ผู้ใช้ไม่สามารถดูข้อมูลว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้ใช้ระยะไกลในการปรับใช้ไฮบริดสลีของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในสถานที่และการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ใน Office 365

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2667844
หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีที่รวมอยู่ในคอนโซลการจัดการ Exchange ใน Microsoft Exchange Server 2010 ไม่ได้รับการสนับสนุน ดังนั้น คุณควรใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีเก่าไม่ ใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลี 365 Office ที่มีอยู่ที่แทน http://aka.ms/HybridWizard. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลี office 365 สำหรับ Exchange 2010.
ปัญหา
คุณมีการปรับใช้ไฮบริดสลีในสถานที่ Microsoft Exchange Server และ Microsoft Exchange ออนไลน์ใน Microsoft Office 365 ที่เซิร์ฟเวอร์ไฮบริดสลีของคุณกำลังเรียกใช้ Exchange Server 2010 อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ไม่สามารถดูข้อมูลว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้ใช้ระยะไกล เมื่อผู้ใช้พยายามที่จะดูข้อมูลว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้ใช้ระยะไกล ไม่แสดงข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง แทน ผู้ใช้อาจพบอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้:
 • ข้อมูลว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้ใช้ระยะไกลจะแสดงเป็นเครื่องหมาย (#) หมายเลขอักขระในปฏิทิน
 • ใน Outlook Web App "ข้อผิดพลาด 5037" จะปรากฏขึ้น
 • Microsoft Outlook <FileName>-fb.log และ<FileName>-as.log แฟ้มประกอบด้วยข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:</FileName> </FileName>
  <FreeBusyResponse><ResponseMessage responseclass="Error"><MessageText>ผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง</MessageText> <ResponseCode>ErrorNoFreeBusyAccess</ResponseCode> <DescriptiveLinkKey>0</DescriptiveLinkKey><MessageXml><> </MessageXml></ResponseMessage></FreeBusyResponse>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/errors" > Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.NoFreeBusyAccessException<>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/errors" > 5037<>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/errors" >ชื่อเซิร์ฟเวอร์<>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/errors" > https://<Server>.outlook.com/EWS/Exchange.asmx/WSSecurity<FreeBusyView> <><b00> </b00></> </FreeBusyView> </Server>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types" > ไม่มี
ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ Office 365 ไม่สามารถดูข้อมูลว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้ใช้ในสถานที่ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้คนอื่น ๆ สามารถดูข้อมูลว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้ใช้ในสถานที่เดียวกัน
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นหากชื่อโดเมนสำหรับอยู่อย่างง่ายจดหมายถ่ายโอนโพรโทคอล (SMTP) ของผู้ใช้ที่พยายามจะดูข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง ไม่ได้มาจากชื่อโดเมนในความสัมพันธ์ขององค์กร ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเรียกใช้ cmdlet การทดสอบ OrganizationRelationshipผลผลิตต่อไปนี้จะแสดง:
RunspaceId: a6c3799f-2ecd-4d79-ae4b-6c470ddd1dee
รหัสประจำตัว:
รหัส: LocalFederatedDomainsAreMissingFromTheRemoteOrganizationRelationsipDomains
สถานะ: คำเตือน
คำอธิบาย: มีโดเมนที่ติดต่อกับภายนอกภายในเครื่องที่ไม่ได้อยู่ในรายการของโดเมน
วัตถุสัมพันธ์องค์กรระยะไกล
IsValid: จริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถ้าโดเมน SMTP ที่ไม่ถูกเพิ่มด้วยตนเองกับความสัมพันธ์ขององค์กร ซึ่งอาจเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • บัญชีผู้ใช้ Office 365 ถูกสร้างก่อนที่คุณอัพเกรดสภาพแวดล้อมในสถานที่ที่เป็น Exchange Server 2010
 • คุณใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีใน Exchange Server 2010 ในสภาพแวดล้อมในสถานที่การติดตั้งน่าเชื่อถือสหพันธรัฐ
ตัวอย่างเช่น ชื่อโดเมนของผู้ใช้ Office 365 คือ contoso.com ในสถานการณ์สมมตินี้ บัญชีผู้ใช้ Office 365 ไม่มี @contoso.mail.onmicrosoft.com เป็นหนึ่งในที่อยู่ของพร็อกซี การร้องขอไปยังสภาพแวดล้อมในสถานที่ใช้ @contoso.com แทนที่เป็น @contoso.mail.onmicrosoft.com สำหรับแอคเคาท์ผู้ใช้ Office 365 การร้องขอถูกปฏิเสธเนื่องจากความสัมพันธ์ขององค์กรในสภาพแวดล้อมในสถานที่ที่ไม่มี contoso.com ที่เพิ่มเข้าไป
โซลูชัน
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ แก้ไขความสัมพันธ์ขององค์กรในสภาพแวดล้อมในสถานที่ที่จะรวมโดเมน SMTP ของผู้ใช้ที่พบปัญหานี้อยู่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ใช้คอนโซลการจัดการการแลกเปลี่ยน

 1. บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในสถานที่ เปิดคอนโซลการจัดการการแลกเปลี่ยน แล้ว คลิ กตั้งค่าคอนฟิกองค์กรภายใต้Microsoft Exchange ในสถาน
 2. คลิกที่แท็บความสัมพันธ์ขององค์กรและดูคุณสมบัติของความสัมพันธ์ขององค์กร
 3. คลิกที่แท็บภายนอกองค์กรพิมพ์ชื่อโดเมนที่ติดต่อกับภายนอกในกล่องโดเมนภายนอกขององค์กรแลกเปลี่ยนภายนอกและจากนั้น คลิกเพิ่ม
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 สำหรับแต่ละโดเมนที่คุณต้องการเพิ่ม
 5. คลิก ตกลง

วิธีที่ 2: ใช้เชลล์จัดการการแลกเปลี่ยน

 1. บนเซิร์ฟเวอร์ในสถานที่ เปิดเชลล์จัดการการแลกเปลี่ยน
 2. ตั้งค่าความสัมพันธ์ขององค์กรเป็นตัวแปร ตัวอย่างเช่น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

  $OrgRel = Get-OrganizationRelationship Contoso
 3. เพิ่มชื่อโดเมนเพิ่มเติมที่คุณต้องการให้ตัวแปร ตัวอย่างเช่น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  $OrgRel.DomainNames += "contoso.com"
 4. ปรับปรุงความสัมพันธ์ขององค์กร โดยการใช้ค่าชื่อโดเมนใหม่ ตัวอย่างเช่น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  Set-OrganizationRelationship $OrgRel.Name -DomainName $OrgRel.DomainNames
ข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อช่วยในการระบุปัญหาใน Office 365 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เชื่อมต่อกับ Exchange แบบออนไลน์ โดยใช้ PowerShell ระยะไกล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 2. เปรียบเทียบแอดเดรส SMTP ของผู้ใช้กับความสัมพันธ์ขององค์กร เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  if ( (Get-OrganizationRelationship).DomainNames -contains (Get-Mailbox user).PrimarySmtpAddress.Domain) { write-host "The domain was found" -ForegroundColor Green } else { write-host (Get-Mailbox user).PrimarySmtpAddress.Domain "was not found" -ForegroundColor Yellow}
  หมายเหตุ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปรียบเทียบแต่ละโดเมนที่มีอยู่ในโดเมนยอมรับได้ด้วยชื่อโดเมนที่อยู่ในความสัมพันธ์ขององค์กร เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  Get-AcceptedDomain | ForEach-Object { if ( (Get-OrganizationRelationship).DomainNames -contains $_.DomainName) { write-host $_.DomainName "was found" -ForegroundColor Green } else { write-host $_.DomainName "was not found" -ForegroundColor Yellow} }
ข้อมูลเพิ่มเติม
ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ลุยเลย ชุมชน Microsoft หรือ ฟอรั่ม TechNet อัตราแลกเปลี่ยน.

เริ่มคำแนะนำการแก้ไขปัญหานี้.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2667844 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/11/2016 00:28:00 - ฉบับแก้ไข: 25.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise

 • o365 hybrid gwt guided walk through kbtshoot kbmt KB2667844 KbMtth
คำติชม