ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

นโยบายการเก็บข้อมูล MRM ในโฟลเดอร์อีเมลขยะไม่ทำงานเมื่อคุณด้วยตนเองย้ายข้อความอีเมลในระบบ Exchange Server 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2673542
อาการ
สมมติว่า คุณด้วยตนเองย้ายข้อความอีเมลไปที่โฟลเดอร์อีเมลขยะจากโฟลเดอร์อื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2010 นอกจากนี้ คุณได้ประยุกต์ใช้นโยบายการเก็บข้อมูลไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ ในสถานการณ์นี้ นโยบายการเก็บข้อมูลที่รับส่งระเบียนการจัดการ (MRM) สำหรับโฟลเดอร์อีเมลขยะจะไม่ประยุกต์ใช้กับข้อความอีเมล

หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น ส่งข้อความอีเมลที่ทริกเกอร์ระดับความเชื่อมั่นไม่พึงประสงค์ (SCL) หรือระดับความเชื่อมั่นของฟิชชิ่ง (PCL) ไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ และจากนั้น นโยบายการเก็บข้อมูลถูกนำไปใช้กับข้อความอีเมล

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากข้อความอีเมลของคุณด้วยตนเองถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะจะถูกละเว้นเมื่อ Exchange server ใช้แท็กนโยบายการเก็บข้อมูล

การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมการปรับปรุงต่อไปนี้:
2685289 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุง 3 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 2

การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เอานโยบายการเก็บข้อมูลจากโฟลเดอร์อีเมลขยะด้วยตนเอง แล้ว ด้วยตนเองกำหนดนโยบายการเก็บข้อมูลไปยังโฟลเดอร์นี้
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่านโยบายการเก็บข้อมูล ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการระเบียนที่ส่งข้อความ ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ