ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะย้ายไปยัง หรือ จาก Office 365 กล่องจดหมายในการปรับใช้ไฮบริดสลี: "ข้อยกเว้นตามเป้าหมาย"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2669562
หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีที่รวมอยู่ในคอนโซลการจัดการ Exchange ใน Microsoft Exchange Server 2010 ไม่ได้รับการสนับสนุน ดังนั้น คุณควรใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีเก่าไม่ ใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลี 365 Office ที่มีอยู่ที่แทน http://aka.ms/HybridWizard. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลี office 365 สำหรับ Exchange 2010.
ปัญหา
คุณมีการปรับใช้ไฮบริดสลีของ Microsoft Exchange แบบออนไลน์ใน Microsoft Office 365 และสภาพแวดล้อม Microsoft Exchange Server ของคุณในสถานที่ เมื่อคุณพยายามที่จะย้ายจดหมายไปยัง หรือ จาก Office 365 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อยกเว้นตามเป้าหมายของการเรียก
คุณไม่เคยสามารถย้ายจดหมายไปยัง หรือ จาก Office 365 และสภาพแวดล้อม Exchange Server ของคุณในสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณพบอาการนี้หลังจากที่คุณอัพเกรดสภาพแวดล้อมในสถานที่จาก Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1) กับ Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเท่านั้น
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้ามีการเขียนทับแฟ้ม Web.config ในระหว่างการปรับรุ่นจาก Exchange Server 2010 บริการ SP1 กับ Exchange Server 2010 SP2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ย้ายกล่องจดหมายระยะไกลจำเป็นต้องมีปลายทางการบริการพร็อกซีการจำลองแบบกล่องจดหมาย (MRSProxy) เมื่อต้องการเปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ ใน Exchange Server 2010 SP1 และ Exchange Server 2010 มีการกำหนดค่าการตั้งค่า MRSProxy ในแฟ้ม Web.config

ใน Exchange Server 2010 SP2 หรือรุ่นที่ใหม่ กว่า ตั้งค่า MRSProxy ถูกเก็บไว้ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ และถูกกำหนดค่า โดยใช้ cmdlet Windows PowerShellชุด WebServicesVirtualDirectory

หมายเหตุ มีหลายสาเหตุของข้อผิดพลาดนี้ บทความนี้อธิบายถึงสถานการณ์จำลองหนึ่งซึ่งอาจทำให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้
โซลูชัน
ใช้ชุด WebServicesVirtualDirectory cmdlet นี้จะเปิดใช้งาน MRSProxy บนทุกเซิร์ฟเวอร์ Client Access ในสภาพแวดล้อมในสถานที่ซึ่งคุณต้องการทำให้การร้องขอการย้ายระยะไกลที่ผ่าน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. เปิดเชลล์จัดการการแลกเปลี่ยน
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า พารามิเตอร์MRSProxyEnabledบนเซิร์ฟเวอร์ถูกตั้งค่าเป็นเท็จ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:

    Get-WebServicesVirtualDirectory-Identity "Server\EWS(default Web site)"
  3. เปิดใช้งานการบริการ MRSProxy เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:
    Set-WebServicesVirtualDirectory-Identity "Server\EWS(default Web site)" –MRSProxyEnabled $true
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลังจากที่คุณเปิดใช้งาน MRSProxy บนเซิร์ฟเวอร์ คุณอาจจำเป็นต้องประกาศปลายทางผ่านไฟร์วอลล์ของคุณได้อย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูบทความ wiki Office 365 ชุมชนดังต่อไปนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ" ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2626696 "ข้อยกเว้นตามเป้าหมาย" ข้อผิดพลาดในการปรับใช้ไฮบริดสลี Office 365 และสภาพแวดล้อมในสถานที่ของคุณ
หากคุณพบปัญหาเมื่อคุณย้ายกล่องจดหมายการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ใน Office 365 คุณสามารถทำงานนี้ การแก้ไขปัญหาการโยกย้ายกล่องจดหมายของ Office 365 เครื่องมือ วิเคราะห์การเชื่อมต่อนี้จะเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณกำลังประสบกับปัญหาที่ทราบ คุณได้รับข้อความแจ้งสิ่งที่ผิด ข้อความมีการเชื่อมโยงไปยังบทความที่ประกอบด้วยโซลูชัน ในปัจจุบัน เครื่องมือนี้ได้รับการสนับสนุนเฉพาะใน Internet Explorer

ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์หรือ ฟอรั่ม TechNet อัตราแลกเปลี่ยน.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2669562 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/10/2016 09:30:00 - ฉบับแก้ไข: 17.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Office 365

  • o365 o365a o365e o365022013 o365m hybrid kbmt KB2669562 KbMtth
คำติชม