การแก้ไข: บริการข้อมูลหลักไม่ถูกสนับสนุนในการติดตั้งแบบคลัสเตอร์ของ SQL Server 2012

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2683467
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2012 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้านี้ของ SQL แก้ไขนำออกใช้
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณเรียกใช้การตั้งค่า Microsoft SQL Server 2012 การติดตั้งคลัสเตอร์ล้มที่มีคุณลักษณะการบริการข้อมูลหลัก (MDS) ที่เปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ จากนั้น คุณพยายามเพิ่มโหนในคลัสเตอร์ ในสถานการณ์นี้ ถึงแม้ว่าโหนดที่จะถูกเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ไบนารี MDS ขาดหายไปจากโหนเพิ่มเข้าไปในคลัสเตอร์ และไอคอนเมนูเริ่มต้นขาดหายไปบนโหนดที่เพิ่มเข้าไป นอกจากนี้ MDS คุณลักษณะมีการติดตั้งอย่างไม่ถูกต้องบนโหนเพิ่มเข้าไป
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงที่สะสมต่อไปนี้ ปรับปรุงนี้ช่วยให้การสนับสนุนสำหรับ MDS เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่า SQL Server 2012 คลัสเตอร์ บริการข้อมูลหลักใน SQL Server 2012 สนับสนุนการติดตั้งเฉพาะในสถานการณ์สมมติคลัสเตอร์ บริการข้อมูลหลักใน SQL Server 2012 สนับสนุนการติดตั้งเฉพาะในสถานการณ์สมมติคลัสเตอร์ โดยไม่มีอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่ติดตั้งก่อนหน้านี้ บนโหนดคลัสเตอร์ เมื่อต้องการเปิดใช้งานการสนับสนุน ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ถ้าได้มีการติดตั้งคลัสเตอร์ล้ม และคุณลักษณะ MDS ขาดหายไปจากโหนดคลัสเตอร์ที่เพิ่มขึ้น มีการติดตั้ง SQL Server 2012 จะถูกถอนการติดตั้ง และติดตั้งแล้ว บนโหนเหล่านั้น โดยทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ก่อนที่คุณถอนการติดตั้งการอินสแตนซ์คลัสเตอร์ของ SQL Server 2012 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้สร้างสำเนาสำรองของฐานข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้
 • ถ้าคุณไม่มีอินสแตนซ์ของ 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ติดตั้ง คุณควรทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ เพื่อทำการติดตั้ง และ การใช้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 ยังคง จากนั้น แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมจะรวมอยู่เมื่อคุณทำการตั้งค่าใหม่ในคลัสเตอร์

  หมายเหตุเมื่อคุณเรียกใช้การตั้งค่า SQL Server 2012 คุณจะสามารถเลื่อนขั้นไปยังขั้นตอน "สแกนสำหรับผลิตภัณฑ์ปรุง" อย่างไรก็ตาม คุณสามารถค้นหา และดาวน์โหลดเฉพาะ Microsoft ทั่วไปชื่อการแจกจ่ายย่อย (GDR) และปรับปรุงชุดการให้บริการ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 ไม่ได้แสดงไว้

  เมื่อต้องการรวมถึงแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 คุณสามารถใช้บรรทัดคำสั่งให้ชี้ไปที่แพคเกจที่ดาวน์โหลดสำหรับการปรับปรุงล่าสุด ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงสะสมไว้ในโฟลเดอร์ภายในเครื่องหรือเส้นทาง UNC ตัวอย่าง ดาวน์โหลดการปรับปรุงไปยังโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
   C:\CU1Update
  2. ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้แฟ้ม.ini ที่ชี้โปรแกรมติดตั้ง 2012 ของ SQL Server ไปยังโฟลเดอร์ที่จะบันทึกแพคเกจการปรับปรุง:
   • การติดตั้ง SQL Server 2012 โดยลักษณะการทำงานบนโหนดคลัสเตอร์หลัก MDS ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
    1. เปิดพร้อมท์คำสั่งที่เป็นผู้ดูแลระบบ และจากนั้น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
     Setup.exe /action = installfailovercluster /updatesource =เส้นทางโฟลเดอร์ของโปรแกรมปรับปรุง EXE>
     ตัวอย่างเช่น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
     setup.exe /action = installfailovercluster /updatesource = c:\CU1Update
    2. ตัวช่วยสร้างการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
     1. คลิก ตกลง เมื่อต้องการตั้งค่ากฎการสนับสนุน
     2. ในการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หน้า การตรวจ สอบว่า แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ แล้ว คลิกถัดไป.
     3. ในการ ติดตั้งแฟ้มการติดตั้ง หน้า คลิกการติดตั้ง.
     4. บนเพจต่อไปนี้ คลิกถัดไป:
      • ตั้งค่ากฎการสนับสนุน
      • หมายเลขผลิตภัณฑ์
      • เงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งาน
      • ตั้งค่าบทบาท
       
     5. เลือก บริการกลไกจัดการฐานข้อมูล และ บริการข้อมูลหลักแล้ว คลิกถัดไป.
     6. ในการลักษณะการทำงานกฎ หน้า คลิกถัดไป.
     7. ในการ การตั้งค่าคอนฟิกอินสแตนซ์ตั้งหน้า ชนิดของเครือข่าย SQL Server ชื่อสำหรับคลัสเตอร์ล้ม และจากนั้น คลิกถัดไป.
     8. คลิก ถัดไป ในการ ความต้องการเนื้อที่ดิสก์ หน้า
     9. ในการ กลุ่มทรัพยากรคลัสเตอร์ หน้า ชนิดของชื่อของเซิร์ฟเวอร์ SQL ของคลัสเตอร์กลุ่มทรัพยากรซึ่งทรัพยากรคลัสเตอร์ล้มจะเพิ่ม และจากนั้น คลิกถัดไป
     10. ในการเลือกดิสก์คลัสเตอร์ หน้า เลือกดิสก์ และจากนั้น คลิกถัดไป
     11. ในการการกำหนดค่าเครือข่ายคลัสเตอร์ หน้า ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่าย และจากนั้น คลิกถัดไป
     12. ในการการตั้งค่าคอนฟิกการบริการ หน้า ป้อนข้อมูลบัญชีการบริการ และจากนั้น คลิกถัดไป
     13. บนเพจต่อไปนี้ คลิก ถัดไป:
      • รายงานข้อผิดพลาด
      • กฎการติดตั้งคลัสเตอร์
      • พร้อมที่จะติดตั้ง
   • เมื่อต้องการติดตั้ง SQL Server 2012 มีลักษณะการทำงานบนโหนดคลัสเตอร์ที่เพิ่มเติมเป็น MDS ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
    1. เปิดพร้อมท์คำสั่งที่เป็นผู้ดูแลระบบจากเซิร์ฟเวอร์ใหม่ และจากนั้น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
     Setup.exe /ACTION ADDNODE /UPDATESOURCE = =เส้นทางโฟลเดอร์ของโปรแกรมปรับปรุง EXE>
     ตัวอย่างเช่น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
     setup.exe /action = addnode /updatesource = c:\CU1Update
    2. ดำเนินการตัวช่วยสร้างการตั้งค่าโดยทั่วไป ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
     1. คลิก ตกลง เมื่อต้องการตั้งค่ากฎการสนับสนุน
     2. ในการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หน้า การตรวจ สอบว่า แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ แล้ว คลิกถัดไป
     3. ในการติดตั้งแฟ้มการติดตั้ง หน้า คลิก การติดตั้ง.
     4. บนเพจต่อไปนี้ คลิก ถัดไป:
      •  ตั้งค่ากฎการสนับสนุน
      • หมายเลขผลิตภัณฑ์
      •  เงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งาน
     5. ในการ ตั้งค่าคอนฟิกโหนดคลัสเตอร์หน้า พิมพ์ชื่อเครือข่าย SQL Server จากการติดตั้งของโหนดคลัสเตอร์หลัก (ดูขั้นตอนที่ 2 G ภายใต้สัญลักษณ์ก่อนหน้านี้สำหรับชื่อของอินสแตนซ์ของ SQL Server), แล้ว คลิกถัดไป
     6. บนเพจต่อไปนี้ คลิก ถัดไป:
      • รายงานข้อผิดพลาด
      • เพิ่มกฎของโหนด
      • พร้อมที่จะเพิ่มโหนด
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในการติดตั้ง SQL Server 2012 แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2012

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 20012 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2679368 อัพเดต 1 สำหรับ SQL Server 2012
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้การแก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2692828 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL สร้างที่ถูกนำออกใช้หลังจาก 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
ลักษณะการทำงานของระบบคลัสเตอร์จะรวมอยู่ในอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้ม AlwaysOn ที่ถูกนำออกใช้ใน SQL Server 2012

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้ม AlwaysOn เยี่ยมชมเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของบริการการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลใน SQL Server 2012 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2674817 การแก้ไข: คุณลักษณะการบริการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลไม่สนับสนุนบนอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้ม AlwaysOn 2012 ของ SQL Server ที่

หมายเหตุ ติดตั้งบริการข้อมูลหลักเพจปัจจุบันใน MSDN และ TechNet จะถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนข้อเท็จจริงเริ่มต้น ด้วย SQL Server 2012 สะสม Update 1 บริการข้อมูลหลักได้รับการสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่เป็นกลุ่ม บริการข้อมูลหลักใน SQL Server 2012 สนับสนุนการติดตั้งเฉพาะในสถานการณ์สมมติคลัสเตอร์โดยไม่มีอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่ติดตั้งก่อนหน้านี้ บนโหนดคลัสเตอร์

ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบจำลองการให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897 แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499 เค้าร่างตั้งชื่อสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2683467 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/21/2013 23:37:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise

 • kbtshoot kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2683467 KbMtth
คำติชม