การแก้ไข: การดำเนินการสำรองข้อมูลล้มเหลวในฐานข้อมูล SQL Server หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2682488
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 หรือ Microsoft SQL Server 2008 R2 แก้ไขเป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าหรือ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข
อาการ
หลัง จากที่คุณเปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในแบบ Microsoft SQL Server 2008 ในแบบ Microsoft SQL Server 2008 R2 ในแบบ Microsoft SQL Server 2012 หรือในฐานข้อมูล SQL Server 2014 การดำเนินการสำรองข้อมูลล้มเหลว ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL Server:
<Date><Time><spid></spid></Time></Date> ข้อผิดพลาด: 2601 ความรุนแรง: สถานะ 14 : 1
<Date><Time><spid></spid></Time></Date> ไม่สามารถแทรกแถวคีย์ซ้ำในวัตถุ 'sys.syscommittab' มีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน '<Index name="">'
</Index><Date><Time><spid></spid></Time></Date> ข้อผิดพลาด: 3999 ฟังก์ชันคืน ความรุนแรง: สถานะ 17 : 1
<Date><Time><spid></spid></Time></Date> การล้างตารางการยืนยันไปยังดิสก์ใน dbid<Database id="">เนื่องจากข้อผิดพลาด 2601 ล้มเหลว ตรวจสอบการ errorlog สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม</Database>
นอกจากนี้ คุณได้รับรหัสข้อผิดพลาด 2601 เมื่อพยายามทำการดำเนินการที่จุดตรวจสอบในฐานข้อมูล SQL Server 2008

หมายเหตุ สำหรับภาพรวมของจุดตรวจฐานข้อมูล SQL Server ไปที่เว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
การแก้ไข

ข้อมูล Service pack สำหรับ SQL Server 2008 R2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 R2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2527041วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 R2

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

การตัดสินค้าจากคลังครั้งแรกถูกถาวรในการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้ของ SQL Server: ข้อแนะนำ: ติดตั้งการปรับสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server
แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำให้ คุณดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:


สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897 แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่รายงาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499 แบบแผนการตั้งชื่อสำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องใน SQL Server ดูบทความ KB ต่อไปนี้:

แถวคีย์ที่ซ้ำกันจากตาราง sys.syscommittab ใน SQL Server

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2682488 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/19/2015 11:16:00 - ฉบับแก้ไข: 9.0

Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Web, Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 2

  • kbtshoot kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2682488 KbMtth
คำติชม