ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
6%; color: #505050; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden; word-break: break-all">ลงชื่อเข้าใช้
Cart

เครื่องมือ ABSConfig.exe บันทึกการเปลี่ยนแปลงล่าสุดใน Lync Server 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2672934
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณติดตั้งการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Microsoft Lync Server 2010 ที่วางจำหน่ายในเดือนกรกฎาคม 2011 ในสภาพแวดล้อมแบบ Lync Server 2010
  • เริ่มการทำงานของเครื่องมือการกำหนดค่าบริการสมุดรายชื่อที่อยู่ (ABSConfig.exe) และการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอย่าง
  • คุณรีสตาร์ทเครื่องมือ
ในสถานการณ์สมมตินี้ เครื่องมือ ABSConfig.exe ไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเครื่องมือ ABSConfig.exe ไม่สามารถอ่านข้อมูลการกำหนดค่าจากครั้งล่าสุดที่ คุณทำการเปลี่ยนแปลง
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ การติดตั้งการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้:
2672435 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Lync 2010 Resource Kit: 2012 พฤษภาคม

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ