคุมโดเมนที่มีระบุของผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:266651
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ยูทิลิตี Netdom (Netdom.exe) อยู่ ในเครื่อง มือสนับสนุนของ Windows 2000 และ Windows 2000 kits การทรัพยากรในการสร้างบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับสมาชิก Microsoft Windows NT 4.0 หรือ Windows 2000 เวิร์กสเตชันหรือเซิร์ฟเวอร์ในตัวควบคุมโดเมน Windows 2000 ที่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
netdom คือ โปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่งที่คุณสามารถใช้ในการจัดการโดเมนของ Windows ยูทิลิตีนี้รวมถึงตัวเลือกเพื่อสร้าง และย้ายบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับสมาชิกของโดเมนของ Windows NT 4.0 และ Windows 2000 ใน Windows รุ่นก่อนหน้า บัญชีผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ถูกสร้างในตัวควบคุมโดเมนหลัก (PDC) ในโดเมนของ Windows บัญชีใหม่ไม่พร้อมใช้งานตัวควบคุมโดเมนระยะไกลจนกว่าการจำลองแบบเต็มได้นำมาแทน ประกอบด้วย netdom 2.0 เป็นเข้าร่วมคำสั่งที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างบัญชีคอมพิวเตอร์ในที่ใดๆ ในการระบุตัวควบคุมโดเมน Windows 2000 netdom 2.0 ใช้เป็นใหม่ NetJoinDomain API ซึ่งถูกใช้ร่วมกับการจำลองแบบต้นแบบหลายตัวควบคุมโดเมนของ Windows 2000 การสร้างการรักษาความปลอดภัย (ผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ และกลุ่ม) บนตัวควบคุมโดเมนใด ๆ ในโดเมน เมื่อคุณสร้างบัญชีคอมพิวเตอร์ในตัวควบคุมโดเมนใน Active Directory ไซต์เดียวกันเป็นเวิร์กสเตชันไคลเอนต์ที่คุณต้องการสร้างขึ้นในบัญชี คุณลด หรือกำจัดความล่าช้าเวลาแฝงการจำลองแบบซึ่งอาจป้องกันผู้ใช้ล็อกออนเข้าโดเมนในทันที

ไวยากรณ์นี้เข้าร่วมมีคำสั่ง:
C:\>netdom help joinNETDOM JOIN <computer>/Domain:<domain> [/OU:<ou path>] [/UserD:<user>]      [/PasswordD:[<password> | *]]      [UserO:<user>] [/PasswordO:[<password> | *]]      [/reboot[:<Time in seconds>]]					
เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งนี้ รายละเอียดต่อไปนี้จะแสดง:
NETDOM JOIN Joins a workstation or member server to the domain. Where: <computer>   is the name of the workstation or member server to be joined/Domain     Specifies the domain which the machine should join/UserD     User account used to make the connection with the domain        specified by the /Domain argument/PasswordD   Password of the user account specified by /UserD.         Use * to prompt for the password/UserO     User account used to make the connection with the machine to be joined/PasswordO   Password of the user account specified by /UserO.         Use * to prompt for the password/OU       Organizational unit under which to create the machine account.         This must be a fully qualified RFC 1779 DN for the OU.         If not specified, the account will be created under the default organization         unit for machine objects for that domain./REBoot     Specifies that the machine should be shutdown and automatically rebooted after the Join has completed.         The number of seconds before automatic shutdown can also be provided. Default is 20 seconds					

เพิ่มและปรับเปลี่ยน

กระบวนการ/ โดเมนสวิตช์กำหนดชื่อของโดเมนของ Windows ที่คอมพิวเตอร์ที่รวม คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ที่ไม่จำเป็นในการ/ โดเมนสลับ และระบุชื่อ netBIOS ตัวเดียว Windows 2000 ควบคุมโดเมนที่บัญชีคอมพิวเตอร์ถูกสร้าง ตัวอย่างเช่น:
/ โดเมน:ชื่อโดเมน\ชื่อตัวควบคุมโดเมน
หมายเหตุ:พารามิเตอร์ที่ไม่จำเป็นไม่มีอยู่ในวิธีใช้แบบออนไลน์ที่แสดงขึ้นโดยเข้าร่วมการความช่วยเหลือ netdomคำสั่ง

เมื่อคุณระบุชื่อของตัวควบคุมโดเมน Windows 2000 คุณสามารถสร้างบัญชีคอมพิวเตอร์บนตัวควบคุมโดเมนใน Active Directory ไซต์เดียวกันเป็นไคลเอนต์ โดยใช้บัญชีผู้ใช้และตัวควบคุมโดเมนที่ในสำนักงานสาขา หรือการจัดเตรียมไซต์

ตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อ workgroup คอมพิวเตอร์ \\Windows2000Pro บน \\NA-DC-01 ตัวควบคุมโดเมนในโดเมน NORTHAMERICA.COM บรรทัดคำสั่งเข้าร่วม netdom เต็มคือ:
การเข้าร่วม netdom /Passwordd /Userd:NA\administrator 01 /Domain:NA\NA - DC - windows2000pro: * /PasswordO /UserO:administrator: *
หมายเหตุ:เสมอ prepend ชื่อโดเมนให้กับผู้ใช้ที่ส่งผ่านในการ/userdพารามิเตอร์

อักขระตัวแทน (*) ที่พร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านบัญชีผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่และโดเมน A.COM เกี่ยวข้อง " / /PasswordO UserO:administrator: * " ส่วนของคำสั่งจะไม่จำเป็นถ้าสู่ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการดูแลบนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NetJoinDomain API แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:กระบวนการ/rebootสวิตช์ ซึ่งสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หรือหลังจากการเข้าร่วม แนะนำว่า ช่วงเวลาการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เป็นค่าเริ่มต้นคือ 20 วินาที netdom 2.0 ฮาร์รหัสค่าหมดเวลาการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อ 30 วินาที

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 266651 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 20:49:49 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB266651 KbMtth
คำติชม