ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การสนับสนุน active Server Page (ASP) ใน Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2669020
สรุป
Active Server Page (ASP) ช่วยให้เว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้างเว็บเพจ และสร้างโปรแกรมประยุกต์เว็บแบบโต้ตอบได้ โดยใช้เทคโนโลยีการเขียนสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แบบไดนามิก การใช้เพจ ASP กับ Microsoft Internet Information Services (IIS) ในขณะนี้ได้รับการสนับสนุนในรุ่นที่สนับสนุนทั้งหมดของ IIS

เวอร์ชันหลักของ IIS จะรวมอยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows 8 การใช้ ASP หน้าจะได้รับการสนับสนุนบน Windows 8 สำหรับอย่างน้อย 10 ปีจาก Windows 8 วันที่เผยแพร่
ข้อมูลเพิ่มเติม
ASP ที่ได้รับการสนับสนุน โดยรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนในปัจจุบันทั้งหมดของ IIS IIS จะรวมอยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows และดังนั้น ทั้ง ASP และ IIS สนับสนุนอายุการใช้งานเกี่ยวพันกับวัฏจักรการสนับสนุนของระบบปฏิบัติการของโฮสต์ ตารางต่อไปนี้เป็นสรุปวัฐจักรการสนับสนุนสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ปัจจุบัน:


ระบบปฏิบัติการวันสิ้นสุดการสนับสนุนเพิ่มเติม
Windows 1014 ตุลาคม 2025
Windows 8 และ 8.110 มกราคม 2023
Windows Server 2012 และ Windows Server 2012 R210 มกราคม 2023
Windows 714 มกราคม 2020
Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2วันที่ 10 กรกฎาคม 2018
Windows Vista11 เมษายน 2017
Windows Server 2003 และ Windows Server 2003 R214 กรกฎาคม 2015 (ไม่สนับสนุน)
Windows XP18 เมษายน 2014 (ไม่สนับสนุน)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows สนับสนุนวัฐจักร ดูทรัพยากรต่อไปนี้:

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 และ Windows 10

Windows Server 2003 & 2003 R2

Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ