การแก้ไข: เคาน์เตอร์การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานเป็นแพ้ในคลัสเตอร์ในระหว่างการ failover ในการจัดคิวข้อความ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

267316
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญบทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสตรี คุณต้องสำรองข้อมูลนี้ไว้ และต้องทราบวิธีเรียกข้อมูลรีจิสตรีกลับคืน กรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรอง คืนค่า และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
อาการ
Microsoft ข้อความ Queuing เรียกอีกอย่างว่า MSMQ อาจเป็นรายงานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในการตรวจสอบประสิทธิภาพ (Perfmon) ปัญหานี้เกิดขึ้นกับการจัดคิวข้อความ ในคลัสเตอร์ Microsoft Windows 2000 และ ในคลัสเตอร์ Microsoft Windows Server 2003 การจัดคิวข้อความอาจเสียเคาน์เตอร์ Perfmon หลังจาก failover ระหว่างโหน

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:


รหัสเหตุการณ์: 1008
แหล่งที่มา: Perflib
คำอธิบาย: การเปิดกระบวนสำหรับบริการ "MSMQ" ใน DLL "C:\WINNT\System32\MQPERF.DLL" ล้มเหลว ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานสำหรับการบริการนี้จะไม่พร้อมใช้งาน รหัสสถานะที่ส่งคืนข้อมูลที่อยู่dword 0.

สาเหตุ
ข้อมูลตัวนับการตรวจสอบประสิทธิภาพการจัดคิวข้อความมีการแลกเปลี่ยนระหว่างการจัดคิวข้อความและ Mqperf.dll ข้อความจัดคิวประสิทธิภาพการทำงานการตรวจสอบ DLL ข้อมูลมีการแลกเปลี่ยนในหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน อินสแตนซ์บริการหลายบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นเมื่อการจัดคิวข้อความรันอยู่ บนโหนดท้องถิ่น และ บนเซิร์ฟเวอร์เสมือนคลัสเตอร์ ทั้งหมดเขียนข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันในหน่วยความจำ ซึ่งทำให้ผลลัพธ์ประสิทธิภาพ meaningless
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
   Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  05-Sep-2003 18:46 5.0.0.778     281,360 Mq1repl.dll     17-Jun-2003 15:33 5.0.0.778     14,096 Mq1sync.exe     28-Aug-2003 16:00 5.0.0.783     76,144 Mqac.sys  05-Sep-2003 18:46 5.0.0.783     217,360 Mqads.dll      30-Oct-2002 14:43 5.0.0.761     25,360 Mqbkup.exe     05-Sep-2003 18:46 5.0.0.778     76,560 Mqdscli.dll     05-Sep-2003 18:46 5.0.0.773     42,256 Mqdssrv.dll     21-Oct-2002 18:31 5.0.0.759     98,064 Mqmig.exe      05-Sep-2003 18:46 5.0.0.759     265,488 Mqmigrat.dll    05-Sep-2003 18:46 5.0.0.740     222,480 Mqoa.dll      05-Sep-2003 18:46 5.0.0.784     10,000 Mqperf.dll     05-Sep-2003 18:46 5.0.0.783     431,888 Mqqm.dll      05-Sep-2003 18:46 5.0.0.778     102,672 Mqrt.dll      05-Sep-2003 18:46 5.0.0.776     70,928 Mqsec.dll      05-Sep-2003 18:46 5.0.0.783     400,656 Mqsnap.dll     05-Sep-2003 18:46 5.0.0.762     23,824 Mqupgrd.dll     05-Sep-2003 18:46 5.0.0.782     110,864 Mqutil.dll     05-Sep-2003 18:46 5.0.0.748     64,784 Msmq.cpl				
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
คำเตือนหากคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันว่า คุณจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีข้อจำกัดที่สำคัญ หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่สามารถดูเคาน์เตอร์การตรวจสอบประสิทธิภาพสำหรับคิวคลัสเตอร์จากคอมพิวเตอร์ระยะไกล ซึ่งรวมถึงโหนดคลัสเตอร์ภายใน ข้อจำกัดนี้ยังมีอยู่ ใน Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) และ ใน Windows Server 2003

เหตุผลที่ขีดเส้นใต้สำหรับข้อจำกัดนี้จะให้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อนุญาตให้อินสแตนซ์อื่นของข้อความที่จัดคิวสำหรับเก็บข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานในช่องว่างที่แยกต่างหากในหน่วยความจำ แต่ละพื้นที่หน่วยความจำเป็นติดป้ายชื่อ ด้วยชื่อคอมพิวเตอร์ที่อยู่ของอินสแตนซ์ที่สอดคล้องกันของการจัดคิวข้อความ นี่คือโดยปกติชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ ยกเว้นในคลัสเตอร์ ในคลัสเตอร์ ชื่อมีชื่อเครือข่ายของการบริการคลัสเตอร์เสมือน ข้อความจัดคิวประสิทธิภาพการทำงานการตรวจสอบ DLL, Mqperf.dll, queries สำหรับชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ และใช้ชื่อของคอมพิวเตอร์เฉพาะที่เพื่อกำหนดชุดของข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานในการอ่านแล้ว

ทำงานนี้ทุกครั้งได้อย่างถูกต้องเมื่อที่โปรแกรมประยุกต์เข้าถึงตัวนับสำหรับคอมพิวเตอร์ที่โปรแกรมประยุกต์ที่รัน ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเป็นคอมพิวเตอร์แบบสแตนด์อโลน เครื่องคอมพิวเตอร์ของโหนดคลัสเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์การบริการคลัสเตอร์เสมือน ในกรณีนี้ Mqperf.dll ถูกโหลดโดยตรง โดยแอพลิเคชัน ดังนั้น เมื่อ Mqperf.dll queries สำหรับชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ Mqperf.dll รับชื่อที่ถูกต้องกลับ

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเข้าถึงตัวนับสำหรับคอมพิวเตอร์ระยะไกลเท่านั้น ในกรณีนี้ Mqperf.dll ถูกโหลด โดยบริการการรีจิสทรีระยะไกล การทำงานการบริการรีจิสทรีระยะไกลเป็นที่ที่คาดไว้ในคอมพิวเตอร์แบบสแตนด์อโลน แต่บริการรีจิสทรีระยะไกลไม่ทราบคลัสเตอร์ ดังนั้น บนโหนดคลัสเตอร์ บริการของรีจิสทรีระยะไกลตลอดเวลารันอยู่ภายในเครื่อง ในสถานการณ์เช่นนี้ เมื่อ Mqperf.dll queries สำหรับชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ บริการของรีจิสทรีระยะไกลเสมอรับชื่อของโหนดคลัสเตอร์เฉพาะและชื่อของใด ๆ หนึ่งบริการคลัสเตอร์เสมือนไม่ ดังนั้น คุณสามารถอย่างถูกต้องดูเคาน์เตอร์การตรวจสอบประสิทธิภาพสำหรับโหนดคลัสเตอร์เฉพาะจากคอมพิวเตอร์ระยะไกล อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถดูเคาน์เตอร์สำหรับบริการคลัสเตอร์เสมือนที่กำลังทำงานบนโหนเหล่านั้น ปัญหานี้เกิดขึ้นแม้ว่าจะระบุชื่อบริการของคลัสเตอร์เสมือนเมื่อคุณเปิดตัวนับที่ โหนดคลัสเตอร์ในระบบจะพิจารณา "ระยะไกล" ไปยังบริการคลัสเตอร์เสมือนไกล ตามที่จัดคิวข้อความจะเกี่ยวข้อง ดังนั้น คุณไม่สามารถแม้แต่ดูเคาน์เตอร์คลัสเตอร์จากโหนภายในของคลัสเตอร์

มีการแก้ไขปัญหาสามที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้:
 • เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงตัวนับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานในบริบทของคลัสเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ทำงานภายในบริการคลัสเตอร์เสมือน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดพร้อมท์คำสั่งคลัสเตอร์ และจากนั้น เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่พร้อมท์รับคำสั่ง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการพรอมต์คำสั่งคลัสเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  256975วิธีการติดตั้ง และการตั้งค่าการจัดคิวข้อความในคลัสเตอร์ Windows 2000
 • ใช้แบบข้อความจัดคิวภายใน Admin API การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่กำหนดเองที่ตรวจสอบคิวที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์เสมือน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ API การจัดการระบบภายใน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  242471ผู้ดูแลระบบภายในของ msmq API
 • คุณสามารถเพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบอินสแตนซ์คลัสเตอร์ที่หนึ่งของการจัดคิวข้อความ คุณสามารถทำเช่นนี้ภายใน หรือแบบระยะไกล โดยใช้คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\NetNameForPerfCounters
  ชนิดข้อมูล: สายอักขระ
  ค่า: ชื่อเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์เสมือนการตรวจสอบในอักขระตัวพิมพ์ใหญ่

  คุณต้องเริ่มต้นบริการจัดคิวข้อความหลังจากที่คุณเพิ่มคีย์รีจิสทรีนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงมีผล

  หมายเหตุ:ถ้าคุณเพิ่มคีย์รีจิสทรีนี้ เคาน์เตอร์ Perfmon ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่ระบุของการจัดคิวข้อความ นี้เป็นจริงคำนึงถึงตัวนับการการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องใด คุณไม่สามารถตรวจสอบตัวนับ สำหรับโหนท้องถิ่น หรือ สำหรับอินสแตนซ์คลัสเตอร์อื่น ๆ ของการจัดคิวข้อความ แม้กระทั่งจากโปรแกรมประยุกต์ที่กำลังเรียกใช้อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ถ้าคุณแปลงกลับไปยังลักษณะการทำงานเริ่มต้น คุณสามารถเข้าถึงตัวนับคลัสเตอร์ภายใน และคุณสามารถเข้าถึงตัวนับโหนเฉพาะภายใน หรือแบบระยะไกล เมื่อต้องการย้อนกลับไปสู่การทำงานเริ่มต้น ลบคีย์รีจิสทรี เริ่มต้นบริการจัดคิวข้อความแล้ว
kbMSMQ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 267316 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/24/2014 00:40:02 - ฉบับแก้ไข: 1.0

 • Microsoft Message Queuing 3.0
 • Microsoft Message Queuing 2.0
 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbproductlink kbhotfixserver kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB267316 KbMtth
คำติชม