การปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับ SQL Server 2012 ที่ข้อจำกัดสิทธิในการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2683304
อาการ
บทความนี้อธิบายการปรับปรุงที่พร้อมใช้งานสำหรับ 2012 เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft SQL โปรแกรมปรับปรุงนี้ข้อจำกัดสิทธิในการเปลี่ยนแปลง และอนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เลือกที่จะเรียกใช้คำสั่งDBCC SHOW_STATISTICSหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • ผู้ใช้มีสิทธิ์เลือกคอลัมน์ทั้งหมดที่อยู่ในวัตถุสถิติ
  • ผู้ใช้มีสิทธิ์เลือกคอลัมน์ทั้งหมดที่อยู่ในเงื่อนไขตัวกรองถ้าตัวกรองมีอยู่
ก่อนที่ผู้ใช้ใช้การปรับปรุง ผู้ใช้สามารถบทบาทต่อไปนี้ของผู้ใช้ที่พยายามที่เรียกใช้คำสั่งDBCC SHOW_STATISTICSเพื่อดูสถิติการปรับให้เหมาะสมแบบสอบถามในตารางระยะไกล:
  • หน้าที่ถาวรของเซิร์ฟเวอร์
  • บทบาทฐานข้อมูลถาวร db_owner
  • บทบาทฐานข้อมูลถาวร db_ddladmin
การจำกัดสิทธิ์นี้มีผลต่อฟังก์ชันการทำงานของแบบสอบถามแบบกระจาย รวบรวมสถิติแบบสอบถามปรับให้เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งของการคอมไพล์แบบสอบถามที่วางจำหน่าย อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่เรียกใช้แบบสอบถามที่ถูกแจกจ่ายโดยทั่วไปจะไม่มีสิทธิ์กับตารางระยะไกล ในสถานการณ์นี้ แบบสอบถามที่ถูกแจกจ่ายจะถูกดำเนินการในแผนการสอบถาม sub-optimal นอกจากนี้ ประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ดีเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม

หลังจากที่ผู้ใช้ใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ สถิติถูกใช้เมื่อผู้ใช้แบบสอบถามแบบกระจายจากแหล่งข้อมูลระยะไกลที่จะมีสิทธิเท่านั้นที่คอมไพล์

หมายเหตุเมื่อต้องรักษาข้อจำกัดสิทธิ์เดิมใน SQL Server 2012 เปิดใช้งานการติดตามค่าสถานะ 9485
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ติดตั้ง

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่ต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Sqldk.dll2011.110.2318.02,007,95220 12 เมษายน1:26x 64
Sqllang.dll2011.110.2318.033,925,52020 12 เมษายน1:26x 64
Sqlmin.dll2011.110.2318.032,448,40020 12 เมษายน1:26x 64
Sqlservr.exe2011.110.2318.0190,86420 12 เมษายน1:35x 64
Sqltses.dll2011.110.2318.08,923,53620 12 เมษายน1:26x 64
Sqldk.dll2011.110.2318.01,639,31220 12 เมษายน1:25x 86
Sqllang.dll2011.110.2318.025,999,24820 12 เมษายน1:25x 86
Sqlmin.dll2011.110.2318.026,512,27220 12 เมษายน1:25x 86
Sqlservr.exe2011.110.2318.0160,14420 12 เมษายน1:34x 86
Sqltses.dll2011.110.2318.08,154,00020 12 เมษายน1:25x 86
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดสิทธิ์เดิมสำหรับคำสั่งDBCC SHOW_STATISTICSไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการได้รับอนุญาตของวัตถุ ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2683304 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/11/2012 08:01:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Express, Microsoft SQL Server 2012 Web

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2683304 KbMtth
คำติชม