Intel Physical Addressing Extensions (PAE) ใน Windows 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:268363
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
windows 2000 Server ขั้นสูงและ Windows 2000 Datacenter Server สนับสนุนหน่วยความจำจาก 4 กิของหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) โดยผ่านของข้อมูลจำเพาะของ Intel มีอยู่จริงจัดการกับส่วนขยาย (PAE) windows 2000 Server ขั้นสูงถูกจำกัดถึง 8 GB และ Windows 2000 Datacenter Server ถูกจำกัดกิกะไบต์ 32 คุณสามารถเปิดใช้งาน PAE ในแฟ้ม Boot.ini เมื่อต้องการเปิดการใช้งาน PAE ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
  2. ประเภท:x: \boot.iniโดย:xคืออักษรระบุไดรฟ์ของตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มเริ่มต้นระบบ Ntldr, Boot.ini และ forth อื่น ๆ
  3. ปรับเปลี่ยนบรรทัดที่สอดคล้องกับระบบปฏิบัติการของคุณ โดย appending/ paeสลับไป
  4. บันทึกแฟ้ม แล้ว รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
แม้ว่า มีการเปิดใช้งาน PAE สถาปัตยกรรมพื้นฐานของระบบยังขึ้นที่อยู่ที่เส้น 32 บิต นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ retains 2 กิกะไบต์พื้นที่แอพลิเคชันและ 2 กิกะไบต์พื้นที่ในโหมดเคอร์เนลได้เนื่องจากเฉพาะ 4 กิกะไบต์ที่อยู่พร้อมใช้งาน ได้อย่างไรก็ตาม กระบวนการหลาย ๆ สามารถทันทีประโยชน์จาก RAM เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะพบข้อจำกัดของหน่วยความจำทางกายภาพ และเริ่มการเพจใน นอกจากนี้ โปรแกรมประยุกต์สามารถถูกปรับเปลี่ยนการใช้ AWE API จัดสรรหน่วยความจำภายนอกของโปรแกรมประยุกต์เนื้อที่กระบวนการ bypassing จำกัด 2 กิกะไบต์สำหรับโปรแกรมประยุกต์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ด้วยการเปิดใช้งาน PAE ระบบปฏิบัติย้ายจากการแปลที่อยู่ที่เส้นสองระดับการแปลที่อยู่สามระดับ ชั้นของการแปลพิเศษคือ อะไรให้การเข้าถึงหน่วยความจำกายภาพเกินกว่า 4 กิกะไบต์ แทนของอยู่เส้นมีการแบ่งออกเป็นสามฟิลด์แยกต่างหากสำหรับการจัดทำดัชนีไว้ในตารางหน่วยความจำ มันถูกแบ่งออกเป็นสี่เขตข้อมูลที่แยกต่างหาก เขตข้อมูล 2 บิต 9 บิตสองฟิลด์ และฟิลด์ 12 บิตที่ตรงกับขนาดหน้ากระดาษที่ใช้งาน โดยสถาปัตยกรรม Intel (4 กิโลไบต์)

ระหว่างสวิตช์บริบท ลงทะเบียน CR3 ถูกกำหนด โดยระบบปฏิบัติการชี้ไปที่ดัชนีชี้ไดเรกทอรีเป็นหน้าที่ 2-บิตกว้างขึ้น บิตสองแรกจะใช้เป็นดัชนีลงในตารางนี้ ด้วยค่าเป็นผลลัพธ์ที่ชี้ไปที่ไดเรกทอรีหน้า 9 บิตฟิลด์แรกจากนั้นใช้ดัชนีลงในไดเรกทอรีของหน้ากระดาษ ค่าที่จัดทำดัชนีแล้วชี้ไปที่ตารางเพจ ฟิลด์ 9 บิตที่สองมีดัชนีลงในเพจตาราง ค่านี้ชี้ไปหน้าจริงในหน่วยความจำซึ่งเป็นที่ตั้งของไบต์ที่ต้อง การค้นหาไบต์นี้คือ ไม่กี่อย่างง่ายโดยใช้บิต 12 ที่เหลือของข้อมูลการจัดทำดัชนีไว้ในเพจนี้

ถ้าคุณเพิ่มหน่วยความจำเพิ่มเติม BIOS อาจรู้จักจำนวน RAM ที่มีอยู่จริงที่มีการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เต็ม อย่างไรก็ตาม Windows จะรู้จักเพียงบางส่วนเท่าของ RAM เปิดถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่มีคุณลักษณะหน่วยความจำซ้ำซ้อน จำนวน RAM เต็มจะไม่เผยกับ Windows ลักษณะการทำงานในการหน่วยความจำซ้ำซ้อนให้ระบบ มีหน่วยความจำเกินล้มเหลวธนาคารเมื่อธนาคารหน่วยความจำล้มเหลว คุณลักษณะการมิเรอร์หน่วยความจำแยกเก็บหน่วยความจำเข้าไปในชุดที่มิเรอร์ ลักษณะการทำงานทั้งสองจะเปิดใช้งานใน BIOS และไม่สามารถเข้าถึงผ่านทาง Windows คุณอาจต้องดูคู่มือผู้ใช้ของระบบหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคุณลักษณะนี้

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบที่มี 4 กิกะไบต์ของ RAM ที่ติดตั้ง และคุณเพิ่ม ram ขนาด 4 GB, Windows รู้จัก 4 กิกะไบต์หรือ RAM แทนการกิกะไบต์ 8 แบบเต็มหน่วยความจำกายภาพ 6 GB ลักษณะการทำงานเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งอาจถูกเปิดการใช้ในเก็บหน่วยความจำใหม่โดยปราศจากความรู้ ในสถานการณ์สมมตินี้ อาการต่าง ๆ จะเหมือนกับอาการต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อสลับ /PAE ไม่ได้ถูกเพิ่มลงในแฟ้ม Boot.ini

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 268363 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 21:03:01 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbenv kbinfo kbpae kbperformance w2000perf kbmt KB268363 KbMtth
คำติชม