ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิทินเครื่องมือการตรวจสอบสำหรับ Outlook (CalCheck)

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2678030
สรุป
เครื่องมือการตรวจสอบปฏิทินสำหรับ Outlook (CalCheck) เป็นโปรแกรมที่ปฏิทิน Microsoft Outlook สำหรับปัญหาการตรวจสอบบรรทัดคำสั่ง เครื่องมือนี้เปิด Outlook ส่งข้อความส่วนกำหนดค่าการเข้าถึงปฏิทิน Outlook จะทำการตรวจสอบที่หลากหลายในการตั้งค่าทั่วไป เช่นสิทธิ์ ประกาศว่าง/ไม่ว่าง มอบหมาย และการกำหนดค่าการจองโดยอัตโนมัติ แล้ว แต่ละรายการในโฟลเดอร์ปฏิทินของ Outlook ได้มีการตรวจสอบสำหรับปัญหาที่ทราบที่อาจทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่คาดคิด เช่นการประชุมที่ดูเหมือนจะหายไป

นอกจากนี้เครื่องมือ CalCheck แล้วสร้างรายงานที่สามารถใช้เพื่อช่วยวินิจฉัยปัญหาสินค้า หรือระบุแนวโน้ม


หมายเหตุสำคัญ รายงาน CalCheck รวมถึงฟิลด์ต่อไปนี้สำหรับการประชุมหรือการนัดหมายที่ถูกกำหนดให้เป็นปัญหา:
 • ชื่อเรื่อง
 • ตำแหน่งที่ตั้ง
 • เวลาเริ่มต้น
 • เวลาสิ้นสุด
 • ตัวจัดระเบียบ
เนื่องจากเขตข้อมูลรายการปฏิทินเหล่านี้อาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลหรือรายละเอียด เราขอแนะนำให้ คุณก่อนอื่นตรวจสอบรายการทั้งหมดในรายงาน CalCheck ก่อนที่คุณใช้รายงานร่วมกัน ดูส่วน 'ข้อมูลเพิ่มเติม' ที่ส่วนท้ายของบทความนี้สำหรับเขตข้อมูลเพิ่มเติมที่พบในรายงาน CalCheck
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการใช้ CalCheck ปฏิทิน Outlook ต้องอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server เครื่องมือนี้ไม่ได้รับการทำงานกับ IMAP, POP3 หรือบัญชีผู้ใช้อีเมล Exchange ไม่ใช่อื่น

การติดตั้ง

เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้งเครื่องมือการตรวจสอบปฏิทินสำหรับ Outlook คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อดูหน้าศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ นอกจากนี้เว็บไซต์แสดงรายการข้อกำหนดของระบบและขั้นตอนเป็นไปตามเพื่อถอนการติดตั้งเครื่องมือ


หมายเหตุ เวอร์ชั่น 64 บิตของเครื่องมือนี้สำหรับใช้กับ Microsoft Outlook เวอร์ชั่น 64 บิตเท่านั้น

การตรวจสอบที่ดำเนินการ

เครื่องมือการตรวจสอบปฏิทินดำเนินการสองชนิดพื้นฐานของเช็ค เช็คปฏิทินเฉพาะ และตรวจสอบระดับรายการ

ตรวจสอบเฉพาะปฏิทิน

ดำเนินการแล้ว บันทึกลงในรายงานการตรวจสอบเฉพาะปฏิทินต่อไปนี้:
 • สิทธิ์ในปฏิทิน
 • จำนวนรวมของสินค้าที่อยู่ในโฟลเดอร์ปฏิทิน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจนับสินค้าสูงในโฟลเดอร์ปฏิทิน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2768656 มีรายการหลายรายการในตัวชโหมด.ost แฟ้ม.pst แฟ้มโฟลเดอร์หรือ อาจเกิดปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของ Outlook
 • ผู้รับมอบสิทธิ์ในปฏิทิน
 • ว่าง/ไม่ว่างกำลังเผยแพร่ข้อมูล
 • ตั้งค่าการจองโดยตรงสำหรับกล่องจดหมายหรือปฏิทิน
หมายเหตุ ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบสามเหล่านี้ถูกอ่านจากข้อความว่าง/ไม่ว่างภายในเครื่อง ในบางกรณี Outlook อาจไม่สามารถเปิดข้อความนั้น แล้ว ตรวจสอบเหล่านี้ล้มเหลว คุณควรบังคับให้สร้างใหม่หรือไม่ที่ข้อมูลว่าง/ไม่ว่างที่ซ่อนอยู่ในกล่องจดหมาย Exchange เท่านั้นถ้าเป็นเช่นนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างข้อมูลว่าง/ไม่ว่างที่ซ่อนไว้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
958443 คุณประสบปัญหาใน Outlook เมื่อคุณพยายามกำหนดค่าข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง หรือ เมื่อคุณพยายามที่จะมอบหมายข้อมูล

ตรวจสอบระดับรายการ

ดำเนินการแล้ว บันทึกลงในรายงานการตรวจสอบระดับรายการต่อไปนี้:

หมายเลขข้อผิดพลาดปัญหาโซลูชัน
0001รายการที่เกิดขึ้นประจำเริ่มต้นวันหรือเวลาถูกตั้งค่าเป็น 0 (ปี 1601)ถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เขาหรือเธอเพื่อยกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0002รายการที่เกิดขึ้นประจำเริ่มต้นวันหรือเวลาเป็นรุ่นที่เก่ากว่า 1995 1 มกราคมไม่จำเป็นต้องเป็นเงื่อนไขข้อผิดพลาด คุณควรลบ หรือยกเลิกรายการนี้ก็ต่อเมื่อดูเหมือนจะเสียไป โดยค่าเริ่มต้น รายการเหล่านี้จะไม่ย้ายเมื่อคุณใช้ตัว – fargument เหล่านี้คือการย้าย withcalcheck - fonly ถ้าคุณตั้งค่าคอนฟิก calcheck จะถือว่าคำเตือนเป็นข้อผิดพลาดสำหรับแต่ละแฟ้ม cfg (WarningIsError = true)
0003รายการที่เกิดขึ้นประจำเริ่มต้นวันหรือเวลาจะช้ากว่า 2025 1 มกราคมไม่จำเป็นต้องเป็นเงื่อนไขข้อผิดพลาด คุณควรลบ หรือยกเลิกรายการนี้ก็ต่อเมื่อดูเหมือนจะเสียไป โดยค่าเริ่มต้น รายการเหล่านี้จะไม่ย้ายเมื่อคุณใช้ตัว – fargument เหล่านี้คือการย้าย withcalcheck - fonly ถ้าคุณตั้งค่าคอนฟิก calcheck จะถือว่าคำเตือนเป็นข้อผิดพลาดสำหรับแต่ละแฟ้ม cfg (WarningIsError = true)
0004รายการที่เกิดขึ้นประจำเริ่มต้นวันหรือเวลาไม่เลยขีดจำกัดบนถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0005วันสิ้นสุดการเกิดขึ้นประจำสินค้าหรือเวลาถูกตั้งค่าเป็น 0 (ปี 1601)ถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0006วันสิ้นสุดของรายการที่เกิดประจำหรือเวลาเป็นรุ่นที่เก่ากว่า 1995 1 มกราคมถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0007วันสิ้นสุดของรายการที่เกิดประจำหรือเวลาจะช้ากว่า 2025 1 มกราคมไม่จำเป็นต้องเป็นเงื่อนไขข้อผิดพลาด คุณควรลบ หรือยกเลิกรายการนี้ก็ต่อเมื่อดูเหมือนจะเสียไป โดยค่าเริ่มต้น รายการเหล่านี้จะไม่ย้ายเมื่อคุณใช้ตัว – fargument เหล่านี้คือการย้าย withcalcheck - fonly ถ้าคุณตั้งค่าคอนฟิก calcheck จะถือว่าคำเตือนเป็นข้อผิดพลาดสำหรับแต่ละแฟ้ม cfg (WarningIsError = true)
0008วันสิ้นสุดของรายการที่เกิดประจำหรือเวลาไม่เลยขีดจำกัดบนถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0009คุณสมบัติการเกิดซ้ำรายการจะถูกสร้างขึ้นอย่างถูกต้องถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0010ข้อมูลการเกิดขึ้นประจำของการนัดหมายที่ว่างเปล่าถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0011DispidRecurringคุณสมบัติถูกตั้งค่าเป็นFalseหรือไม่มี แต่ไม่มีคุณสมบัติdispidRecurTypeตั้งค่าเป็น None.This บ่งชี้ว่า การนัดหมายที่เกิดซ้ำ ดังนั้น คุณสมบัติสองขัดแย้งกันถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณมองไม่เห็นในรายการ รันalcheckc-f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0012ไม่มีไม่มีกิจวัตรของการนัดหมาย แต่ dispidRecurring ถูกตั้งค่าเป็น Trueถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0013ไม่ตรงกันข้อมูลข้อยกเว้นของการเกิดขึ้นประจำถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0014เกิดขึ้นประจำเดิมเริ่มวันหรือเวลาถูกตั้งค่าก่อนการเริ่มต้นของชุดข้อมูลถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0015เกิดขึ้นประจำเดิมเริ่มวันหรือเวลาที่เกิดขึ้นหลังจากจุดสิ้นสุดของชุดข้อมูลถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0016เริ่มวันหรือเวลาจะเป็นศูนย์ถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0017เริ่มวันหรือเวลาเป็นรุ่นที่เก่ากว่า 1995 1 มกราคมถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0018เริ่มวันหรือเวลาจะช้ากว่า 2025 1 ม.ค.ไม่จำเป็นต้องเป็นเงื่อนไขข้อผิดพลาด คุณควรลบ หรือยกเลิกรายการนี้ก็ต่อเมื่อดูเหมือนจะเสียไป โดยค่าเริ่มต้น รายการเหล่านี้จะไม่ย้ายเมื่อคุณใช้ตัว – fargument เหล่านี้คือการย้าย withcalcheck - fonly ถ้าคุณตั้งค่าคอนฟิก calcheck จะถือว่าคำเตือนเป็นข้อผิดพลาดสำหรับแต่ละแฟ้ม cfg (WarningIsError = true)
0019เริ่มวันหรือเวลาไม่เลยขีดจำกัดบนถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0020การนัดหมายไม่มีเวลาเริ่มต้นถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0021วันสิ้นสุดหรือเวลาจะเป็นศูนย์ถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0022วันสิ้นสุดหรือเวลาเป็นรุ่นที่เก่ากว่า 1995 1 มกราคมถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0023วันสิ้นสุดหรือเวลาจะช้ากว่า 2025 1 ม.ค. ซึ่งอาจจะโดยตั้งใจ แต่อาจบ่งบอกถึงปัญหาไม่จำเป็นต้องเป็นเงื่อนไขข้อผิดพลาด คุณควรลบ หรือยกเลิกรายการนี้ก็ต่อเมื่อดูเหมือนจะเสียไป โดยค่าเริ่มต้น รายการเหล่านี้จะไม่ย้ายเมื่อคุณใช้ตัว – fargument เหล่านี้คือการย้าย withcalcheck - fonly ถ้าคุณตั้งค่าคอนฟิก calcheck จะถือว่าคำเตือนเป็นข้อผิดพลาดสำหรับแต่ละแฟ้ม cfg (WarningIsError = true)
0024วันสิ้นสุดหรือเวลาไม่เลยขีดจำกัดบนถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0025รายการนี้ไม่มีเวลาสิ้นสุดของการนัดหมายถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0026รายการนี้ไม่มี dispidRecurring คุณสมบัติที่จำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนัดหมายที่ไม่ได้แสดงในวัน สัปดาห์ หรือเดือนดู ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
827432 การนัดหมายปฏิทิน Outlook ไม่สามารถมองเห็นได้ในมุมมองวัน สัปดาห์ หรือเดือนเมื่อคุณสร้างการนัดหมาย โดยใช้ WebDAV ใน Exchange 2000
0027รายการนี้ไม่มีการ dispidApptTZDefStartDisplay คุณสมบัติที่จำเป็นถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0028รายการนี้ไม่มีคุณสมบัติ PR_SENT_REPRESENTING_NAME สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Organizer ไม่พบที่อยู่อีเมล หรือชื่อที่ใช้แสดง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2825677 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2013 (Outlook-x-none.msp Outlookintl-<Language-Code>.msp): 16 ตุลาคม 2013<b00> </b00> </Language-Code>
0029รายการนี้ไม่มีคุณสมบัติ PR_SENDER_NAME สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Organizer ไม่พบที่อยู่อีเมล หรือชื่อที่ใช้แสดง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2825677คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2013 (Outlook-x-none.msp Outlookintl-<Language-Code>.msp): 16 ตุลาคม 2013</Language-Code>
0030ไม่มีที่อยู่ไม่มีตัวจัดระเบียบบนรายการนี้ ตรวจสอบคุณสมบัติ PR_SENT_REPRESENTING บนรายการนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Organizer ไม่พบที่อยู่อีเมล หรือชื่อที่ใช้แสดง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2849083 "ไม่สามารถดำเนินการ ค่าพารามิเตอร์อย่าง น้อยหนึ่งค่าไม่ถูกต้อง"ข้อผิดพลาดเมื่อผู้จัดการประชุมที่ปรับปรุงการประชุมที่เกิดซ้ำ
0031ไม่มีที่อยู่ผู้ส่งบนรายการนี้ ตรวจสอบคุณสมบัติ PR_SENDER บนรายการนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Organizer ไม่พบที่อยู่อีเมล หรือชื่อที่ใช้แสดง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2849083 "ไม่สามารถดำเนินการ ค่าพารามิเตอร์อย่าง น้อยหนึ่งค่าไม่ถูกต้อง"ข้อผิดพลาดเมื่อผู้จัดการประชุมที่ปรับปรุงการประชุมที่เกิดซ้ำ
0032ไม่มีชื่อเรื่องไม่มีในรายการนี้ คุณควรเพิ่มหัวเรื่องไปยังรายการนี้ถ้าคุณเป็นผู้ดำเนินการ ปรับปรุงการประชุมเพื่อรวมชื่อเรื่อง ถ้าคุณเป็นผู้เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้จัดการประชุมเพื่อปรับปรุงการประชุมเพื่อรวมชื่อเรื่อง ถึงแม้ว่านี้ไม่ใช่เงื่อนไขข้อผิดพลาด จะง่ายเมื่อต้องการแก้ไขปัญหาใด ๆ ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
0033ไม่มีแมสเสจคลาสำหรับรายการนี้อยู่ถ้าคุณมีปัญหากับการประชุมที่ไม่มีแมสเสจคลาเริ่มต้นของ IPM การนัดหมาย และถ้าการเอาออก หรือการยกเลิกการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณควรกำหนดโปรแกรมที่กำลังสร้างการประชุม โดยใช้คลาสนั้นข้อความแบบกำหนดเอง คุณต้องตรวจสอบว่า โปรแกรมหรือ add-in ของ ไมโครซอฟท์หรือแอพลิเคชันของบุคคลที่สาม ถ้าเป็นแอพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ ติดต่อบุคคลสามสำหรับการสนับสนุน
0034แมสเสจคลาส'ของรายการนี้ไม่ใช่มาตรฐานสำหรับรายการปฏิทิน และอาจระบุว่า มีปัญหาถ้าคุณมีปัญหากับการประชุมที่ไม่มีแมสเสจคลาเริ่มต้นของ IPM การนัดหมาย และถ้าการเอาออก หรือการยกเลิกการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณควรกำหนดโปรแกรมที่กำลังสร้างการประชุม โดยใช้คลาสนั้นข้อความแบบกำหนดเอง คุณต้องตรวจสอบว่า โปรแกรมหรือ add-in ของ ไมโครซอฟท์หรือแอพลิเคชันของบุคคลที่สาม ถ้าเป็นแอพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ ติดต่อบุคคลสามสำหรับการสนับสนุน
0035ขาดคุณสมบัติที่จำเป็น PR_MESSAGE_CLASSถ้าคุณมีปัญหากับการประชุมที่ไม่มีแมสเสจคลาเริ่มต้นของ IPM การนัดหมาย และถ้าการเอาออก หรือการยกเลิกการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณควรกำหนดโปรแกรมที่กำลังสร้างการประชุม โดยใช้คลาสนั้นข้อความแบบกำหนดเอง คุณต้องตรวจสอบว่า โปรแกรมหรือ add-in ของ ไมโครซอฟท์หรือแอพลิเคชันของบุคคลที่สาม ถ้าเป็นแอพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ ติดต่อบุคคลสามสำหรับการสนับสนุน
0036ไม่สามารถเข้าถึงตารางสิ่งแนบสำหรับรายการนี้ ข้อผิดพลาด:<error code="" returned=""></error>ถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม เปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ รัน calcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เขาหรือเธอเพื่อยกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0037มีสิ่งที่แนบมามากกว่า 25 บนรายการนี้ ซึ่งนี่อาจแสดงปัญหาเกี่ยวกับข้อยกเว้นของการประชุมที่เกิดซ้ำนี้นี่ไม่ใช่เงื่อนไขข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม seethe sectionin 'ทำงานกับการประชุมที่เกิดซ้ำ' บทความนี้:แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อใช้ปฏิทิน Outlook
0038ข้อความมีขนาดเกิน 50 เมกะไบต์ ซึ่งนี่อาจแสดงปัญหาเกี่ยวกับข้อยกเว้น/สิ่งที่แนบมา/คุณสมบัติบนรายการนี้นี่ไม่ใช่เงื่อนไขข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม seethe 'ทำงานกับการประชุมที่เกิดซ้ำ' ส่วนในบทความนี้:แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อใช้ปฏิทิน Outlook.
0039ข้อความมีขนาดเกิน 25 เมกะไบต์ ซึ่งนี่อาจแสดงปัญหาเกี่ยวกับข้อยกเว้น/สิ่งที่แนบมา/คุณสมบัติบนรายการนี้นี่ไม่ใช่เงื่อนไขข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม seethe 'ทำงานกับการประชุมที่เกิดซ้ำ' ส่วนในบทความนี้:แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อใช้ปฏิทิน Outlook.
0040ข้อความมีขนาดเกิน 10 เมกะไบต์ ซึ่งนี่อาจแสดงปัญหาเกี่ยวกับข้อยกเว้น/สิ่งที่แนบมา/คุณสมบัติบนรายการนี้นี่ไม่ใช่เงื่อนไขข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม seethe 'ทำงานกับการประชุมที่เกิดซ้ำ' ส่วนในบทความนี้:แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อใช้ปฏิทิน Outlook.
0041อยู่ SENT_REPRESENTING ไม่ตรงกับผู้จัดการที่อยู่จากตารางผู้รับ / RecipTable: /SentRepresenting:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2563324 ปัญหาในปัจจุบันเกี่ยวกับ Microsoft Exchange ActiveSync และอุปกรณ์ของบริษัทอื่น
0042ผู้จัดการประชุมของการประชุมนี้ไม่ถูกต้องอาจสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2563324ปัญหาในปัจจุบันเกี่ยวกับ Microsoft Exchange ActiveSync และอุปกรณ์ของบริษัทอื่น
0043คุณสมบัติ dispidCleanGlobalObjectID ไม่ได้บรรจุบนรายการนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2714118 รายการปฏิทินที่มีการคัดลอกจะหายไปใน Exchange Server 2007
0044การ dispidGlobalObjectID และคุณสมบัติ dispidCleanGlobalObjectID จะไม่ถูกบนรายการนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2714118รายการปฏิทินที่มีการคัดลอกจะหายไปใน Exchange Server 2007
0045คุณสมบัติ dispidGlobalObjectID ไม่ได้บรรจุบนรายการนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2714118รายการปฏิทินที่มีการคัดลอกจะหายไปใน Exchange Server 2007
0046ค่าของคุณสมบัติ ThePidLidGlobalObjectId ตรงกับในรายการที่สองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
3012590ไม่มีอินสแตนซ์ของการนัดหมายในปฏิทิน หรือซ้ำกันบนไคลเอ็นต์ ActiveSync
0047ค่าของคุณสมบัติ PidLidCleanGlobalObjectId ตรงกับในรายการที่สองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
3012590ไม่มีอินสแตนซ์ของการนัดหมายในปฏิทิน หรือซ้ำกันบนไคลเอ็นต์ ActiveSync
0048ค่าคุณสมบัติ PidLidGlobalObjectId และ PidLidCleanGlobalObjectId ที่ตรงกันในรายการที่สองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
3012590ไม่มีอินสแตนซ์ของการนัดหมายในปฏิทิน หรือซ้ำกันบนไคลเอ็นต์ ActiveSync
0049รายการนี้คือ duplicatedin ปฏิทิน กรุณาตรวจสอบสินค้านี้หรือไม่ถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม เปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เขาหรือเธอเพื่อยกเลิก และสร้างการประชุมใหม่

ถ้าชื่อเรื่อง ผู้จัดการ ที่ตั้ง อินสแตนซ์ที่เกิดซ้ำ/เดียว และเริ่มต้น/สิ้นสุดเวลาคุณสมบัติทั้งหมดที่ตรงกันสำหรับรายการอย่าง น้อยสองรายการคำนวณรวจสอบ – fย้ายรายการที่ซ้ำกันทั้งหมดเว้นไว้เพียงหนึ่ง
0050ตารางผู้รับมีชนิดที่อยู่ไม่ถูกต้อง หรือหายไปถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม เปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เขาหรือเธอเพื่อยกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0051ตาราง TheRecipient มีที่อยู่อีเมลที่ไม่ถูกต้อง หรือหายไปถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม เปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เขาหรือเธอเพื่อยกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0052ตารางผู้รับมีรายการชื่อแสดงไม่ถูกต้อง หรือหายไปถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม เปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เขาหรือเธอเพื่อยกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0053ตัวจัดระเบียบตารางผู้รับมีคุณสมบัติที่อยู่อีเมลที่ไม่ถูกต้อง หรือหายไปถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม เปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เขาหรือเธอเพื่อยกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0054ตารางผู้รับประกอบด้วยรายการที่ซ้ำกัน การค้นหาที่ว่างอิสระอาจได้รับผลกระทบถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม เปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เขาหรือเธอเพื่อยกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0055ไม่พบรายการข้อมูลที่จำเป็นในการ dispidApptTZDefRecurpropertyถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม คุณควรเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เธอหรือเขายกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0056คุณสมบัติ dispidPropDefStream ความเสียหาย นี่เป็นปัญหาทราบสาเหตุที่ทำให้ Outlook กับความล้มเหลวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
3017283Outlook ล้มเหลวเมื่อคุณเปิดการประชุมที่ประกอบด้วยรายละเอียดการประชุม Lync
0057PropDefStream ไม่ได้ createdcorrectly เมื่อการเรียก MrMapiเรียกใช้ CalCheck อีกครั้งเพื่อดูว่า PropDefStream สามารถ becreated ได้อย่างถูกต้อง ถ้าข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง จากนั้นถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม เปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ รัน calcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เขาหรือเธอเพื่อยกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0058ชนิดของอยู่อีเมลที่ไม่ได้แลกเปลี่ยนหรือ SMTP ซึ่งอาจไม่สามารถทำให้ปัญหาด้านประสิทธิภาพในการค้นหาที่อยู่ถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม เปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ runcalcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เขาหรือเธอเพื่อยกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0059ไม่พบรายการจำเป็นต้องใช้หมายเลขชุดคุณสมบัติ PR_MESSAGE_DELIVERY_TIMEถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม เปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์ปฏิทินไปยังมุมมองตาราง ค้นหาการนัดหมายหรือการประชุม แล้วยกเลิก และสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นในรายการ รัน calcheck -f ถ้าคุณเป็นผู้ร่วมประชุม คุณควรติดต่อผู้จัดการประชุม และขอให้เขาหรือเธอเพื่อยกเลิก และสร้างการประชุมใหม่
0060คำเตือน: มีขนาดใหญ่กว่า 1250 จำนวนการนัดหมายที่เกิดซ้ำ สูงสุดคือ 1300 เมื่อต้องการป้องกัน hitting ขีดจำกัด ลบการนัดหมายที่เกิดประจำบางรุ่นเก่า
0061ข้อผิดพลาด: จำนวนการนัดหมายที่เกิดซ้ำถึงขีดจำกัดของ 1300 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ลบการนัดหมายที่เกิดประจำบางรุ่นเก่า
0062รายการที่ขัดแย้งกันในปฏิทินถ้าคุณเรียกใช้CalCheck fรายการที่ขัดแย้งกันเหล่านี้จะถูกย้าย

หมายเหตุ ถ้าคุณต้องการไม่ให้มี การตั้งค่าสถานะรายการวันหยุด เปลี่ยนแปลงแฟ้ม CalCheck.cfg CalCheck ระบุเหตุการณ์ตลอดทั้งวันเป็นวันหยุดคุณสมบัติที่กำหนดชื่อคำสำคัญมีข้อความ "หยุด"

วิธีใช้ปัจจุบันและสวิตช์บรรทัดคำสั่ง

ส่วนต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับการสลับบรรทัดคำสั่งที่พร้อมใช้งานเมื่อต้องการกำหนดลักษณะการทำงานของ CalCheck

CalCheck [-P<profilename></profilename>] [-L <filename></filename>] [-M <mailboxname></mailboxname>] [-N <display_name></display_name>] [-S<servername></servername>] [-O <path></path>]
[-C <version></version>] [-A] [-F [-R [-V [-No]


CalCheck - หรือไม่

-P ชื่อส่วนกำหนดค่า (ถ้าไม่ จะแสดงพร้อมท์สำหรับโพรไฟล์)
-L เส้นทางและชื่อแฟ้มของรายการแฟ้ม (แฟ้มแสดงรายการชื่อและ LegacyExchangeDN) ของ mailbox(es) เพื่อตรวจสอบ
-M ใช้กล่องจดหมาย DN กับ -N (กระบวนการกล่องจดหมายที่ระบุไว้เท่านั้น)
-N ใช้ชื่อที่แสดงกับ - M (กระบวนการกล่องจดหมายที่ระบุไว้เท่านั้น)
-O พาธของเอาท์พุท (ถ้าระบุ เขียนแฟ้มผลลัพธ์ไปยังเส้นทางนี้ ค่าเริ่มต้นคือ โฟลเดอร์ปัจจุบัน)
-C เวอร์ชันที่จะใช้สำหรับสถานการณ์สมมติ 2013 ให้ Office คลิก-ทูรัน
-A ผลลัพธ์รายการปฏิทินทั้งหมดเพื่อ CALCHECK CSV
-F สร้างโฟลเดอร์ CalCheck และย้ายข้อผิดพลาดที่ถูกตั้งค่าสถานะรายการมี
-R ใส่ข้อความรายงานในกล่องขาเข้ากับแฟ้ม CalCheck.log
-V เอาท์พุตไปยังหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง
-? พิมพ์ข้อความนี้

หมายเหตุ สวิตช์ต่าง ๆ-L, -Nและ-Cเป็นเรื่องใหม่ CalCheck เวอร์ชั่น 2 (v. 2) พารามิเตอร์-Sในรุ่น 1 CalCheck ถูกแทนที่ด้วย-L นอกจากนี้ v1 CalCheck -ไม่ใช่สวิตช์จะถูกแทนที่ ด้วยแฟ้ม CalCheck.cfg แฟ้ม CalCheck.cfg จะมีอธิบายในรายละเอียดในบทความนี้

หมายเหตุ แฟ้ม CalCheck.log จะถูกสร้างขึ้นทุกครั้ง แฟ้ม CalCheck.log แสดงรายการใด ๆ ที่อาจจำเป็นต้องถูกแก้ไข หรือถูกเอาออก และจะ แสดงข้อมูลการประมวลผล

ตัวอย่าง


ค่าเริ่มต้น: แสดงพร้อมท์สำหรับโพรไฟล์ และประมวลผลในโปรไฟล์ที่กล่องจดหมาย:
CalCheck

ประมวลผลกล่องจดหมายทั้งหมด MyServer:
CalCheck -S MyServer

ประมวลผลกล่องจดหมายทั้งหมด MyServer โดยการใช้ MyProfile เป็นส่วนกำหนดค่าการเข้าสู่ระบบ:
CalCheck -P MyProfile -S MyServer

เพียงแค่กล่องจดหมายในการประมวลผล MyProfile:
CalCheck -P MyProfile

ประมวลผลกล่องจดหมายที่ระบุ และใช้ MyProfile เป็นส่วนกำหนดค่าการเข้าสู่ระบบ:
CalCheck -P MyProfile -M " / o = องค์กร/ou = orgunit/cn =ผู้ รับ/cn = UserA " -N "ผู้ใช้"

ประมวลผลรายการของกล่องจดหมายใน "C:\Directory\List.txt":

CalCheck -L "C:\Directory\List.txt"

หมายเหตุ "List.txt" จะต้องอยู่ในรูปแบบของการรับจดหมาย | เอาพุ fl ที่มี LegacyExchangeDN และชื่อที่ใช้แสดงสำหรับแต่ละกล่องจดหมาย:

ชื่อ: ชื่อที่ใช้แสดง
LegacyExchangeDN: /o = องค์กร/ou = AdminGroup/cn =ผู้ รับ/cn =กล่องจดหมาย


กล่องจดหมายการประมวลผล ย้ายสินค้าที่บกพร่องไปยังโฟลเดอร์ CalCheck ในกล่องจดหมาย และใส่รายงานข้อความในกล่องขาเข้า:
CalCheck -F -R

กล่องจดหมายตามโพรไฟล์เฉพาะและรุ่นของ Outlook สามารถประมวลผล จำเป็นเมื่อคุณเรียกใช้--เคียงข้างกันการติดตั้ง Office คลิกทูรันสถานการณ์สมมติ:
CalCheck - C####> -P MyProfile
หมายเหตุตัวยึด####> หมายถึงรุ่นของ Outlook (ตัวอย่างเช่น2007, 2010หรือ2013)

พิมพ์ข้อความนี้:
CalCheck - หรือไม่


เรียกใช้ CalCheck ในโหมดหลายกล่องจดหมาย (รายการ)

หมายเหตุ โหมดกล่องจดหมายหลายทำงานกับ Exchange Server 2010 และรุ่นก่อนหน้านี้ของ Exchange เท่านั้น


การประมวลผลรายการของกล่องจดหมาย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ให้สิทธิการเข้าถึงแบบเต็มไปที่กล่องจดหมายทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange หรือองค์กรแลกเปลี่ยนผู้ใช้
  1. Cmdlet PowerShell ในตัวอย่างต่อไปนี้ให้สิทธิการเข้าถึงแบบเต็มของ AdminB ไปที่กล่องจดหมายทั้งหมดใน OrgUnit2:

   รับจดหมาย - OrganizationalUnit "OrgUnit2" | เพิ่ม-MailboxPermission-FullAccess - AccessRights "AdminB" ของผู้ใช้
 2. สร้างรายการของกล่องจดหมาย ซึ่งรวมถึงชื่อที่ใช้แสดงและ LegacyExchangeDN เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. เปิดแลกเปลี่ยน PowerShell และจากนั้น เรียกใช้คำสั่งที่คล้ายกับต่อไปนี้:

   รับจดหมาย-เซิร์ฟเวอร์ "ชื่อเซิร์ฟเวอร์" | ชื่อ fl, LegacyExchangeDN | แฟ้มออกpath_file_name> -ความกว้าง 200

   หมายเหตุ ตัวยึดตำแหน่ง ชื่อเซิร์ฟเวอร์ แสดงชื่อของเซิร์ฟเวอร์ และตัวยึด path_file_name แทนพาธและชื่อไฟล์ของไฟล์.txt ที่จะสร้าง
  2. คัดลอกแฟ้ม.txt เพื่อที่คุณจะเรียกใช้ CalCheck เวิร์กสเตชัน
 3. เรียกใช้ CalCheck ในโหมดหลายกล่องจดหมาย (รายการ) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. บนเวิร์กสเตชันที่มีการติดตั้ง Outlook เข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิการเข้าถึงแบบเต็มไปยังกล่องจดหมาย
  2. สร้างโพรไฟล์ Outlook ใหม่ และจากนั้น กำหนดค่าบัญชี Exchange Server เพื่อใช้โหมดออนไลน์
  3. เรียกใช้คำสั่งและจากนั้น เปลี่ยนเป็นไดเรกทอรีซึ่งเป็นที่ตั้งของ CalCheck
  4. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

   CalCheck -Lพาธและชื่อไฟล์>

   หมายเหตุ ตัวยึดตำแหน่ง <path and="" file="" name=""></path> แสดงเส้นทางของไฟล์.txt ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 2
เมื่อคุณเรียกใช้ CalCheck ในโหมดหลายกล่องจดหมาย (รายการ) มีสร้างไฟล์ต่อไปนี้:
 • CalCheckMaster.log ครั้งนี้เป็นสรุปสำหรับกล่องจดหมายทั้งหมดที่ถูกประมวลผล
 • CalCheck__<mailbox></mailbox>บันทึกไว้ มีแฟ้มหนึ่งถูกสร้างสำหรับแต่ละกล่องจดหมายที่มีการประมวลผล

  หมายเหตุ ตัวยึดตำแหน่ง <mailbox></mailbox> แสดงถึงส่วนชื่อผู้รับของการ LegacyExchangeDN

แฟ้มการตั้งค่าคอนฟิกในเวอร์ชัน 2 CalCheck

CalCheck เวอร์ชัน 2 (v2) รวมแฟ้ม CalCheck.cfg ในขณะนี้ แฟ้มนี้อยู่ในไดเรกทอรีเดียวกันที่ CalCheck.exe อยู่ ถ้าไม่มีแฟ้ม.cfg, CalCheck v2 แสดงข้อผิดพลาด และเรียกใช้ แฟ้ม.cfg อยู่ในรูปแบบข้อความล้วน คุณสามารถแก้ไขแฟ้มเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการทดสอบแต่ละรายการด้วยตนเอง โดยค่าเริ่มต้น การทดสอบทั้งหมดจะถูกตั้งค่าเป็นtrue โดยค่าเริ่มต้น การทดสอบทั้งหมดจะดำเนินการต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม
CalCheck รายงานประกอบด้วยเขตข้อมูลเหล่านี้จากการประชุมและการนัดหมายในปฏิทินซึ่งถูกกำหนดให้เป็นปัญหา:

เขตข้อมูลคำอธิบาย
รายการที่ผ่านมา (true/false)Determinesif เวลาสิ้นสุดของการประชุมหรือการนัดหมายเกิดขึ้นก่อน หรือหลังเวลา CalCheck ถูกรัน
การเกิดซ้ำ (true/false)ระบุ ถ้ามีการประชุมหรือการนัดหมายเป็นกิจวัตร หรือเป็นเพียงอินสแตนซ์เดียว
ชื่อเรื่องของรายการอื่น ๆเมื่อรายการที่ซ้ำกันอยู่ describesthe ที่ชื่อเรื่องของรายการอื่นรายการอื่นที่ซ้ำกันด้วยแบบสอบถามเพื่อให้คุณสามารถค้นหาในปฏิทินของคุณ
เริ่มต้นรายการอื่น ๆเมื่อรายการที่ซ้ำกันอยู่ describesthe ที่เริ่มสินค้าอื่น ๆ เวลาเริ่มต้นของรายการอื่นที่ซ้ำกันด้วยแบบสอบถามเพื่อให้คุณสามารถค้นหาในปฏิทินของคุณ
จุดสิ้นสุดของรายการอื่น ๆเมื่อพบรายการซ้ำ สิ้นสุดรายการอื่น ๆ ที่อธิบายถึงเวลาสิ้นสุดของรายการอื่นที่ซ้ำกันด้วยแบบสอบถามเพื่อให้คุณสามารถค้นหาในปฏิทินของคุณ
EntryIDนี่คือ PR_ENTRYID ของรายการปฏิทินคำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2678030 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/27/2016 18:50:00 - ฉบับแก้ไข: 9.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition

 • kbmt KB2678030 KbMtth
คำติชม