ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
age" class="shell-header-toggle-cart" title="รถเข็น" data-bi-name="Toggle Cart" ms.title="cart" tabindex="50"> Cart
Cart

วิธีการวินิจฉัยปัญหาของ Microsoft Lync Server 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2671852
สรุป
เครื่องมือ "Lync Server 2010 วินิจฉัยแพคเกจ for Windows Server 2008 R2" รวบรวมชุดข้อมูลการแก้ไขปัญหา Lync Server 2010 ครอบคลุม ตัวแก้ไขปัญหานี้ถูกรวมอยู่กับ Microsoft แก้ไขตามศูนย์บริการ บริการนี้สามารถทำการวิเคราะห์การวินิจฉัยแบบอัตโนมัติเพื่อระบุวิธีการแก้ไข

เมื่อต้องการเรียกใช้การแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เยี่ยมชม Microsoft แก้ไขปัญหาตามศูนย์ พอร์ทัล
  2. หากคุณได้รับพร้อมท์ เซ็นใน โดยใช้รหัสของคุณ Windows Live
  3. ในรายการแพคเกจการวิเคราะห์ คลิก แพคเกจการวินิจฉัย Lync Server 2010 สำหรับ Windows Server 2008 R2.
  4. ในหน้าต่างสร้างเซสชันการวิเคราะห์ พิมพ์ชื่อที่ช่วยอธิบายสำหรับเซสชัน และคลิ ก บันทึก.

    หมายเหตุ คุณจะใช้ชื่อที่คุณป้อนเมื่อต้องดูผลการวิเคราะห์ในภายหลัง
  5. ทำตามคำแนะนำเพื่อดาวน์โหลด และเรียกใช้แพคเกจของการวิเคราะห์
  6. เมื่อต้องดูผลการวิเคราะห์ เปิดตัว แก้ไขตามศูนย์ - การวิเคราะห์ เว็บเพจที่
  7. คลิกที่ชื่อเซสชันการวิเคราะห์ที่คุณสร้างขึ้นในขั้นที่ 4 เพื่อดูการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแก้ไขตามศูนย์ กรุณาดู:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้และจะสแกน โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
kbficp

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ